Trắc Nghiệm Giáo lý Chay - Phuc sinh

Tác giả: Giáo xứ Thanh Xuân - Đã xem: 570 - Đã tải về: 973

Trắc Nghiệm Giáo lý Chay - Phuc sinh

 
Tâm tình mục tử

Giữa trùng dương cuộc sống, Kitô hữu biết rằng Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện như một chuẩn đích để định hướng tin yêu hy vọng. Xin Người cũng làm Vua quy tụ mọi sự trong Vương Quốc...

Thông Báo

- Thời Gian : 13g00 ngày 07 – 10g00 ngày 08.12.2014 - Địa điểm : Nhà Thờ Giáo xứ Đồng Kho, và Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. - Tham dự viên : Các ca Trưởng, Ca viên trong Giáo Phận.

Giáo lý PowerPoint
Giáo lý PowerPoint

Sinh hoạt Giáo xứ

Back To Top