Trắc Nghiệm Giáo lý Chay - Phuc sinh

Tác giả: Giáo xứ Thanh Xuân - Đã xem: 531 - Đã tải về: 904

Trắc Nghiệm Giáo lý Chay - Phuc sinh

 
Tâm tình mục tử

Gửi em một chục Mân Côi Để em sớm tối học lời cầu kinh Mẹ trên cao sẽ thương tình Cho em hạnh phúc, gia đình an vui.

Giáo lý PowerPoint
Giáo lý PowerPoint

Sinh hoạt Giáo xứ

Back To Top