Trắc Nghiệm Giáo lý Chay - Phuc sinh

Tác giả: Giáo xứ Thanh Xuân - Đã xem: 656 - Đã tải về: 1058

Trắc Nghiệm Giáo lý Chay - Phuc sinh

 
Tâm tình mục tử

Nhưng chính điều bất ngờ ấy đã thành điểm hẹn giao ca thế hệ giữa Cựu Ước mà Gioan Tẩy Giả là đại biểu kết thúc với Tân Ước mà Đức Giêsu là Đấng khởi đầu.

Thông Báo

- Dâng lễ vật : các Nữ tu Hàn Thuyên - Kiệu Đức Mẹ: GX Chính Tòa - Khiêng kiệu Đức Mẹ : BTS Bà Mẹ Công giáo Giáo phận cử 8 người - Ca đoàn : GX...

Giáo lý PowerPoint
Giáo lý PowerPoint

Sinh hoạt Giáo xứ

Back To Top