Trắc Nghiệm Giáo lý Chay - Phuc sinh

Tác giả: Giáo xứ Thanh Xuân - Đã xem: 701 - Đã tải về: 1076

Trắc Nghiệm Giáo lý Chay - Phuc sinh

 
Tâm tình mục tử

Khi những ngày đầu xuân Ất Mùi đi qua và cuộc sống xã hội đã vào guồng nhịp xoay vần mới, thì lịch phụng vụ bước sang tháng Ba với những ngày lễ đặc biệt. Để thời gian này đem lại...

Thông Báo

Xin Quí Cha đồng tế Thánh lễ tối 12/02, giúp ban Bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Các gia đình có cụ ông, cụ bà, những người đau yếu, cố gắng giúp người thân đi tham dự Thánh lễ tối...

Giáo lý PowerPoint
Giáo lý PowerPoint

Sinh hoạt Giáo xứ

Back To Top