gppt

DANH SÁCH  LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

 

Stt

Linh mục

Giáo xứ

Ngày sinh

Thụ Phong LM

1.       

Giuse Nguyễn Hữu

An

Kim Ngọc

20/3/1967

8/9/2000

2.       

Giuse Nguyễn Kim

Anh

Tân Lý

12/2/1955

29/9/1992

3.       

Phêrô Nguyễn Xuân

Anh

TGM

6/7/1954

22/2/2006

4.       

Giuse Bùi Ngọc

Báu

NHPT

10/5/1937

26/5/1967

5.       

Phaolô Nguyễn Trọng

Báu

Giuse

1/1/1977

29/6/2011

6.       

Phêrô Nguyễn Văn

Bình

Nam Hà

29/11/1977

29/6/2011

7.       

Dom.Cẩm Nguyễn  Đình

Cẩm

NHPT

15/9/1936

26/6/1965

8.       

Phêrô Phan Ngọc

Cẩm

Phan Rí Cửa

20/7/1946

17/3/1994

9.        

Antôn Trương Ngọc

Cảnh

Nghị Đức

1/1/1970

24/5/2012

10.     

Giuse Nguyễn Thanh

Cảnh

Hồng Liêm

29/6/1971

24/5/2012

11.     

Phêrô Đặng Hữu

Châu

Đakai

25/6/1967

15/8/2007

12.     

Tôma Nguyễn Hải

Châu

Vinh Thủy

22/12/1971

29/6/2011

13.     

Phêrô Đinh Đình

Chiến

 

10/2/1950

17/3/1994

14.     

Giuse Nguyễn Văn

Chữ

Thanh Hải

5/7/1944

12/5/1974

15.     

Giacôbê Tạ

Chúc

Gia An

6/8/1968

1/5/2004

16.     

Phêrô Nguyễn Thiên

Cung

CV Nicola

14/1/1947

04/5/1975

17.     

Phanxicô A. Phạm Quảng

Đại

Hiệp Nghĩa

17/11/1983

17/06/2016

18.     

Giuse Đinh Vĩ

Đại

TGM

15/12/1949

21/11/1975

19.     

Phêrô Nguyễn Hữu

Đăng

NHPT

29/12/1930

31/5/1960

20.     

Antôn Vũ Ngọc

Đăng

NHPT

1/9/1937

26/5/1967

21.     

Giuse Trần Đức

Dậu

CV Nicôla

10/12/1945

17/12/1972

22.     

Phêrô Trần Đình

Dũng

Tầm Hưng

26/10/1983

10/12/2014

23.     

Gioan Trần Lữ

Đô

Long Hương

26/4/1980

10/12/2014

24.     

Nicôla Huỳnh

Đức

Phú Hội

14/8/1969

1/5/2004

25.     

Phaolô Hoàng Đức

Dũng

Tư Tề

20/11/1971

1/5/2004

26.     

Giuse Nguyễn Tiến

Dũng

Dakim 2

14/3/1972

29/6/2011

27.     

Fx. Đinh Tiên

Đường

Hiệp Đức

13/11/1946

15/4/1975

28.     

Phêrô Nguyễn Hữu

Duy

Mũi Né

26/3/1972

8/9/2000

29.     

Gioan Nguyễn Kim

Cù Mi

18/8/1956

15/8/2007

30.     

Giuse Lê Minh

Hiệp Đức

08/6/ 1981

10/12/2014

31.     

Gioan Hoàng Huỳnh

Hải

Vinh Tân

26/3/1980

10/12/2014

32.     

Phêrô Nguyễn Thanh

Hải

Đức Thắng

22/8/1972

29/6/2011

33.     

GB. Nguyễn Trường

Hải

Đồng Tiến

18/2/1970

29/6/2011

34.     

Phêrô Phạm Tiến

Hành

NHPT

18/11/1930

31/5/1960

35.     

Phaolô Nguyễn Văn

Hạnh

Võ Xu

20/12/1957

22/2/2006

36.     

Gioan Nguyễn Văn

Hảo

Hồ Thắng

15/3/1944

12/5/1972

37.     

Giuse Nguyễn Văn

Hiên

Gio Linh

10/8/1954

22/2/2006

38.     

Phêrô Nguyễn Viết

Hiền

NHPT

12/5/1938

31/5/1966

39.     

Phaolô Nguyễn Sĩ

Hiệp

Hiệp An

19/9/1981

10/12/2014

40.     

Tôma Nguyễn Văn

Hiệp

Du học Mỹ

14/3/1976

24/5/2012

41.     

Phaolô Trần Trọng

Hiếu

Đồng Kho

5/5/1974

29/6/2011

42.     

Giuse Lê Văn

Hiếu

Vinh Lưu

01/5/ 1976

10/12/2014

43.     

Phaolô Nguyễn Thái

Hinh

Sông Phan

21/12/1976

25/4/2013

44.     

GB. Lê Xuân

Hoa

NHPT

23/4/1926

19/7/1959

45.     

GB. Hoàng Đại

Hoàng

Mê Pu

13/5/1976

29/6/2011

46.     

Giuse Nguyễn Công

Hoàng

Mẹ T. Chúa

23/2/1971

11/11/2009

47.     

Phaolô Hoàng Phương

Hoàng

Khiết Tâm

12/6/1971

24/5/2012

48.     

Đaminh Nguyễn Văn

Hoàng

TT. TàPao

5/3/1968

17/3/1994

49.     

Gioakim Phạm Văn

Hoạt

Võ Đắt

3/5/ 1980

10/12/2014

50.     

Antôn Nguyễn Thế

Học

Tà Mon

4/5/1972

11/11/2009

51.     

Phêrô Nguyễn Huy

Hồng

Vô Nhiễm

23/4/1946

17/3/1994

52.     

Phaolô Nguyễn Bá

Huân

Thánh Mẫu

25/1/1974

24/5/2012

53.     

Fx. Đinh Quang

Hùng

Hà Văn

15/3/1950

22/2/2006

54.     

Micae Hoàng Minh

Hùng

Tầm Hưng

5/3/1952

22/2/2006

55.     

Fx. Hồ Xuân

Hùng

Fatima

20/3/1971

22/2/2006

56.     

Giuse Trương Văn

Hùng

Tin Mừng

10/7/1967

24/5/2012

57.     

Giuse Hồ Sĩ

Hữu

Vinh Tân

1/11/1949

15/8/1991

58.     

Giuse Nguyễn Việt

Huy

Tinh Hoa

15/12/1949

01/6/1990

59.     

G. M. Vianey Dương Nguyên

Kha

TGM

16/7/1978

24/5/2012

60.     

Antôn Hồ Tấn

Khả

Thọ Tràng

6/2/1963

06/12/2002

61.     

Giuse Nguyễn Đức

Khẩn

Hiệp Nghĩa

10/8/1953

19/2/1998

62.     

Phêrô Đoàn Vũ

Khoa

Hà Văn

27/02/1984

17/06/2016

63.     

GB. Hoàng Văn

Khanh

Thanh Xuân

3/8/1947

24/6/1975

64.     

Phêrô Trần Duy

Khanh

Phú Quý

12/9/1978

25/5/2013

65.     

GB. Nguyễn Đình

Khôi

Hiệp Tân

29/10/1972

15/8/2007

66.     

Phêrô Trần Thiện

Khuê

Huy Khiêm

25/3/1973

24/5/2012

67.     

Aug. Nguyễn Văn

Lạc

Bình An

10/1/1947

12/5/1974

68.     

Giuse Nguyễn Anh

Lâm

Thuận Đức

26/7/1976

24/5/2012

69.     

Phêrô Hoàng Vĩnh

Linh

Tân Tạo

10/6/1949

2/5/1996

70.     

Giuse Lê Văn

Linh

Đa Kim I

9/12/1967

24/5/2012

71.     

Phaolô Nguyễn Văn

Linh

Lương Sơn

20/7/1969

6/12/2002

72.     

Phêrô Nguyễn Châu

Linh

Phước An

29/2/1968

1/6/2010

73.     

GB. Trần Ngọc

Linh

Sông Luỹ

12/8/1974

24/5/2012

74.     

Aug. Nguyễn Đức

Lợi

Thánh Linh

17/7/1966

27/8/1998

75.     

GB. Ngô Đình

Long

Đông Hải

1/1/1971

1/5/2004

76.     

Giuse Nguyễn Thành

Long

Rạng

15/2/1972

15/8/2007

77.     

Phaolô Lê Quang

Luân

Vinh Hưng

25/12/1943

7/6/1990

78.     

Giacôbê Nguyễn Minh

Luận

Thánh Tâm

7/8/1973

15/8/2007

79.     

Phêrô Võ Tấn

Luật

Long Hương

12/3/1969

06/12/2002

80.     

Giuse Nguyễn Văn

Lừng

CV Nicolas

28/11/1950

31/5/1990

81.     

Antôn Trần Văn

Lựu

Đức Phú

15/12/1953

29/12/2001

82.     

Giacôbê Tống Thành

Luyến

La Dày

15/6/1977

24/5/2012

83.     

Giuse Phạm Xuân

Mạo

Long Hà

12/4/1975

11/11/2009

84.     

Phêrô Ngô Công

Minh

Ba Bàu

1976

29/6/2011

85.     

Fx. Nguyễn Quang

Minh

Tánh Linh

6/10/1966

27/8/1998

86.     

Giuse Đặng Văn

Nam

An Bình

09/2/1956

06/8/1998

87.     

Phaolô Nguyễn Văn

Ngụ

Vinh Phú

16/6/1949

15/8/1991

88.     

Philiphê Lê Trọng

Phan

NHPT

21/3/1935

4/6/1965

89.     

Fx. Trần Văn

Phi

Hàm Phú

4/2/1979

25/4/2013

90.     

Phêrô Hoàng

Phồn

Thanh Xuân

13/1/ 1985

10/12/2014

91.     

Anrê Lương Vĩnh

Phú

Bình An

25/12/1966

27/8/1998

92.     

Phêrô Nguyễn Tri

Phương

Phú Lâm

10/1/1976

29/6/2011

93.     

FA. Nguyễn Đức

Quang

Đaguri

4/10/1953

29/9/1992

94.     

Phêrô Nguyễn Văn

Quang

Phaolô

12/8/1969

22/2/2006

95.     

GB. Trần Thái

Quốc

Vinh Thanh

14/6/1981

10/12/2014

96.     

Giuse Ngô Đình

Quý

Gia Huynh

20/6/1974

29/6/2011

97.     

Fx. Phạm 

Quyền

Chính Tòa

16/5/1943

17/12/1972

98.     

Anre Vũ

Quỳnh

Thanh Hải

16/01/1984

17/06/2016

99.     

Giuse Phạm Hoài

Sâm

Mân Côi

25/6/1972

24/5/2012

100.  

Phêrô Nguyễn Đình

Sáng

TGM

15/5/1954

29/9/1992

101.  

Giuse Nguyễn Văn

Soi

TGM

5/3/1969

06/12/2002

102.  

Phêrô Đỗ

Sự

Đá Dựng

10/6/1969

14/1/2005

103.  

Fx. Đặng Hùng

Tân

Ma Lâm

23/8/1965

8/9/2000

104.  

Fx. Lê Nguyên

Thao

Mê Pu

10/06/1984

17/06/2016

105.  

Phêrô Hồ Đức

Thắng

Hòa Thuận

25/8/1966

14/1/2005

106.  

Đaminh Phạm Hoàng

Thắng

Tân Châu

02/02/1985

17/06/2016

107.  

Stêphanô Bùi Vi

Thành

Phục Sinh

12/12/1978

24/5/2012

108.  

Giuse Nguyễn Anh

Thi

Du học Ý

10/2/1971

14/5/2011

109.  

Giuse Hồ Văn

Thiện

NHPT

7/3/1949

17/3/1994

110.  

Antôn Nguyễn Bá

Thiện

Đức Tân

11/8/1972

15/8/2007

111.  

Phêrô Hoàng Văn

Thinh

Tân Lập

5/6/1949

2/5/1996

112.  

Giuse Phạm

Thọ

Chính Tâm

15/3/1960

27/8/1998

113.  

Gioan Trần Văn

Thức

ĐCV Xuân Lộc

5/12/1962

8/9/2000

114.  

FX. Nguyễn Phạm Hoài

Thương

Suối Nhuôm

10/4/1972

24/5/2012

115.  

GB. Trần Văn

Thuyết

Võ Đất

16/1/1953

15/8/1991

116.  

Phêrô Nguyễn Văn

Tiến

Phú Hài

15/3/1945

19/12/1974

117.  

Phaolo Hoàng Văn

Tới

Gio Linh

01/01/1975

17/06/2016

118.  

Phaolô Hoàng Kim

Tốt

Vinh Lưu

05/11/1957

29/9/1992

119.  

Phaolô Nguyễn Ngọc

Trác

Du học Ý

23/10/1985

10/12/2014

120.  

Giuse Bạch Kim

Tri

Cà Tang

14/6/1966

22/2/2006

121.  

Micae Cù Đức

Trí

Vũ Hòa

7/10/1971

22/2/2006

122.  

Phêrô Vũ Nhật

Trí

Tân Châu

01/4/1975

11/11/2009

123.  

Phêrô Nguyễn Minh

Triết

Truyền Tin

12/7/1978

24/5/2012

124.  

Giacôbê Lê Đức

Trung

NHPT

19/9/1922

19/6/1957

125.  

Gioan Trần Ngọc

Trung

Thọ Tràng

30/01/1983

17/06/2016

126.  

Tađêô Nguyễn Quang

Trung

Hòa Vinh

20/9/1973

11/11/2009

127.  

Augustinô Nguyễn Công

Trứ

Chính Tòa

10/10/ 1979

10/12/2014

128.  

FX. Hồ Tấn

Đông Hà

12/8/1977

24/5/2012

129.  

Antôn Nguyễn Kiến

Thuận Nghĩa

17/8/1961

27/8/1998

130.  

Phêrô Trần Thanh

Vinh An

14/10/1971

8/9/2000

131.  

Phêrô Nguyễn Anh

Tuấn

Chính Tòa

27/10/ 1982

10/12/2014

132.  

Antôn Lê Minh

Tuấn

Vinh Thanh

18/10/1965

17/3/1994

133.  

Tôma Phan Quốc

Tuấn

Du học Ý

28/6/1969 

19/5/2012

134.  

GB. Nguyễn Hồng

Uy

Philippine

1/11/1971

22/2/2006

135.  

Anphong Nguyễn Công

Vinh

Hiệp An

13/1/1947

15/4/1975

136.   

Fx. Huỳnh Thiên

Chính Tâm

15/12/ 1981

10/12/2014

137.  

Phêrô Nguyễn Hoài

Chính Tòa

1/6/1973

10/12/2014

138.  

Augustinô Vũ Văn

Vụ

TTTM Tàpao

5/8/1979

10/12/2014

139. 

Đaminh Lê Hoàng

Vương

Tân Lý

15/7/ 1981

10/12/2014