gppt

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC QUA ĐỜI

(1957-2015)

STT

Họ và Tên

Ngày qua đời

Nơi an táng

1

Giuse Nguyễn Hữu Lễ

1957

 

2

Phêrô Nguyễn Quốc Bồng

1963

 

3

Antôn Mai Khắc Cảnh

1966

Gia An

4

GB. Trần Ngọc Thủy

14-01-1973

Châu Thủy

5

Giuse Nguyễn Thanh Vân

28-01-1973

Gia An

6

Giuse Nguyễn Quốc Công

09-4-1974

NTLM

7

Phaolô Nguyễn Thanh Hòa

30-12-1979

Võ Đắt

8

Augustinô Phạm Ngọc Oanh

03-11-1980

Thanh Hải

9

Phaolô Hồ Ngọc Cai

15-12-1980

Thanh Bình - ĐN

10

FX. Lê Trọng Khiêm

28-4-1982

Vinh Thủy

11

Phêrô Thái Quang Nhàn

31-5-1984

Thuận Nghĩa

12

Giuse Hoàng Phượng

14-6-1984

Tân Lập

13

Giuse Nguyễn Viết Cư

20-5-1986

Chính Tòa

14

Đaminh Võ Quang Đô

20-5-1987

Phú Lâm

15

F. Assisi  Nguyễn Cao Cầu

02-6-1991

Tầm Hưng

16

Phêrô Hoàng Thái Ân

08-01-1992

Châu Thủy

17

Giuse Nguyễn Trọng Báu

20-7-1992

Châu Thủy

18

Giuse Đặng Đình Hoàng

27-9-1993

Châu Thủy

19

Giuse Trần Chính Cư

06-3-1995

NTLM

20

FX. Đinh Tân Thời

27-7-1999

Hiệp Nghĩa

21

Phêrô Đặng Đình Chẩn

07-8-2001

Thanh Hải

22

FX. Hoàng Kim Điền

14-02-2002

Thanh Hải

23

Phêrô Trương Công Giáo

07-3-2002

NTLM

24

Phêrô Nguyễn văn Học

10-7-2002

NTLM

25

Phêrô Nguyễn Duy Hoàn

28-5-2004

NTLM

26

Phêrô Hồ văn Hưởng

24-11-2004

NTLM

27

Isođôrô Bùi Thái Học

2006

 

28

GB. Trần Xuân Long

30-7-2007

NTLM

29

Giuse Nguyễn Tiến Huynh

16-8-2008

NTLM

30

Bênêđitô Nguyễn Văn Mầu

12-11-2008

NTLM

31

GB. Vũ Đình Hiên

15-06-2009

NTLM

32

Phêrô Nguyễn Hữu Nhường

20-01-2010

NTLM

33

Phêrô Trần Minh Trương

22-01-2010

NTLM

34

GB. Cao Vĩnh Phan

05-3-2011

NTLM

35

GB. Trương Văn Hiếu

21-5-2011

NTLM

36

Phêrô Dương Đình Thiện

10-8-2012

NTLM

37

GB. Vũ Văn Tiến

17-10-2013

NTLM

38

FX. Lê Quang Diễn

21-7-2014

NTLM

39

Đc. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

18-8-2014

Tu Đoàn BAXH

40

Antôn Nguyễn Quý Hải

21-12-2014

NTLM

41

Giuse Mai Ngọc Dụ

6-5-2015

Lái Thiêu

42

Đc. Nicôla Huỳnh Văn Nghi

6-5-2015

Chính Toà