Cùng học phụng vụ, bài số  8

Cùng học phụng vụ, bài số 8

Bí tích này được gọi là Bí tích Thống hối, Giao hòa, Tha thứ, Xưng tội và Sám hối

Cùng học giáo lý, bài số 17

Cùng học giáo lý, bài số 17

Trong việc dạy giáo lý, nội dung giáo lý và Thánh Kinh không thể tách rời nhau. Đó là điều quan trọng mà mỗi GLV cần phải xác tín.

Tại sao khi trừ tà, các linh mục bắt quỷ phải khai tên?

Tại sao khi trừ tà, các linh mục bắt quỷ phải khai tên?

Trong đó, Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ mà chúng tự gọi mình bằng nhiều cái tên: “Tên ta là Đạo Binh,” “Tên ta là Satan.”

Cùng học phụng vụ, bài số  7

Cùng học phụng vụ, bài số 7

Bí tích Thánh Thể chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Hội thánh, đó chính là Đức Kitô, Đấng là Chiên Vượt qua của chúng ta.

Cùng học giáo lý, bài số 16

Cùng học giáo lý, bài số 16

Mối liên hệ giữa bố cục của sách GLHTCG và các nghĩa của Thánh Kinh được thể hiện rõ nét trong thứ tự và ý nghĩa của mỗi phần của sách giáo lý và mỗi nghĩa của Thánh Kinh.

Cùng học phụng vụ, bài số 6

Cùng học phụng vụ, bài số 6

Những tên gọi thông dụng nhất là: Thánh Thể, Thánh lễ, Bữa tiệc của Chúa, lễ Bẻ Bánh, Cử hành Thánh Thể, Tưởng nhớ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa, Hy lễ thánh, Phụng vụ thánh và Thần linh, Mầu nhiệm thánh, Bí tích thánh nơi bàn thờ, Hiệp lễ

Cùng học giáo lý, bài số 15

Cùng học giáo lý, bài số 15

Được mời gọi phục vụ trong Hội thánh, với tư cách GLV, là một ơn ban, một quà tặng từ Chúa Kitô.

Cùng học phụng vụ, bài số 5

Cùng học phụng vụ, bài số 5

Người ta gọi Bí tích này là Bí tích Thêm Sức, vì Bí tích này kiện toàn và củng cố ân sủng của Bí tích Rửa tội

Cùng học giáo lý, bài số 14

Cùng học giáo lý, bài số 14

Vào dịp gặp gỡ GLV ở Uganda năm 2015, ĐTC Phanxicô nhắc nhở các GLV rằng “Anh chị em đừng quên rằng việc mình đang làm là một việc thánh.”

1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện