Cùng học phụng vụ bài 9 & 10

Cùng học phụng vụ bài 9 & 10

Bí tích này mang lại một ân sủng đặc biệt, giúp bệnh nhân được kết hợp chặt chẽ hơn với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để mưu ích cho bản thân và cho toàn thể Hội thánh.

Tình Cha Tháng 5 năm 2018

Tình Cha Tháng 5 năm 2018

Tháng 5 là tháng Hoa dâng Mẹ. Hòa với lòng yêu mến sùng kính Đức Trinh Nữ Maria của mọi thành phần dân Chúa, gia trưởng cùng hiệp thông sốt sắng trong các việc đạo đức : kiệu Đức Mẹ, dâng hoa, lần hạt Mân Côi, kinh liên gia… để thánh hóa bản thân và gia đình, nhất là cho các gia đình trẻ.

Cùng học phụng vụ, bài số  8

Cùng học phụng vụ, bài số 8

Bí tích này được gọi là Bí tích Thống hối, Giao hòa, Tha thứ, Xưng tội và Sám hối

Cùng học giáo lý, bài số 17

Cùng học giáo lý, bài số 17

Trong việc dạy giáo lý, nội dung giáo lý và Thánh Kinh không thể tách rời nhau. Đó là điều quan trọng mà mỗi GLV cần phải xác tín.

Tại sao khi trừ tà, các linh mục bắt quỷ phải khai tên?

Tại sao khi trừ tà, các linh mục bắt quỷ phải khai tên?

Trong đó, Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ mà chúng tự gọi mình bằng nhiều cái tên: “Tên ta là Đạo Binh,” “Tên ta là Satan.”

Cùng học phụng vụ, bài số  7

Cùng học phụng vụ, bài số 7

Bí tích Thánh Thể chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Hội thánh, đó chính là Đức Kitô, Đấng là Chiên Vượt qua của chúng ta.

Cùng học giáo lý, bài số 16

Cùng học giáo lý, bài số 16

Mối liên hệ giữa bố cục của sách GLHTCG và các nghĩa của Thánh Kinh được thể hiện rõ nét trong thứ tự và ý nghĩa của mỗi phần của sách giáo lý và mỗi nghĩa của Thánh Kinh.

Cùng học phụng vụ, bài số 6

Cùng học phụng vụ, bài số 6

Những tên gọi thông dụng nhất là: Thánh Thể, Thánh lễ, Bữa tiệc của Chúa, lễ Bẻ Bánh, Cử hành Thánh Thể, Tưởng nhớ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa, Hy lễ thánh, Phụng vụ thánh và Thần linh, Mầu nhiệm thánh, Bí tích thánh nơi bàn thờ, Hiệp lễ

Cùng học giáo lý, bài số 15

Cùng học giáo lý, bài số 15

Được mời gọi phục vụ trong Hội thánh, với tư cách GLV, là một ơn ban, một quà tặng từ Chúa Kitô.

1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau
 
  • Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Lời hứa khi kết hôn “anh (Giuse)… nhận em (Maria)… làm vợ…” (hay ngược lại “em… nhận anh… làm chồng..”) rất có ý nghĩa...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo