Cùng học phụng vụ, bài số 2

Cùng học phụng vụ, bài số 2

Phụng vụ là việc cử hành mầu nhiệm Đức Kitô, đặc biệt là cử hành Mầu nhiệm Vượt qua của Người.

Cùng học Giáo lý. Bài 11

Cùng học Giáo lý. Bài 11

Giáo dục đời sống cộng đoàn là một trong sáu nhiệm vụ cơ bản của GLV. Về khía cạnh giáo dục này, điều quan trọng là GLV cần giúp học viên giáo lý nhận ra những quyền lợi và bổn phận của mình trong đời sống cộng đoàn của Hội thánh

Phương pháp dạy giáo lý "Người mục tử nhân lành" theo sư phạm của Montessori

Phương pháp dạy giáo lý "Người mục tử nhân lành" theo sư phạm của Montessori

Việc dạy Giáo Lý của Mục Tử Nhân Lành đã giúp cho các phụ huynh nhận ra nhân vị nơi các trẻ em và là một mầu nhiệm kín ẩn nơi chúng.

Cùng học phụng vụ, bài số 1

Cùng học phụng vụ, bài số 1

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo gồm 4 phần chính : Tín Lý-Phụng Vụ-Luân Lý-Kinh Nguyện. 12 bài viết ngắn này giới thiệu phần II-Phụng Vụ cho các bạn.

Cùng học giáo lý, bài số 10

Cùng học giáo lý, bài số 10

“Cầu nguyện là hướng lòng lên cùng Thiên Chúa. Khi một người cầu nguyện, họ đi vào trong sự liên kết sống động với Thiên Chúa ngay từ đời này, để mai sau được liên kết mặt đối mặt với Người”.

Đức Mẹ sinh ngày nào?

Đức Mẹ sinh ngày nào?

Sinh nhật Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 9, tại sao lại mừng lễ vào ngày 8 tháng 9? Có chứng cớ lịch sử gì về ngày sinh của Đức Mẹ Maria không?

Cùng học Giáo lý, bài số 9

Cùng học Giáo lý, bài số 9

Luân lý là hệ thống những quy tắc làm chuẩn mực, giúp con người – cá nhân hay xã hội - sống đạo làm người.

Cùng học giáo lý, tháng 6.2017

Cùng học giáo lý, tháng 6.2017

Trọng kính quý Cha, Được sự chấp thuận của Đức Cha Giám Quản và Cha Tổng Đại Diện, thay mặt Ban Giáo Lý Giáo Phận, con xin kính gởi đến quí Cha và anh chị em GLV chương trình và nội dung sinh hoạt giáo lý trong thời gian tới, như được trình bày dưới đây.

Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn dạy giáo lý, kỳ 2

Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn dạy giáo lý, kỳ 2

Vào năm 1533, lần đầu tiên Tin Mừng của Chúa Giêsu được loan truyền đến Việt Nam do một người Châu Âu tên là Inêkhê.

Bài 8: Cùng Học Giáo Lý

Bài 8: Cùng Học Giáo Lý

Trong Phụng vụ, Đức Kitô luôn hiện diện cách vô hình nơi con người của các thừa tác viên, những người được Hội thánh tuyển chọn, thánh hiến và trao ban chức vụ để cử hành các mầu nhiệm thánh.

1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo