Cùng học phụng vụ, bài số 4

Cùng học phụng vụ, bài số 4

Bí tích Rửa tội tha thứ nguyên tội, mọi tội cá nhân và các hình phạt do tội. Bí tích Rửa tội cho tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi

Cùng học giáo lý, bài số 13

Cùng học giáo lý, bài số 13

Niềm tin về Luyện ngục đã được bày tỏ ngay từ những thế kỷ đầu của Hội thánh

Cùng học phụng vụ, bài số 3

Cùng học phụng vụ, bài số 3

Các Bí tích là những dấu chỉ khả giác và hữu hiệu của ân sủng, do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội thánh; qua các Bí tích, sự sống thần linh được trao ban cho chúng ta

Cùng học giáo lý - Bài số 12

Cùng học giáo lý - Bài số 12

Thật vậy, “mục đích tối hậu của việc dạy giáo lý là làm cho con người không những tiếp xúc, mà còn được hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô; nhờ đó, con người được kết hợp với Chúa Cha, với Chúa Thánh Thần, với Hội Thánh, và với nhân loại

Cùng học phụng vụ, bài số 2

Cùng học phụng vụ, bài số 2

Phụng vụ là việc cử hành mầu nhiệm Đức Kitô, đặc biệt là cử hành Mầu nhiệm Vượt qua của Người.

Cùng học Giáo lý. Bài 11

Cùng học Giáo lý. Bài 11

Giáo dục đời sống cộng đoàn là một trong sáu nhiệm vụ cơ bản của GLV. Về khía cạnh giáo dục này, điều quan trọng là GLV cần giúp học viên giáo lý nhận ra những quyền lợi và bổn phận của mình trong đời sống cộng đoàn của Hội thánh

Phương pháp dạy giáo lý "Người mục tử nhân lành" theo sư phạm của Montessori

Phương pháp dạy giáo lý "Người mục tử nhân lành" theo sư phạm của Montessori

Việc dạy Giáo Lý của Mục Tử Nhân Lành đã giúp cho các phụ huynh nhận ra nhân vị nơi các trẻ em và là một mầu nhiệm kín ẩn nơi chúng.

Cùng học phụng vụ, bài số 1

Cùng học phụng vụ, bài số 1

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo gồm 4 phần chính : Tín Lý-Phụng Vụ-Luân Lý-Kinh Nguyện. 12 bài viết ngắn này giới thiệu phần II-Phụng Vụ cho các bạn.

Cùng học giáo lý, bài số 10

Cùng học giáo lý, bài số 10

“Cầu nguyện là hướng lòng lên cùng Thiên Chúa. Khi một người cầu nguyện, họ đi vào trong sự liên kết sống động với Thiên Chúa ngay từ đời này, để mai sau được liên kết mặt đối mặt với Người”.

Đức Mẹ sinh ngày nào?

Đức Mẹ sinh ngày nào?

Sinh nhật Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 9, tại sao lại mừng lễ vào ngày 8 tháng 9? Có chứng cớ lịch sử gì về ngày sinh của Đức Mẹ Maria không?

1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau
 
  • Thư Định Hướng Mục Vụ 2018

    Thư Định Hướng Mục Vụ 2018

    Chúng tôi, Giám mục Giám Quản cùng với linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết, gồm 132 linh mục và 13 phó tế, tham dự tuần...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện