Thứ bảy tuần 3 mùa chay.

Thứ bảy tuần 3 mùa chay.

"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia

Thứ sáu tuần 3 mùa chay

Thứ sáu tuần 3 mùa chay

Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

Thứ Năm Tuần 3 mùa chay

Thứ Năm Tuần 3 mùa chay

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

Thứ tư tuần 3 mùa chay

Thứ tư tuần 3 mùa chay

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.

Thứ ba tuần ba mùa chay

Thứ ba tuần ba mùa chay

Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ.

Thứ hai tuần 3 mùa chay.

Thứ hai tuần 3 mùa chay.

“Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel,

Làm Mới Đền Thờ Tâm Hồn ( CN 3 Chay)

Làm Mới Đền Thờ Tâm Hồn ( CN 3 Chay)

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để ta làm mới lại tâm hồn của mình. Xin Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương thanh tẩy tâm hồn chúng ta mỗi ngày.

Thứ bảy tuần 2 Mùa Chay.

Thứ bảy tuần 2 Mùa Chay.

Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi.

Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay

Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17). Có lẽ đây là câu Kinh Thánh mà chúng ta rất quen thuộc, nhất là đối với những ai đang hy sinh thời gian, sức lực để cộng tác vào công việc nhà Chúa.

  Trang trước  1 2 3 ... 105 106 107 ... 129 130 131  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo