Thứ Tư Tuần 14 TN: Th. Bi-ghít-ta, nữ tu

Thứ Tư Tuần 14 TN: Th. Bi-ghít-ta, nữ tu

Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

Thứ Ba Tuần 16 TN – Thánh nữ Maria Mađalêna.

Thứ Ba Tuần 16 TN – Thánh nữ Maria Mađalêna.

Phúc Âm thánh Marcô kể lại rằng: "Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra trước hết với Maria Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ dữ". Lãnh nhận ơn tha thứ, ngài đã theo Chúa trên khắp các nẻo đường rao giảng Phúc Âm.

Thứ Hai Tuần 16 TN

Thứ Hai Tuần 16 TN

Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy.

Thứ Bảy Tuần 15 TN

Thứ Bảy Tuần 15 TN

Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng: “Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại.

Thứ Sáu Tuần 15 TN

Thứ Sáu Tuần 15 TN

Vì nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

Thứ Năm Tuần 15 TN

Thứ Năm Tuần 15 TN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Thứ Tư Tuần 15 TN, Đức Mẹ núi Cát Minh

Thứ Tư Tuần 15 TN, Đức Mẹ núi Cát Minh

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vìý Cha muốn như vậy.

Thứ ba tuần 15 TN, Thánh Bônaventura, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thứ ba tuần 15 TN, Thánh Bônaventura, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

Thứ hai tuần 15 thường niên.

Thứ hai tuần 15 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy

Thứ bảy tuần 14 thường niên.

Thứ bảy tuần 14 thường niên.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

  Trang trước  1 2 3 ... 126 127 128 ... 132 133 134  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo