Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: "Chúng sẽ nhìn vào Đấng chúng đã đâm thâu qua".

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

Thứ Tư tuần 9 thường niên.

Thứ Tư tuần 9 thường niên.

"Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp". Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc".

Thứ Ba tuần 9 thường niên

Thứ Ba tuần 9 thường niên

Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

Thứ Hai tuần 9 thường niên.

Thứ Hai tuần 9 thường niên.

Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác.

Thứ Bảy tuần 8 thường niên.

Thứ Bảy tuần 8 thường niên.

Và Chúa Giêsu bảo họ: "Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó".

Thứ Sáu tuần 8 thường niên

Thứ Sáu tuần 8 thường niên

Người dạy bảo họ: "Nào chẳng có lời chép rằng: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp".

Đức Maria thăm viếng bà Ê-li-sa-bét.

Đức Maria thăm viếng bà Ê-li-sa-bét.

Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện

Thứ Tư tuần 8 thường niên.

Thứ Tư tuần 8 thường niên.

Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Thứ Ba tuần 8 thường niên.

Thứ Ba tuần 8 thường niên.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?"

  Trang trước  1 2 3 ... 127 128 129  Trang sau
 
  • Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Lời hứa khi kết hôn “anh (Giuse)… nhận em (Maria)… làm vợ…” (hay ngược lại “em… nhận anh… làm chồng..”) rất có ý nghĩa...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo