Thứ Bảy trước lễ Hiển Linh.

Thứ Bảy trước lễ Hiển Linh.

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanaen thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel".

Thứ Sáu trước lễ Hiển Linh.

Thứ Sáu trước lễ Hiển Linh.

Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu.

Thứ Năm trước lễ Hiển Linh.

Thứ Năm trước lễ Hiển Linh.

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian.

Thứ Tư – Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô

Thứ Tư – Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô

Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người"

Các bài suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa

Các bài suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa

Giáo hội cử hành lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa sau lễ Chúa Giêsu giáng sinh tám ngày, để mời gọi con cái mình tỏ lòng kính trọng và biết ơn Đức Maria, đồng thời tuyên xưng Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, vì nhờ Mẹ, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta.

Ngày 31 Tháng 12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh

Ngày 31 Tháng 12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh

Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời: Ngôi Lời ở với Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy

Thánh Anh Hài tử đạo. Lễ kính.

Thánh Anh Hài tử đạo. Lễ kính.

Ít là từ thế kỷ thứ 6, Hội Thánh mừng kính các thánh anh hài trong mùa giáng sinh. Các thánh trẻ, bị vua Hêrôđê giết, đã trở thành hoa quả đầu mùa của những kẻ được cứu chuộc.

Thánh Gio-an tông đồ

Thánh Gio-an tông đồ

Sáng ngày phục sinh, thánh Gioan là người đầu tiên đã tin. Thánh nhân đã truyền lại chứng từ sáng ngời ấy trong các tác phẩm của Người.

Thánh Têphanô tử đạo tiên khởi

Thánh Têphanô tử đạo tiên khởi

Thánh Têphanô là vị tử đạo tiên khởi, đứng đầu danh sách bảy phó tế, những người giúp các Tông đồ trong những công việc vật chất.

Thứ Hai tuần 4 mùa vọng.

Thứ Hai tuần 4 mùa vọng.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế?

  Trang trước  1 2 3 ... 144 145 146  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện