Thứ tư tuần 3 Mùa Chay

Thứ tư tuần 3 Mùa Chay

“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Thứ ba tuần 3 Mùa Chay.

Thứ ba tuần 3 Mùa Chay.

Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Thứ hai tuần 3 Mùa Chay.

Thứ hai tuần 3 Mùa Chay.

Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

Thứ bảy đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Thứ bảy đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

Thứ sáu đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Thứ sáu đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

"Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?"

Thứ năm đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Thứ năm đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Nhưng Abraham bảo người ấy: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”.

Thứ tư tuần 2 Mùa Chay.

Thứ tư tuần 2 Mùa Chay.

Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Thứ ba tuần 2 Mùa Chay.

Thứ ba tuần 2 Mùa Chay.

Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Thứ hai tuần 2 Mùa Chay.

Thứ hai tuần 2 Mùa Chay.

Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ

Thứ bảy tuần 1 Mùa Chay.

Thứ bảy tuần 1 Mùa Chay.

"Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".

  Trang trước  1 2 3 ... 119 120 121  Trang sau
 
  • Bài 4: Một Hôn Nhân Hạnh Phúc

    Bài 4: Một Hôn Nhân Hạnh Phúc

    Vợ chồng hạnh phúc khi có nhau lúc mới kết hôn, mà vẫn tiếp tục quý trọng, yêu thương nhau như kho báu tìm được bằng giá...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện