Thứ bảy đầu tháng, tuần 26 thường niên.

Thứ bảy đầu tháng, tuần 26 thường niên.

Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".

Thứ sáu đầu tháng, tuần 26 thường niên.

Thứ sáu đầu tháng, tuần 26 thường niên.

"Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy".

Thứ năm đầu tháng, tuần 26 thường niên – Thánh Phanxicô Assisi

Thứ năm đầu tháng, tuần 26 thường niên – Thánh Phanxicô Assisi

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới.

Thứ Tư tuần 26 thường niên.

Thứ Tư tuần 26 thường niên.

Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

Các thiên thần hộ thủ.

Các thiên thần hộ thủ.

Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời".

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

Thánh nữ sinh năm 1873 tại A-lăng-xông, nước Pháp. Người nhập đan viện Cát Minh ở Li-di-ơ, lúc tuổi còn rất trẻ, và nhận tên là Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

Các Tổng Lãnh Thiên Thần

Các Tổng Lãnh Thiên Thần

. Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Thứ Sáu tuần 25 thường niên.

Thứ Sáu tuần 25 thường niên.

Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”

Thứ Năm tuần 25 thường niên

Thứ Năm tuần 25 thường niên

“Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?”

Thứ Tư tuần 25 thường niên.

Thứ Tư tuần 25 thường niên.

Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

  Trang trước  1 2 3 ... 137 138 139  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo