Thứ sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên.

Thứ sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên.

"Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao?

Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên.

Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá.

Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Người đã lập Dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục đích loan báo Tin Mừng cho dân các miền quê (1732). Người đã giảng dạy luân lý và viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Người qua đời năm 1787.

Thứ ba tuần 17 thường niên - Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la. linh mục

Thứ ba tuần 17 thường niên - Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la. linh mục

Phương pháp linh thao của người vạch ra một con đường cho ai muốn hiến thân để làm cho vinh quang Thiên Chúa ngày một sáng ngời hơn. Người qua đời ở Rôma năm 1556.

Thứ hai tuần 17 thường niên

Thứ hai tuần 17 thường niên

"Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".

Thứ bảy tuần 16 thường niên.

Thứ bảy tuần 16 thường niên.

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".

Thứ sáu tuần 16 thường niên.

Thứ sáu tuần 16 thường niên.

Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

Thứ năm tuần 16 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ.

Thứ năm tuần 16 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe.

Thứ tư tuần 16 thường niên, thánh Giacôbê Tông đồ

Thứ tư tuần 16 thường niên, thánh Giacôbê Tông đồ

Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người

Thứ ba tuần 16 thường niên.

Thứ ba tuần 16 thường niên.

"Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

  Trang trước  1 2 3 ... 132 133 134  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo