Thứ sáu tuần 21 thường niên.

Thứ sáu tuần 21 thường niên.

Nhưng người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi". Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".

Thứ năm tuần 21 thường niên.

Thứ năm tuần 21 thường niên.

Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.

Cái chết của người, vị Tiền Hô của Chúa Kitô, cho thấy rõ người có tâm hồn quả cảm như thế nào và người đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trọn vẹn ra sao.

Thứ Hai 27/08 - Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

Thứ Hai 27/08 - Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

  Trang trước  1 2 3 4 ... 135 136 137  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo