Thứ Hai tuần 8 thuòng niên.

Thứ Hai tuần 8 thuòng niên.

"Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".

Thứ Bảy tuần 7 thường niên.

Thứ Bảy tuần 7 thường niên.

Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Thứ Sáu tuần 7 thường niên.

Thứ Sáu tuần 7 thường niên.

Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ".

Thứ Năm tuần 7 thường niên.

Thứ Năm tuần 7 thường niên.

"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".

Thứ Tư tuần 7 thường niên.

Thứ Tư tuần 7 thường niên.

Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con

Thứ Ba tuần 7 thường niên.

Thứ Ba tuần 7 thường niên.

"Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

Lễ Kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội

Lễ Kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật.

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một.

  Trang trước  1 2 3 4 ... 127 128 129  Trang sau
 
  • Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Lời hứa khi kết hôn “anh (Giuse)… nhận em (Maria)… làm vợ…” (hay ngược lại “em… nhận anh… làm chồng..”) rất có ý nghĩa...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo