Danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.

Đăng lúc: Thứ bảy - 08/10/2016 19:30 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.
 
1. Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, tấn phong ngày 11.06.1933, khẩu 
hiệu: “Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn”, Giám mục phụ tá Phát Diệm.
2. Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn, tấn phong ngày 29.06.1935, khẩu 
hiệu: “Kiên nhẫn giảng dạy”, Giám mục phụ tá Bùi Chu
3. Phêrô Martinô Ngô Đình Thục, tấn phong ngày 04.05.1938, khẩu 
hiệu: “Chiến sĩ Chúa Kitô”, Giám mục phụ tá Vĩnh Long, Tổng giám mục Huế, Tỏng giám mục hiệu tòa tại Vatican
4. Gioan Maria Phan Ðình Phùng, tấn phong ngày 03.12.1940, khẩu 
hiệu: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, Giám mục phụ tá Phát Diệm
5. Tađêô Lê Hữu Từ, tấn phong ngày 29.10.1945, khẩu 
hiệu: “Tiếng kêu trên rừng vắng”, Giám mục phụ tá Phát Diệm, Giám mục phụ tá Bùi Chu
6. Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, tấn phong ngày 04.08.1950, khẩu 
hiệu: “Vâng lời thầy con thả lưới”, Giám mục phụ tá Bùi Chu, Giám mục chính tòa Quy Nhơn, Giám mục chính tòa Đà Nẵng
7. Giuse Maria Trịnh Như Khuê, tấn phong ngày 15.08.1950, khẩu 
hiệu: “Hãy theo Thầy”, Hồng y tổng giám mục Hà Nội
8. Đa Minh Hoàng Văn Đoàn, tấn phong ngày 03.09.1950, khẩu 
hiệu: “Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi”, Giám mục phụ tá Bắc Ninh, Giám mục chính tòa Quy Nhơn
9. Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức, tấn phong ngày 16.09.1951, khẩu 
hiệu: “Hãy dọn đường Chúa”, Giám mục chính tòa Vinh
10. Giuse Trương Cao Đại, tấn phong ngày 19.03.1953, khẩu 
hiệu: “Xin Thánh hoá chúng trong sự thật”, Giám mục phụ tá Hải Phòng
11. Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, tấn phong ngày 30.11.1955, khẩu 
hiệu: “Rao giảng chúa Giêsu chịu đóng đinh”, Giám mục phụ tá Sài Gòn, Giám mục chính tòa Đà Lạt
12. Phaolô Nguyễn Văn Bình, tấn phong ngày 30.11.1955, khẩu 
hiệu: “Hãy đi rao giảng”, Giám mục phụ tá Cần Thơ, Tổng giám mục Sài Gòn
13. Phêrô Maria Khuất Văn Tạo, tấn phong ngày 07.02.1956, khẩu 
hiệu: “Chiến thắng trong bác ái”, Giám mục chính tòa Hải Phòng, Giám quản Bắc Ninh
14. Phaolô Bùi Chu Tạo, tấn phong ngày 26.04.1959, khẩu 
hiệu: “Yêu thương không giả dối”, Giám mục chính tòa Phát Diệm
15. Đa Minh Đinh Đức Trụ, tấn phong ngày 25.03.1960, khẩu 
hiệu: “Lính tốt của Chúa Kitô”, Giám mục chính tòa Thái Bình
16. Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang, tấn phong ngày 23.04.1960, khẩu 
hiệu: “Ðức tin – Bình an”, Giám mục chính tòa Hưng Hóa
17. Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh, tấn phong ngày 10.11.1960, khẩu 
hiệu: “Ðến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria” Giám mục chính tòa Bùi Chu
18. Antôn Nguyễn Văn Thiện, tấn phong ngày 22.01.1961, khẩu 
hiệu: “Thực hành và chân lý”, Giám mục chính tòa Vĩnh Long
19. Micae Nguyễn Khắc Ngữ, tấn phong ngày 22.01.1961, khẩu 
hiệu: “Chúa trong anh chị em”, Giám mục chính tòa Long Xuyên
20. Giuse Trần Văn Thiện, tấn phong ngày 22.01.1961, khẩu 
hiệu: “Phần rỗi trong Thánh Giá”, Giám mục chính tòa Mỹ Tho
21. Philipphê Nguyễn Kim Điền, tấn phong ngày 22.01.1961, khẩu 
hiệu: “Nên mọi sự cho mọi người”, Giám mục chính tòa Cần Thơ,
Tổng giám mục Huế
22. Phaolô Trần Đình Nhiên, tấn phong ngày 15.03.1963, khẩu 
hiệu: “Lẽ sống của tôi là Ðức Kitô”, Giám mục phụ tá Vinh
23. Giuse Maria Trịnh Văn Căn, tấn phong ngày 02.06.1963, khẩu 
hiệu: “Thương yêu – Vui mừng – Bình an”, Hồng y Tổng giám mục Hà Nội
24. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, tấn phong ngày 15.08.1963, khẩu 
hiệu: “Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa”, Giám mục chính tòa Bắc Ninh, Hồng y tổng giám mục Hà Nội
25. Giuse Lê Quý Thanh, tấn phong ngày 13.02.1964, khẩu 
hiệu: “Chúc tụng Chúa”, Giám mục chính tòa Phát Diệm
26. Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, tấn phong ngày 05.05.1965, khẩu 
hiệu: “Hãy nâng tâm hồn lên”, Giám mục chính tòa Cần Thơ
27. Giuse Phạm Văn Thiên, tấn phong ngày 06.01.1966, khẩu 
hiệu: “Ơn Chúa ở cùng tôi”, Giám mục chính tòa Phú Cường
28. Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm, tấn phong ngày 06.01.1966, khẩu 
hiệu: “Bác ái độ lượng”, Giám mục phụ tá Sài Gòn
29. Giuse Lê Văn Ấn, tấn phong ngày 09.01.1966, khẩu 
hiệu: “Hãy giết mà ăn”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
30. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tấn phong ngày 24.06.1967, khẩu 
hiệu: “Vui mừng và hi vọng”, Giám mục chính tòa Nha Trang, Tổng giám mục phó Sài Gòn, Hồng y Chủ tịch UB giáo hoàng về Công lý & Hòa bình của Vatican
31. Phêrô Nguyễn Huy Mai, tấn phong ngày , tấn phong ngày 5.08.1967, khẩu 
hiệu: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”, Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột
32. Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, tấn phong ngày 12.09.1968, khẩu 
hiệu: “Yêu thương và lao khổ”, Giám mục chính tòa Vĩnh Long
33. Phêrô Maria Nguyễn Năng, tấn phong ngày 12.03.1971, khẩu 
hiệu: “Vâng lời Thầy con thả lưới”, Giám mục chính tòa Vinh
34. Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, tấn phong ngày 11.08.1974, khẩu 
hiệu: “Trong Ngài, con hằng hi vọng”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
35. Nicôla Huỳnh Văn Nghi, tấn phong ngày 11.08.1974, khẩu 
hiệu: “Thiên chúa là Tình yêu”, Giám mục phụ tá Sài Gòn, Giám mục chính tòa Phan Thiết, Giám quản Sài Gòn
36. Phaolô Huỳnh Đông Các, tấn phong ngày 11.08.1974, khẩu 
hiệu: “Hoà bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài”, Giám mục chính tòa Quy Nhơn
37. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, tấn phong ngày 17.03.1975, khẩu 
hiệu: “Chân lý trong bác ái”, Giám mục chính tòa Đà Lạt, Giám mục chính tòa Thanh Hoá
38. Alexis Phạm Văn Lộc, tấn phong ngày 27.03.1975, khẩu 
hiệu: “Tôi tớ mọi người”, Giám mục chính tòa Kontum
39. Phaolô Nguyễn Văn Hòa, tấn phong ngày 05.04.1975, khẩu 
hiệu: “Trong tinh thần và chân lý”, Giám mục chính tòa Phan Thiết, Giám mục chính tòa Nha Trang
40. Gioan Baotixita Bùi Tuần, tấn phong ngày 30.04.1975, khẩu 
hiệu: “Giới luật mới”, Giám mục chính tòa Long Xuyên
41. Đa Minh Đinh Huy Quảng, tấn phong ngày 07.05.1975, khẩu 
hiệu:, “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”, Giám mục phụ tá Bắc Ninh
42. Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, tấn phong ngày 06.06.1975, khẩu 
hiệu: “Ðể phục vụ”, Giám mục chính tòa Đà Nẵng
43. Emmanuel Lê Phong Thuận, tấn phong ngày 06.06.1975, khẩu 
hiệu: “Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài”, Giám mục chính tòa Cần Thơ
44. Anrê Nguyễn Văn Nam, tấn phong ngày 10.06.1975, khẩu hiện: “Vui mừng trong Thánh giá Chúa Kitô”, Giám mục chính tòa Mỹ Tho
45. Phêrô Phạm Tần, tấn phong ngày 22.06.1975, khẩu 
hiệu: “Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con”, Giám mục chính tòa Thanh Hoá
46. Đa Minh Lê Hữu Cung, tấn phong ngày 29.06.1975, khẩu 
hiệu: “Mẹ Maria, hi vọng của chúng ta”, Giám mục chính tòa Bùi Chu
47. Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, tấn phong ngày 16.07.1975, khẩu 
hiệu: “Phục vụ Chúa trong hân hoan”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
48. Raphael Nguyễn Văn Diệp, tấn phong ngày 15.08.1975, khẩu 
hiệu: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”, Giám mục phụ tá Vĩnh Long
49. Stêphanô Nguyễn Như Thể, tấn phong ngày 07.09.1975, khẩu 
hiệu: “Cho muôn dân được sống”, Tổng giám mục Huế
50. Giacôbê Huỳnh Văn Của, tấn phong ngày 22.02.1976, khẩu 
hiệu: “Trong bình an”, Giám mục phụ tá Phú Cường
51. Giuse Phan Văn Hoa, tấn phong ngày 30.03.1976, khẩu 
hiệu: “Hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, Giám mục phụ tá Quy Nhơn
52. Giuse Phan Thế Hinh, tấn phong ngày 14.11.1976, khẩu 
hiệu: “Xin Vâng ý Cha”, Giám mục chính tòa Hưng Hoá
53. Giuse Nguyễn Thiện Khuyến, tấn phong ngày 24.04.1977, khẩu 
hiệu: “Xin Vâng”, Giám mục phụ tá Phát Diệm
54. Louis Phạm Văn Nẫm, tấn phong ngày 02.02.1978, khẩu 
hiệu: “Yêu thương không giả dối”, Giám mục phụ tá Sài Gòn
55. Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, tấn phong ngày 18.02.1979, khẩu 
hiệu: “Hãy ra khơi”, Giám mục chính tòa Hải Phòng
56. Vinh Sơn Phạm Văn Dụ, tấn phong ngày 01.03.1979, khẩu 
hiệu: “Theo Chúa trong mọi trường hợp”, Giám mục chính tòa Lạng Sơn và Cao Bằng
57. Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, tấn phong ngày 04.03.1979, khẩu 
hiệu: “Xin cho con say mê Thánh Giá”, Giám mục chính tòa Vinh
58. Giuse Maria Vũ Duy Nhất, tấn phong ngày 08.08.1979, khẩu 
hiệu: “Lạy Cha, xin vâng ý Cha”, Giám mục chính tòa Bùi Chu
59. Giuse Maria Đinh Bỉnh, tấn phong ngày 08.12.1979, khẩu 
hiệu: “Này là Mẹ con”, Giám mục chính tòa Thái Bình
60. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, tấn phong ngày 22.04.1981, khẩu 
hiệu: “Chân lý trong tình thương”, Giám mục phụ tá Hà Nội, Giám mục chính tòa Thái Bình, đã nghỉ hưu
61. Giuse Trịnh Chính Trực, tấn phong ngày 15.08.1981, khẩu hiệu: “Chúa giàu lòng thương xót”, Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột
62. Phêrô Trần Thanh Chung, tấn phong ngày 22.11.1981, khẩu 
hiệu: “Ngài yêu tôi”, Giám mục chính tòa Kontum
63. Louis Hà Kim Danh, tấn phong ngày 10.10.1982, khẩu 
hiệu: “Kiên nhẫn thắng mọi sự”, Giám mục chính tòa Phú Cường
64. Giuse Nguyễn Văn Yến, tấn phong ngày 16.12.1988, khẩu 
hiệu: “Vâng lời và bình an”, Giám mục chính tòa Phát Diệm
65. Giuse Nguyễn Quang Tuyến, tấn phong ngày 25.01.1989, khẩu 
hiệu: “Xin cho chúng hiệp nhất”, Giám mục chính tòa Bắc Ninh
66. Giuse Nguyễn Phụng Hiểu, tấn phong ngày 11.04.1991, khẩu 
hiệu: “Các con hãy nên chứng nhân của Thầy”, Giám mục chính tòa Hưng Hoá
67. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tấn phong ngày 03.12.1991, khẩu 
hiệu: “Ngài phải lớn lên”, Giám mục chính tòa Đà Lạt, Hồng y Tổng giám mục Hà Nội
68. Tôma Nguyễn Văn Trâm, tấn phong ngày 07.5.1992, khẩu 
hiệu: “Hiền lành và khiêm nhượng”, Giám mục phụ tá Xuân Lộc, nay Giám mục chính tòa tiên khởi Bà Rịa
69. Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, tấn phong ngày 19.11.1992, khẩu 
hiệu: “Cùng chịu đóng đinh vào Thập giá Ðức Kitô”, Giám mục chính tòa Vinh
70. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tấn phong ngày 11.08.1993, khẩu 
hiệu: “Như Thầy yêu thương”, Giám mục phụ tá Mỹ Tho, Hồng y Tổng giám mục Sài Gòn, đã nghỉ hưu
71. Phaolô Lê Đắc Trọng, tấn phong ngày 15.08.1994, khẩu 
hiệu: “Xin vâng ý Chúa”, Giám mục phụ tá Hà Nội
72. Giuse Nguyễn Tích Đức, tấn phong ngày 17.06.1997, khẩu 
hiệu: “Ðạt tới người mới”, Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột
73. Phêrô Nguyễn Văn Nho, tấn phong ngày 18.06.1997, khẩu 
hiệu: “Hiền lành và khiêm nhường”, Giám mục phụ tá Nha Trang
74. Phêrô Trần Đình Tứ, tấn phong ngày 06.01.1999, khẩu 
hiệu: “Yêu rồi làm”, Giám mục chính tòa Phú Cường
75. Phaolô Bùi Văn Đọc, tấn phong ngày 20.05.1999, khẩu 
hiệu: “Chúa là nguồn vui của con”, Giám mục chính tòa Mỹ Tho, nay Tổng giám mục Sài Gòn
76. Giuse Ngô Quang Kiệt, tấn phong ngày 29.06.1999, khẩu 
hiệu: “Chạnh lòng thương”, Giám mục chính tòa Lạng Sơn và Cao Bằng, Tổng giám mục.png Hà Nội, đã nghỉ hưu
77. Giuse Trần Xuân Tiếu, tấn phong ngày 29.06.1999, khẩu 
hiệu: “Ðể tất cả nên một”, Giám mục chính tòa Long Xuyên
78. Phêrô Nguyễn Soạn, tấn phong ngày 12.08.1999, khẩu 
hiệu: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”, Giám mục chính tòa Quy Nhơn
79. Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, tấn phong ngày 30.06.2000, khẩu 
hiệu: “Khiêm tốn phục vụ”, Giám mục chính tòa Đà Nẵng
80. Tôma Nguyễn Văn Tân, tấn phong ngày 15.08.2000, khẩu 
hiệu: “Hành trình trong đức ái”, Giám mục chính tòa Vĩnh Long
81. Giuse Hoàng Văn Tiệm, tấn phong ngày 08.08.2001, khẩu 
hiệu: “Người bảo sao thì cứ làm vậy”, Giám mục chính tòa Bùi Chu
82. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, tấn phong ngày 11.08.2001, khẩu 
hiệu: “Tin Mừng cho người nghèo khó”, Giám mục chính tòa Phan Thiết
83. Giuse Vũ Duy Thống, tấn phong ngày 17.08.2001, khẩu 
hiệu: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”, Giám mục phụ tá Sài Gòn, nay Giám mục chính tòa Phan Thiết
84. Giuse Vũ Văn Thiên, tấn phong ngày 02.01.2003, khẩu 
hiệu: “Phục Vụ Trong Niềm Vui Và Hy Vọng”, Giám mục chính tòa Hải Phòng
85. Phêrô Nguyễn Văn Tốt, tấn phong ngày 06.01.2003, khẩu 
hiệu: “Hãy đi rao giảng cho muôn dân”, Tổng giám mục hiệu tòa, Sứ thần Tòa thánh tại Sri Lanka
86. Stêphanô Tri Bửu Thiên, tấn phong ngày 18.02.2003, khẩu 
hiệu: “Ðến với muôn dân”, Giám mục chính tòa Cần Thơ
87. Đa Minh Mai Thanh Lương, tấn phong ngày 11.06.2003, khẩu 
hiệu: “Anh em không còn là người xa lạ”, Giám mục phụ tá Orange, Hoa Kỳ
88. Micae Hoàng Đức Oanh, tấn phong ngày 28.08.2003, khẩu 
hiệu: “Lạy Cha chúng con”, Giám mục chính tòa Kontum
89. Antôn Vũ Huy Chương, tấn phong ngày 01.10.2003 “Xin vâng”, khẩu 
hiệu: Giám mục chính tòa Hưng Hóa, nay Giám mục chính tòa Đà Lạt
90. Giuse Nguyễn Chí Linh, tấn phong ngày 04.08.2004, khẩu 
hiệu: “Xin cho họ nên một”, Giám mục chính tòa Thanh Hoá
91. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, tấn phong ngày 11.11.2004, khẩu 
hiệu: “Tất cả vì tình yêu Ðức Kitô”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
92. Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, tấn phong ngày 07.04.2005, khẩu 
hiệu: “Như một người phục vụ”, Tổng giám mục Huế
93. Giuse Võ Đức Minh, tấn phong ngày 15.12.2005, khẩu 
hiệu: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”, Giám mục chính tòa Nha Trang
94. Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, tấn phong ngày 18.01.2006, khẩu 
hiệu: “Hãy cho tôi các linh hồn”, Giám mục phụ tá Bùi Chu, nay Giám mục chính tòa Thái Bình
95. Giuse Châu Ngọc Tri, tấn phong ngày 04.08.2006, khẩu 
hiệu: “Trời mới đất mới”, Giám mục chính tòa Đà Nẵng, nay Giám mục chính tòa Lạng Sơn và Cao Bằng
96. Giuse Đặng Đức Ngân, tấn phong ngày 03.12.2007, khẩu 
hiệu: “Ðến với muôn dân”, Giám mục chính tòa Lạng Sơn và Cao Bằng, nay Giám mục chính tòa Đà Nẵng
97. Cosma Hoàng Văn Đạt, tấn phong ngày 07.10.2008, khẩu 
hiệu: “Tình thương và sự sống”, Giám mục chính tòa Bắc Ninh
98. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tấn phong ngày 15.11.2008, khẩu 
hiệu: “Hãy theo Thầy”, Giám mục phụ tá Sài Gòn, nay Giám mục chính tòa Mỹ Tho
99. Lôrensô Chu Văn Minh, tấn phong ngày 05.12.2008, khẩu 
hiệu: “Phục vụ trong Đức Ái”, Giám mục phụ tá Hà Nội
100. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, tấn phong ngày 12.05.2009, khẩu 
hiệu: “Hãy bước theo Thần khí”, Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột
101. Giuse Nguyễn Năng, tấn phong ngày 08.09.2009, khẩu 
hiệu: “Hiệp thông – phục vụ”, Giám mục chính tòa Phát Diệm
102. Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, tấn phong ngày 10.10.2009, khẩu 
hiệu: “Ngài yêu đến cùng”, Giám mục phụ tá Xuân Lộc, nay Giám mục chính tòa Bùi Chu
103. Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, tấn phong ngày 13.01.2010, khẩu 
hiệu: “Thầy Ở Cùng Các Con”, Giám mục phụ tá Toronto, Canada
104. Mátthêu Nguyễn Văn Khôi, tấn phong ngày 04.02.2010, khẩu 
hiệu: “Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi”, Giám mục chính tòa Quy Nhơn
105. Gioan Maria Vũ Tất, tấn phong ngày 15.06.2010, khẩu 
hiệu: “Sự thật trong yêu thương”, Giám mục chính tòa Hưng Hóa
106. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tấn phong ngày 23.07.2010, khẩu 
hiệu: “Sự thật và tình yêu”, Giám mục chính tòa Vinh
107. Giuse Nguyễn Tấn Tước, tấn phong ngày 29.04.2011, khẩu 
hiệu: “Ngài phải lớn lên”, Giám mục chính tòa Phú Cường
108. Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, tấn phong ngày 23.06.2011, khẩu 
hiệu: “Hãy ra khơi”, Giám mục phụ tá Melbourne, Úc, nay Giám mục chính tòa Parramatta, Úc
109. Giuse Đinh Đức Đạo, tấn phong ngày 05.04.2013, khẩu 
hiệu: “Này Là Mình Thầy”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
110. Phêrô Nguyễn Văn Viên, tấn phong ngày 04.09.2013, khẩu 
hiệu: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”, Giám mục phụ tá Vinh
111. Anphongsô Nguyễn Hữu Long, tấn phong ngày 06.09.2013, khẩu 
hiệu: “Mang vào mình mùi chiên”, Giám mục phụ tá Hưng Hóa
112. Giuse Trần Văn Toản, tấn phong ngày 29.05.2014, khẩu 
hiệu: “Vinh quang của tôi là Thánh Giá Đức Kitô” Giám mục phụ tá Long Xuyên
113. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, tấn phong ngày 03.12.2015, khẩu 
hiệu: “Tình thương trong Sự thật”, Giám mục chính tòa Kontum
114. Phêrô Huỳnh Văn Hai, tấn phong ngày 11.12.2015, khẩu 
hiệu: “Hãy Ra Khơi Và Thả Lưới”, Giám mục chính tòa Vĩnh Long
115. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, tấn phong ngày 20.01.2016, khẩu 
hiệu: “Vâng nghe Thánh Thần”, Giám mục phó Bà Rịa
116. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tấn phong ngày 04.08.2016, khẩu 
hiệu: “Hợp nhất trong Đức Tin”, Giám mục phụ tá Sài Gòn
117. Giuse Nguyễn Thế Phương, tấn phong ngày 26.8.2016, khẩu 
hiệu: “Đứng vững trong Chúa”, Giám mục chính tòa Kamloops, Canada.
Từ khóa:

danh sách, giám mục

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận
Tin mới