Các bài suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Lạy Đức Giêsu là Cây Nho Thật, xin cho con biết kết hiệp mật thiết với Chúa. Xin hãy cắt tỉa những gì vô ích trong con để con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như Chúa mong ước.

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chính Chúa Giêsu đã xác nhận: “Các chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”, hay “Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta”

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này!“. Đây là một lệnh truyền của Đấng Phục sinh. Lệnh truyền này cũng là một trong những sứ mạng cốt lõi của đời sống Kitô hữu, là sứ mạng gắn liền với Bí tích Thanh tẩy

Các bài suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh

Trong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục sinh tới hôm nay, Chúa nhật 2 Phục sinh, các bài đọc đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô phục sinh hiện ra.

Các bài suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

Hôm nay Chúa muốn cho tất cả mọi người chúng ta, noi gương các Thánh Tông đồ, tiếp nối công việc của Chúa, đem ơn Phục Sinh đến với mọi người.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ơn Chúa Thánh Thần đã đổi mới tâm hồn các ngài. Các ngài đã nhận được sự sống mới, sự sống của Chúa, để sống vì Chúa và sống cho Chúa.

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật hôm nay cho chúng ta thấy, trước khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ loan báo Tin Mừng của Người ở trần gian mà về cùng Cha, Chúa Giêsu đã lệnh truyền cho các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 6 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần đến phù trợ và ở với các môn đệ luôn mãi như là sự hiện mới của Người với các môn đệ, để giúp các ngài chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho chúng ta:

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 Phục sinh hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha, ai qua Ngài sẽ nhận nguồn ơn cứu độ, ai bước đi trong đường nẻo của Ngài sẽ gặp Chúa Cha từ nhân

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 Phục sinh hôm nay mời gọi chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu là Mục nhân lành chăn dắt chúng ta.

1 2 3 4 5  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện