Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ơn Chúa Thánh Thần đã đổi mới tâm hồn các ngài. Các ngài đã nhận được sự sống mới, sự sống của Chúa, để sống vì Chúa và sống cho Chúa.

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật hôm nay cho chúng ta thấy, trước khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ loan báo Tin Mừng của Người ở trần gian mà về cùng Cha, Chúa Giêsu đã lệnh truyền cho các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 6 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần đến phù trợ và ở với các môn đệ luôn mãi như là sự hiện mới của Người với các môn đệ, để giúp các ngài chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho chúng ta:

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 Phục sinh hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha, ai qua Ngài sẽ nhận nguồn ơn cứu độ, ai bước đi trong đường nẻo của Ngài sẽ gặp Chúa Cha từ nhân

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 Phục sinh hôm nay mời gọi chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu là Mục nhân lành chăn dắt chúng ta.

Các Bài Suy Niệm CHUÁ NHẬT 3 PHỤC SINH A

Các Bài Suy Niệm CHUÁ NHẬT 3 PHỤC SINH A

Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện ra với hai môn đệ rời bỏ Giêrusalem. Bằng lời Kinh Thánh và bằng nghi lễ bẻ bánh, mắt họ sáng ra và nhận ra Người:

Các Bài Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật II Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ và cho Tôma được đụng chạm đến Chúa.

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh NĂM A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh NĂM A

Hôm nay, cùng với Giáo Hội hoàn vũ chúng ta hân hoan Mừng Chúa Sống Lại. Sự chết và sống lại của Chúa Giêsu đều nằm trong kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa như Lời Người đã loan báo. Tình yêu đã chiến thắng tử thần. Sự sống lại của Chúa là niềm hi vọng cho tất cả những kẻ tin vào Người:

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi muôn đời vẫn là một mầu nhiệm cao vời nhất. Vì Chúa Ba Ngôi không phải là kết quả của việc con người suy luận.

Các Bài Suy Niệm Lễ Hiện Xuống

Các Bài Suy Niệm Lễ Hiện Xuống

Lễ Hiện xuống mang một ý nghĩa sâu xa đặc biệt đối với từng người chúng ta, cũng như đối với các tông đồ năm xưa. Chúng ta khởi đầu với lễ Hiện xuống nơi các tông đồ, rồi đến chúng ta ngày hôm nay.

1 2 3 4  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo
  • Thư Gởi Gia Trưởng

    Thư Gởi Gia Trưởng

    “Gia Trưởng giáo phận chúng ta sinh hoạt theo “Nội Qui Hội Gia Trưởng Công Giáo Giáo Phận Phan Thiết” được phê chuẩn bởi...

Tin tức và sự kiện