Các bài suy niệm Chúa Nhật 20 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 20 B

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời.

Các bài suy niệm Chúa Nhật 19 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 19 B

“Tôi là Bánh Hằng Sống. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh nầy là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết”

Các bài suy niệm Chúa Nhật 18 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 18 B

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Các bài suy niệm Chúa Nhật 17 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 17 B

“Hãy dọn cho họ ăn”, giáo huấn về quyền năng của Thiên Chúa và lời mời gọi chia sẻ xuyên suốt bề dày lịch sử cứu độ.

Các bài suy niệm CN 16 B

Các bài suy niệm CN 16 B

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”.

Các bài suy niệm Chúa Nhật 14 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 14 B

Để nhận biết Chúa, ta phải rèn luyện cho mình một đức tin mạnh mẽ. Ánh mắt đức tin giống như ngọn đèn soi chiếu vào đêm đen giúp ta nhận ra Chúa trong anh em, trong những biến cố Chúa gửi đến.

65 Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - B

65 Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - B

Hai phép lạ lồng vào nhau được Tin Mừng Mác-cô tường thuật nêu lên một vấn nạn mà từ lâu nay tôi vẫn lởn vởn trong đầu: tôi có thật sự tin vào Chúa không, và thế nào là một niềm tin đích thực vào Chúa?

Lễ sinh nhật thánh Gioan tiền hô

Lễ sinh nhật thánh Gioan tiền hô

Hôm nay sinh nhật thánh Gioan tiền hô như là một điển hình về hồng ân sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người, cách riêng cho các gia đình.

Các bài suy niệm Chúa Nhật XI

Các bài suy niệm Chúa Nhật XI

Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người, vào tâm hồn chúng ta hạt giống Nước Trời. Hạt giống ấy cứ âm thầm mọc.

Các bài suy niệm Chúa Nhật X Thưòng Niên

Các bài suy niệm Chúa Nhật X Thưòng Niên

Chúa Giê-su hôm nay nói tội không được tha chính là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã cho chúng ta biết thế nào là sự thật nhưng vẫn cố tình không sống theo sự thật gọi là “minh tri cố phạm’ thì sẽ không bao giờ được tha.

1 2 3 ... 25 26 27  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo