Các bài suy niệm Chúa Nhật XI

Các bài suy niệm Chúa Nhật XI

Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người, vào tâm hồn chúng ta hạt giống Nước Trời. Hạt giống ấy cứ âm thầm mọc.

Các bài suy niệm Chúa Nhật X Thưòng Niên

Các bài suy niệm Chúa Nhật X Thưòng Niên

Chúa Giê-su hôm nay nói tội không được tha chính là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã cho chúng ta biết thế nào là sự thật nhưng vẫn cố tình không sống theo sự thật gọi là “minh tri cố phạm’ thì sẽ không bao giờ được tha.

Các bài suy niệm Chúa nhật Mình Máu Chúa

Các bài suy niệm Chúa nhật Mình Máu Chúa

“Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thày!”. Theo lệnh truyền của Chúa, hai ngàn năm qua, Giáo Hội tiếp tục cử hành Thánh Thể.

Các bài suy niệm Chúa Nhật Ba Ngôi

Các bài suy niệm Chúa Nhật Ba Ngôi

Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Các bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Các bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga, 20,22).

Các bài suy niệm Chúa Nhật Thăng Thiên

Các bài suy niệm Chúa Nhật Thăng Thiên

Việc Chúa Giêsu về trời đánh dấu sự hoàn tất của công trình cứu độ được thực hiện qua biến cố thập giá.

Các bài suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh

Tình yêu của Đức Giêsu không phải tự Người nghĩ ra, nhưng phát xuất từ Chúa Cha: “Như Cha đã yêu mến Thày thế nào, Thày cũng yêu mến anh em như thế”.

Các bài suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Lạy Đức Giêsu là Cây Nho Thật, xin cho con biết kết hiệp mật thiết với Chúa. Xin hãy cắt tỉa những gì vô ích trong con để con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như Chúa mong ước.

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chính Chúa Giêsu đã xác nhận: “Các chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”, hay “Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta”

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này!“. Đây là một lệnh truyền của Đấng Phục sinh. Lệnh truyền này cũng là một trong những sứ mạng cốt lõi của đời sống Kitô hữu, là sứ mạng gắn liền với Bí tích Thanh tẩy

1 2 3 ... 24 25 26  Trang sau
 
  • Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Lời hứa khi kết hôn “anh (Giuse)… nhận em (Maria)… làm vợ…” (hay ngược lại “em… nhận anh… làm chồng..”) rất có ý nghĩa...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo