Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII A

Thiên Chúa yêu thương kêu mời và đón tiếp mọi người dù tốt hay xấu vào dự bàn tiệc Nước Trời. Tuy nhiên, mỗi người có quyền tự do đáp lại lời mời hay từ chối

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXVII A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXVII A

“Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái”

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Ðức Mẹ Mân Côi. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay hướng lòng chúng ta cùng Mẹ cảm tạ Thiên Chúa.

Bài Đáp ca và Hiệp lễ CN 26 TN A

Bài Đáp ca và Hiệp lễ CN 26 TN A

Bài Đáp ca và Hiệp lễ CN 26 TN A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXV A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXV A

Tất cả chúng ta đều được Chúa mời gọi đi làm vườn nho của Chúa. Trong Kinh Thánh, cây nho có một ý nghĩa sâu sắc. Nó là biểu tượng của giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIV A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIV A

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy"

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIII A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIII A

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 23 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải sửa lỗi cho nhau theo tinh thần bác ái huynh đệ, nhằm giúp người có lỗi ý thức về lỗi phạm của mình mà sửa đổi.

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Maria

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Maria

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ - Lễ Sinh Nhật Đức Maria Linh mục Thái Nguyên

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên - A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên - A

"Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy"

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên A.

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên A.

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên A.

1 2 3 ... 21 22 23  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo