Các bài suy niệm Chúa Nhật 12 Năm A

Các bài suy niệm Chúa Nhật 12 Năm A

Sống ngay lành và thánh thiện; vững vàng phó thác và cậy trông nơi Chúa quan phòng, đó chính là thông điệp mà Lời Chúa hôm nay muốn gửi đến chúng ta.

Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Và mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta mang đến nơi bàn thờ của lễ xuất phát từ lòng cuộc đời mỗi người chúng ta.

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật hôm nay cho chúng ta thấy cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô về ơn tái sinh, để giúp chúng ta hiểu về hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa trong việc cứu rỗi:

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ơn Chúa Thánh Thần đã đổi mới tâm hồn các ngài. Các ngài đã nhận được sự sống mới, sự sống của Chúa, để sống vì Chúa và sống cho Chúa.

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật hôm nay cho chúng ta thấy, trước khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ loan báo Tin Mừng của Người ở trần gian mà về cùng Cha, Chúa Giêsu đã lệnh truyền cho các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 6 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần đến phù trợ và ở với các môn đệ luôn mãi như là sự hiện mới của Người với các môn đệ, để giúp các ngài chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho chúng ta:

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 Phục sinh hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha, ai qua Ngài sẽ nhận nguồn ơn cứu độ, ai bước đi trong đường nẻo của Ngài sẽ gặp Chúa Cha từ nhân

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 Phục sinh hôm nay mời gọi chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu là Mục nhân lành chăn dắt chúng ta.

Các Bài Suy Niệm CHUÁ NHẬT 3 PHỤC SINH A

Các Bài Suy Niệm CHUÁ NHẬT 3 PHỤC SINH A

Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện ra với hai môn đệ rời bỏ Giêrusalem. Bằng lời Kinh Thánh và bằng nghi lễ bẻ bánh, mắt họ sáng ra và nhận ra Người:

Các Bài Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II PHỤC SINH

Các Bài Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật II Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ và cho Tôma được đụng chạm đến Chúa.

1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau
 
  • Gặp gỡ VII: Chúng Mình Sẽ Sinh Con

    Gặp gỡ VII: Chúng Mình Sẽ Sinh Con

    “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống...

Lễ sáng 13 tháng 5, 2017


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện