Các bài suy niệm Chúa Nhật II MÙA VỌNG

Các bài suy niệm Chúa Nhật II MÙA VỌNG

Gioan Tây Giả đã cất tiếng vang :” Có tiếng kêu trong hoang địa.Hãy dọn đường cho Chúa,sửa lối cho thẳng để Người đi “

Các bài suy niệm Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng

Các bài suy niệm Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng

Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!

Các bài suy niệm Lễ Chúa Giêsu là Vua

Các bài suy niệm Lễ Chúa Giêsu là Vua

Hôm nay, lễ suy tôn Chúa làm Vua, Giáo hội nhắc nhở chúng ta, là Kytô hữu tức là công dân của Nước Thiên Chúa chúng ta được mời gọi xây dựng nước Chúa ở trần gian bằng sự hiệp nhất yêu thương nơi những người con của Chúa có chung một Cha trên trời.

Các bài suy niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các bài suy niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”.

Các bài suy niệm Chúa Nhật 32 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 32 B

“Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”

Các bài suy niệm Chúa Nhật 31 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 31 B

“Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng; ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình”

Các bài suy niệm Chúa Nhật 30 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 30 B

Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng

Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng

Lời nguyện nhập lễ Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã đặt Thánh Gioan Phaolô làm giáo hoàng lãnh đạo toàn thể Hội Thánh, xin cho chúng con được thấm nhuần giáo huấn của thánh nhân,

Các bài suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo

Các bài suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo

“Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Chúng ta hãy bắt chước tiên tri Isaia thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi”.

Các bài suy niệm Chúa Nhật 28 B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 28 B

“Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa!”.

1 2 3 ... 27 28 29  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo