Thứ Hai tuần 20 thường niên

Thứ Hai tuần 20 thường niên

"Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời".

Thứ bảy tuần 19 thường niên.

Thứ bảy tuần 19 thường niên.

"Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng".

Thứ sáu tuần 19 thường niên.

Thứ sáu tuần 19 thường niên.

Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly".

Thứ năm tuần 19 thường niên.

Thứ năm tuần 19 thường niên.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Thứ tư tuần 19 thường niên.

Thứ tư tuần 19 thường niên.

Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".

Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng.

Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng.

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.

Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, linh mục, tử đạo.

Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, linh mục, tử đạo.

Thánh nhân sinh ngày 8 tháng 1 năm 1894 tại Ba Lan. Người gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn và năm 1918 thụ phong linh mục tại Rôma.

Thứ bảy tuần 18 thường niên.

Thứ bảy tuần 18 thường niên.

Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".

Thứ sáu tuần 18 thường niên

Thứ sáu tuần 18 thường niên

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy

Thánh Lôrensô, Phó tế, Tử đạo

Thánh Lôrensô, Phó tế, Tử đạo

Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ một vị thánh được tôn kính rất nhiều trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo: đó là thánh Lôrenxô. Thật ra, người ta biết rất ít về vị thánh này...

1 2 3 ... 105 106 107  Trang sau
 
  • Gặp gỡ IX: Trong Xã Hội

    Gặp gỡ IX: Trong Xã Hội

    Khi hai người kết hôn một thực tại mới được sinh ra: hai người không còn là hai nữa nhưng đã trở thành một xương một...

Lễ sáng 13 tháng 5, 2017


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện