Thứ Tư tuần 25 thường niên.

Thứ Tư tuần 25 thường niên.

Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Thứ Ba tuần 25 thường niên.

Thứ Ba tuần 25 thường niên.

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Thứ Hai tuần 25 thường niên.

Thứ Hai tuần 25 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng.

Thứ bảy tuần 24 thường niên.

Thứ bảy tuần 24 thường niên.

Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

Thánh Matthêu

Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người.

Thứ năm tuần 24 thường niên

Thứ năm tuần 24 thường niên

Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm

Thứ tư tuần 24 thường niên.

Thứ tư tuần 24 thường niên.

Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".

Thứ ba tuần 24 thường niên.

Thứ ba tuần 24 thường niên.

Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Thứ hai tuần 24 thường niên.

Thứ hai tuần 24 thường niên.

“Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”

Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.

Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.

Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Thưa Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

1 2 3 ... 139 140 141  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo