Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay.

Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay.

Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".

Thứ năm tuần 5 Mùa Chay.

Thứ năm tuần 5 Mùa Chay.

Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".

Thứ tư tuần 5 Mùa Chay.

Thứ tư tuần 5 Mùa Chay.

"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".

Thứ ba tuần 5 Mùa Chay.

Thứ ba tuần 5 Mùa Chay.

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai.

Các bài suy niệm Lễ Thánh Giuse

Các bài suy niệm Lễ Thánh Giuse

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay.

Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay.

Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Thứ năm tuần 4 Mùa Chay.

Thứ năm tuần 4 Mùa Chay.

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha,

Thứ tư tuần 4 Mùa Chay.

Thứ tư tuần 4 Mùa Chay.

"Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy

Thứ hai tuần 4 Mùa Chay.

Thứ hai tuần 4 Mùa Chay.

Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay.

Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay.

"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế.

1 2 3 ... 123 124 125  Trang sau
 
  • Bài 4: Một Hôn Nhân Hạnh Phúc

    Bài 4: Một Hôn Nhân Hạnh Phúc

    Vợ chồng hạnh phúc khi có nhau lúc mới kết hôn, mà vẫn tiếp tục quý trọng, yêu thương nhau như kho báu tìm được bằng giá...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo