Thứ sáu tuần 15 thường niên.

Thứ sáu tuần 15 thường niên.

"Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ", chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".

Thứ năm tuần 15 thường niên.

Thứ năm tuần 15 thường niên.

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an

Thứ tư tuần 15 thường niên.

Thứ tư tuần 15 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn

Thứ ba tuần 15 thường niên.

Thứ ba tuần 15 thường niên.

Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi".

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.

Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.

Thứ sáu tuần 14 thường niên.

Thứ sáu tuần 14 thường niên.

Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ

Thứ Năm tuần 14 thường niên.

Thứ Năm tuần 14 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng "Nước Trời đã gần đến"

Thứ Tư tuần 14 thường niên – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

Thứ Tư tuần 14 thường niên – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Thứ Ba tuần 14 thường niên.

Thứ Ba tuần 14 thường niên.

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.

1 2 3 ... 133 134 135  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo