Thứ Tư tuần 2 mùa vọng

Thứ Tư tuần 2 mùa vọng

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

Thứ Ba tuần 2 mùa vọng.

Thứ Ba tuần 2 mùa vọng.

"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?

Thứ Hai tuần 2 mùa vọng.

Thứ Hai tuần 2 mùa vọng.

Người nói với người bất toại rằng: "Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà".

Thứ Bảy tuần 1 mùa vọng.

Thứ Bảy tuần 1 mùa vọng.

Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng.

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng.

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng

"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá

Thứ Tư tuần 1 mùa vọng.

Thứ Tư tuần 1 mùa vọng.

Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng.

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên.

Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!

1 2 3 ... 115 116 117  Trang sau
 
  • Thư Định Hướng Mục Vụ 2018

    Thư Định Hướng Mục Vụ 2018

    Chúng tôi, Giám mục Giám Quản cùng với linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết, gồm 132 linh mục và 13 phó tế, tham dự tuần...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện