Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con.

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con.

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì.

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".

Đường Giêsu – Đường Về Nhà Cha - CN 5 PHỤC SINH

Đường Giêsu – Đường Về Nhà Cha - CN 5 PHỤC SINH

Chúa Giêsu đã quả quyết với ông Tôma chính Ngài là đường, là “đạo”, đưa chúng ta đi. Ngài là “đạo”, là đường duy nhất dẫn nhân loại đến cùng Chúa Cha.

Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha.

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.

Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

1 2 3 ... 97 98 99  Trang sau
 
Lễ sáng 13 tháng 5, 2017
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Sinh hoạt Giáo xứ