Thứ Năm tuần 7 thường niên.

Thứ Năm tuần 7 thường niên.

"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".

Thứ Tư tuần 7 thường niên.

Thứ Tư tuần 7 thường niên.

Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con

Thứ Ba tuần 7 thường niên.

Thứ Ba tuần 7 thường niên.

"Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

Lễ Kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội

Lễ Kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật.

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một.

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta.

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha.

Thánh Matthia, Tông Đồ. Lễ kính.

Thánh Matthia, Tông Đồ. Lễ kính.

Thánh Matthia là người “đã theo Chúa Giêsu, kể từ khi Người chịu phép rửa của ông Gioan cho đến ngày Người thăng thiên”. Chính vì thế, thánh nhân đã được các Tông Đồ chọn làm người thế chỗ của ông Giuđa, để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh.

1 2 3 ... 129 130 131  Trang sau
 
  • Bài 6: Hôn Nhân Thực Sự Là Gì?

    Bài 6: Hôn Nhân Thực Sự Là Gì?

    Đối với Kitô hữu, đặt câu hỏi như thế tức là muốn hỏi Thiên Chúa ước muốn gì khi tạo dựng hôn nhân, đâu là ý định của...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo