Thứ Năm tuần 7 thường niên.

Đăng lúc: Thứ năm - 24/05/2018 01:55 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Thứ Năm tuần 7 thường niên.

"Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục".

 

Lời Chúa: Mc. 9, 41–50

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".

 

 

 

Suy Niệm 1: Sẵn sàng hy sinh

Vào thời trước, có một đoàn thám hiểm từ Âu Châu lên đường đi tìm vùng đất mới. Vị trưởng đoàn cho mọi người biết hễ ai chạm đến vùng đất mới trước tiên, người đó sẽ làm chủ vùng đất ấy. Một người trong nhóm quyết chiếm vùng đất mới bằng mọi giá. Ông tận lực chèo thuyền, nhưng một chiếc thuyền bạn đã bắt kịp và đang tiến lên phía trước gần sát bờ. Là một con người có ý chí sắt đá và gan dạ, ông đã can đảm lấy chiếc rìu chặt đứt bàn tay trái của ông, rồi ném lên bờ. Thế là bàn tay ông đã chạm đến đất trước tiên, do đó vùng đất này thuộc về ông.

Câu truyện trên đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: "Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt tay mà được vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục". Ðiều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là cần phải sẵn sàng hy sinh những gì gần gũi thân thiết nhất, hơn là phạm tội mất lòng Chúa. Như thế, việc chặt chân, chặt tay, móc mắt, không thể hiểu theo nghĩa đen được. Chúa không có ý bảo chúng ta hủy bỏ một phần thân thể, nhưng qua cách nói ấy, Ngài có ý nói rằng Nước Trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt chân, chặt tay. Chẳng hạn, hy sinh của cải vật chất cho sự sống và hạnh phúc của đồng loại, cũng đau đớn như hy sinh một phần thân thể, nhưng sẽ chiếm hữu được Nước Trời. Chính Chúa Giêsu đã nói: Ai cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ không nhà trú ngụ, người ấy sẽ được Nước Trời làm cơ nghiệp. Cũng vậy, chúng ta sẽ chiếm hữu Nước Trời, nếu chúng ta dám hy sinh của cải, sức lực để hỗ trợ Giáo Hội và phục vụ cho công cuộc truyền giáo.

Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, Ngài không chỉ hy sinh một phần nào thôi, mà là dâng hiến toàn thân Ngài. Mỗi ngày trong Thánh Lễ, chúng ta cử hành việc hy hiến của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xin Ngài ban sức mạnh để chúng ta cũng biết trao ban chính mình để làm vinh danh Chúa và đem lại hạnh phúc cho đồng loại.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 2: Nước, gương xấu và muối

“Ai cho anh em uống một chén nước lã vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em người đó không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” (Mc. 9, 41-42)

Bài Phúc âm ngày hôm nay có vẻ như rất rời rạc. Tuy gồm những câu rời rạc, nhưng tất cả đều liên hệ tới việc gia nhập và đón nhận sư sống Nước Trời. Tiên vàn, đó là chuyện cho các môn đệ uống một chén nước. Trong cuộc đời truyền giáo, các môn đệ sẽ gặp phải những đắng cay, khó khăn và chống đối đủ thứ ngay cả từ nơi những người thân của mình. Nhưng cũng sẽ có những người tử tế sẽ đón tiếp các ông. Chúa Giêsu hứa trước với những tấm lòng hiếu khách này rằng lòng tốt của họ sẽ được trọng thưởng, cho dầu lòng tốt ấy chỉ được biểu lộ bằng một chén nước. Ở đây Chúa Giêsu muốn các môn đệ ghi lòng tạc dạ điều này là các ông được đồng hóa với Người: một việc nhỏ nhất người ta làm cho các ông, là một việc tốt người ta làm cho chính bản thân Người vậy.

Một thái độ triệt để

Về vấn đề gương xấu, Chúa Giêsu tỏ ra một thái độ cương nghị hiếm có, nếu không phải nói là một sự tàn bạo khác thường: phải chết và chặt chân chặt tay. Ý niệm về gương xấu của Người khác với của ta: Đối với chúng ta, chúng ta nghĩ đó là một cử chỉ, một lời nói đụng chạm mạnh đến ý kiến chung, xúc phạm đến những người lành; còn đối với Người thì gương xấu là những gì gây nguy hiểm cho phần rỗi của người ta, chẳng hạn như làm cho những tâm hồn đơn sơ phải lo lắng bối rối về lòng tin của họ đối với Chúa Kitô. Kẻ nào gây một gương xấu như thế, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Cái chết thể lý đối với người ấy còn ít nguy hiểm hơn là đe dọa, làm hại đức tin của người khác. Chúa Giêsu dùng hình ảnh dữ tợn này không phải để chỉ sự kết án và hành hình như vậy, nhưng để diễn tả cái trách nhiệm nặng nề đáng sợ mà người gây nên gương xấu phải gánh lấy.

Đức Kitô nói tiếp về gương xấu của bản thân mỗi người, nghĩa là sự đe dọa, làm hại cho phần rỗi do chính những phàn thân thể của mình gây nên như: tay, chân, mắt… Ở đây lệnh truyền vẫn còn mạnh mẽ: “Hãy chặt, hãy móc”. Tuy nhiên ai cũng biết những phần thân thể này quan trọng như thế nào đối với cuộc sống. Mất một chân, một tay, một mắt, đối với một người là mất đi một phần con người của mình, điều mà ai cũng cảm thấy rất xót xa. Phải mất mát, thiệt thòi sự sống như vậy, chỉ đến nước cùng, người ta mới đành phải chịu vậy mà thôi. Và y khoa góp phần xoa dịu nỗi đau phần nào cho con người kém may khi dự liệu những bộ phận giả thay thế.

Vậy mà Chúa lại lệnh cho phải bỏ đi phần mình gây gương xấu. Chắc chắn là tính cách triệt để này không thể được hiểu theo nghĩa đen, bởi lẽ những tín hữu chúng ta sẽ không muốn được liệt vào hàng những kẻ què cụt, đui mù.

Nhưng Chúa chỉ muốn chúng ta ghi tâm khắc cốt điều này là những thái độ nửa vời, không kiên quyết, khi sự sống Nước Trời bị đe dọa, đều là ngoài đề và không thể chấp nhận được.

 

Suy Niệm 3: THÀ MẤT MÀ ĐƯỢC CÒN HƠN KHÔNG! (Mc, 9,41-50)

Trong cuộc đời sứ vụ của Đức Giêsu, nhiều lần Ngài đã nói đến quy luật được và mất. Chẳng hạn như: hạt lúa mỳ có thối đi thì mới sinh bông hạt; muốn theo Chúa thì phải bỏ mình; con người có chịu đau khổ mới được vinh quang...

Thánh sử Máccô trình thuật bài huấn dụ của Đức Giêsu về cái được và mất như sau: cái được mà Đức Giêsu nói ở đây là Nước Trời; còn cái mất chính là tay, chân, mắt khi chúng gây dịp tội...

Ngài nói: nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt tay mà vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục; với con mắt, Ngài cũng nói như vậy...

Tại sao Đức Giêsu lại cất lên lời dạy dỗ các môn đệ mạnh mẽ như vậy? Thưa là vì tới giờ này, các ông vẫn còn đang hoang tưởng về thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu theo kiểu trần gian. Các ông không chú trọng đến cốt lõi của vấn đề và chẳng hề có cái nhìn Thiên Giới khi chứng kiến những dấu lạ của Đức Giêsu.

Nếu cứ để các môn đệ bám víu vào những chuyện trần tục, thì viên ngọc quý là Nước Trời làm sao các ông có được nếu không chấp nhận đánh đổi bằng những hy sinh. Vì thế, thà mất tất cả mà được hạnh phúc đời đời thì hơn là có mọi thứ mà mất sự sống trường sinh.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chú trọng đến sự sống mai hậu. Được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì? Ta lấy gì để bù lại? Bởi vì sự sống đời đời mới là nơi mối mọt không thể đục khoét. Còn danh dự, chức quyền, giàu có... chỉ là phương tiện, khi ta chết, nó chào và tiễn ta ngay tại nấm mồ, để lại nơi chúng ta hai bàn tay trắng!

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu thấu quy luật được - mất khi kiếm tìm hạnh phúc đích thực là Nước Trời. Xin cho chúng con cũng sẵn sàng thà mất tất cả mà được Nước Trời thì cũng chấp nhận. Ước gì, sau cuộc đời tại thế, chúng con có được gia tài đích thực là Nước Trời làm gia nghiệp. Amen.

Ngọc Biển SSP

 

Suy niệm 4:

Khi nghe một người chịu tháo khớp vì mắc bệnh tiểu đường, 
chúng ta chẳng ngạc nhiên mấy. 
Mất đi bàn chân mà kéo dài được sự sống 
thì còn hơn là giữ lại mà phải chết. 
Có bao nhiêu người chịu giải phẫu mỗi ngày. 
Họ chấp nhận cắt bỏ một phần thân thể bị hư hoại, 
để mong giữ lại được cả mạng sống. 
Tuy việc cắt bỏ luôn đi kèm với đau đớn và mất mát suốt đời, 
nhưng người ta vẫn vui vì thấy mình còn sống. 
Bài Tin Mừng hôm nay có thể làm ta ngạc nhiên và không vui. 
Bài này có nhiều câu được lặp lại như một điệp khúc. 
“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi… 
Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi… 
nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì anh hãy móc nó đi…” 
Có cần phải chặt tay, chặt chân hay móc mắt không ? 
Có cần phải hiểu các câu này của Chúa theo nghĩa đen không? 
Nếu hiểu theo nghĩa đen, chắc khó mà có một kitô hữu lành lặn. 
Bởi vậy chúng ta thường dễ bỏ qua hay hiểu theo nghĩa bóng, 
và có nguy cơ làm yếu đi sứ điệp mà Đức Giêsu muốn chuyển tải. 
Giá Trị tối hậu mà Đức Giêsu muốn chúng ta coi trọng 
đó là Sự Sống vĩnh hằng, là Nước Thiên Chúa (cc. 43-47). 
Để có được Giá Trị này, ta phải chấp nhận hy sinh nhiều giá trị khác. 
Hơn nữa, chúng ta lại càng phải từ bỏ hy sinh 
những gì cản trở khiến ta không thể đạt tới mục đích mình theo đuổi. 
Tay, chân, mắt là những bộ phận rất quan trọng trong cơ thể. 
Chúng là những chi thể không thể thiếu để có một đời sống bình thường. 
Tuy nhiên, chúng có thể trở thành duyên cớ khiến ta vấp phạm, sa ngã. 
Sa ngã ở đây là thứ sa ngã đưa chúng ta vào cõi chết đời đời, 
nơi toàn bộ cuộc đời chúng ta bị đổ vỡ nát tan không sao hàn gắn. 
Vì cuộc đời của chúng ta là vô giá, 
một cuộc đời đã được chuộc bằng chính Máu Con Thiên Chúa, 
một cuộc đời mà chính chúng ta đã dày công xây đắp, 
nên việc cắt bỏ những điều phá hoại cuộc đời ấy là chuyện tự nhiên. 
Chặt tay, chặt chân hay móc mắt là những điều kinh khủng, gây đau đớn. 
Bị què tay, què chân hay chột mắt ở đời này là điều chẳng ai mong. 
Nhưng Đức Giêsu mời chúng ta nghĩ đến giá trị của đời sống vĩnh cửu, 
để có can đảm cắt đứt với những thụ tạo đang làm hư hỏng đời ta. 
Cắt đứt với một thói quen xấu lâu năm, 
hay cắt đứt tương quan tội lỗi với một người, 
những điều ấy nhiều khi còn khó hơn việc móc mắt hay chặt tay. 
Chúng ta chỉ có thể sống Lời Chúa hôm nay 
nếu chúng ta không bị hút bởi khoái lạc trần gian ngay trước mắt. 
Xin Chúa giúp ta thực hiện những cuộc giải phẫu mỗi ngày, 
để đau đớn của đoạn tuyệt hôm nay đem lại hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, 
giàu sang, danh vọng, khoái lạc 
là những điều hấp dẫn chúng con. 
Chúng trói buộc chúng con 
và không cho chúng con tự do ngước lên cao 
để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. 
Xin giải phóng chúng con 
khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, 
nhờ cảm nghiệm được phần nào 
sự phong phú của kho tàng trên trời. 
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi 
bán tất cả những gì chúng con có, 
để mua được viên ngọc quý là Nước Trời. 
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng 
trước những lời mời gọi của Chúa, 
không bao giờ ngoảnh mặt 
để tránh cái nhìn yêu thương 
Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. 

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

 

SUY NIỆM

1. Phần thưởng

Lời nói mở đầu bài Tin Mừng hôm nay của Đức Giê-su mang lại cho chúng ta nhiều an ủi. Thật vậy, một quà tặng rất nhỏ, là một « chén nước », mà chúng ta trao ban cho những người thuộc về Đức Ki-tô, cũng được Chúa ghi nhận, coi trọng, và sẽ làm cho sinh hoa trái kết quả : « người đó sẽ không mất phần thưởng đâu ». Và vì đó là « phần thưởng » đến từ Đức Ki-tô, con Thiên Chúa, nên sẽ tồn tại mãi mãi.

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng trao ban hơn thế nhiều, cho những người thuộc về Chúa, hay rộng hơn, cho những gì thuộc về Chúa và cho chính Chúa. Vậy, dựa vào lời của Chúa, một đàng, chúng ta hãy xác tín về « phần thưởng », nghĩa là những hoa trái Chúa sẽ ban cho chúng ta, cho sự sống hôm nay và mai sau, cho dù chúng ta còn đầy thiếu sót, yếu đuối và tội lỗi ; và đàng khác, chúng ta được mời gọi chia sẻ, trao tặng hơn nữa.

2. Hình phạt

Tuy nhiên, ngay sau đó, Đức Giê-su lại nói về những hình phạt, những hình phạt thật nặng nề :

Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi…
Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi…
Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi…

                                                                                                       (c. 42-48)

Lời của Đức Giê-su thật là triệt để với những ai và với những gì làm cớ cho người người khác sa ngã, nhất là những người bé mọn, để chúng ta nhận ra sự nghiêm trọng của việc làm cớ cho người khác sa ngã ; bởi vì, đó là hành động của Con Rắn, của Satan. Thật vậy, bà E-vả nói với Đức Chúa : « Con Rắn đã lừa dối con, nên con ăn » (St 3, 13). Và trong thực tế, như Đức Giê-su nói trong Tin Mừng theo thánh Luca : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã”.

Nhưng nếu, chúng ta biến lời này của Đức Giê-su thành lề luật, thì loài người sẽ chột mắt, cụt chân, cụt tay hết, thậm chí loài người sẽ « chôn sống » nhau ! Vậy, chúng ta phải hiểu và sống lời của Chúa như thế nào ?

 3. Lời Chúa là Thần Khí

Phải chăng những lời này của Đức Giê-su là lề luật? Nếu đó là những điều luật như những điều luật khác, thì người ta sẽ phải khắc chúng xen vào tảng đá Mười Điều Răn! Có nhiều người đã hiểu luật của Đức Giê-su như thế đấy: chỉ có nội dung thay đổi, còn cách thức vẫn vậy. Nếu hiểu lời của Đức Giê-su theo nghĩa « chữ viết » như thế, người ta sẽ lấy đâu ra sức mạnh để tuân giữ? Và hậu quả sẽ thật lệch lạc và chết chóc.

Ngôn sứ Giêrêmia đã loan báo giao ước mới và luật của giao ước mới sẽ không còn được khắc trên đá nữa, nhưng trong tận đáy lòng con người. Những lời của Đức Giê-su không mô tả cho chúng ta những hành vi phải thực hiện, nhưng buộc phải tiến tới, nếu cần thiết, thật xa như là những lời của Người gợi ra, nghĩa là đoạn tuyệt với sự dữ dưới mọi hình thức, mà vẫn không khuôn theo một cách vật chất.

Lời của Đức Giêsu không thể được tuân giữ do áp đặt từ bên ngoài. Dù sao, nghe những lời này của Đức Giê-su, người Kitô hữu chúng ta có lý để than vãn: quá khó để thực hành những gì Ngài muốn; nhưng thật ra, hiểu cũng đã khó quá rồi! Vậy làm sao tìm ra “lối đi”. Chính Chúa Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta đạt tới đích trong tự do; vì áp đặt sẽ làm hỏng luật của Đức Kitô tận gốc rễ.

Để có thể sống theo lời của Đức Giê-su, chúng ta phải khởi đi từ “nguồn gốc”; nguồn gốc là tình yêu nhưng không và đến cùng Người dành cho từng người chúng ta: « Anh em hãy yêu mến nhau, như Thầy yêu mến anh em” (Ga 15, 12), là kinh nghiệm được Ngài “rửa chân”: “Anh em hãy rửa chân cho nhau, như Thầy rửa chân cho anh em” (Ga 13, 14) ; và khởi đi từ lòng ước ao cũng yêu Chúa đến cùng, ngang qua ơn gọi Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể hiểu như thế, khi nghe lời mời gọi này của Đức Giê-su :

Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em,
và sống hoà thuận với nhau. (c 50)

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

 

 

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày Song ngữ

 

Thursday (May 24): “If your hand or eye causes you to sin”

 

Scripture: Mark 9:41-50

41 For truly, I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you bear the name of Christ, will by no means lose his reward.42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. 43 And if your hand causes you to sin, cut it off; it is better for you to enter life maimed than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire.45 And if your foot causes you to sin, cut it off; it is better for you to enter life lame than with two feet to be thrown into hell. 47 And if your eye causes you to sin, pluck it out; it is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell, 48 where their worm does not die, and the fire is not quenched. 49 For every one will be salted with fire. 50 Salt is good; but if the salt has lost its saltiness, how will you season it? Have salt in yourselves, and be at peace with one another.”

Thứ Năm    24-5           Nếu tay hay mắt làm cớ cho anh em phạm tội

 

Mc 9,41-50

41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.42“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp chi mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau

Meditation: Who in their right mind would want to lose their reward and then be deprived of joy in the end? We have been given the greatest of rewards – God himself who is perfect love and source of abundant life and unending happiness. Paul the Apostle tells us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit” (Romans 5:5). God’s love purifies our hearts and compels us to express kindness and charity towards our neighbour who is created in the image and likeness of God. We were created in love for love. The charity we show to our neighbours in their need expresses the gratitude we have for the abundant goodness and kindness of God towards us. Jesus declared that any kindness showed and any help given to the people of Christ will not lose its reward. Jesus never refused to give to anyone in need who asked for his help. As his disciples, we are called to be kind and generous as he is.

 

Gregory of Nyssa (330-395 AD), an early church father wrote: 

“God never asks his servants to do what is impossible. The love and goodness of his Godhead are revealed as richly available. It is poured out like water upon all. God furnishes to each person according to his will the ability to do something good. None of those seeking to be saved will be lacking in this ability, given by the one who said: ‘whoever gives you a cup of water to drink because you bear the name of Christ, will by no means lose his reward'” (ON THE CHRISTIAN MODE OF LIFE 8.1

Do you allow the love of Christ to transform your heart that you may treat your neighbour with loving-kindness and mercy?

Avoiding evil and the near occasion of sin

Were Jesus’ exaggerating when he urged his followers to use drastic measures to avoid evil and its harmful consequences (Mark 9:42-47? Jesus set before his disciples the one supreme goal in life that is worth any sacrifice, and that goal is God himself and his will for our lives which leads to everlasting peace and happiness. Just as a doctor might remove a limb or some part of the body in order to preserve the life of the whole body, so we must be ready to part with anything that causes us to sin and which leads to spiritual death. 

Jesus warns his disciples of the terrible responsibility that they must set no stumbling block in the way of another, that is, not to give offence or bad example that might lead another to sin. The Greek word for temptation (standalone) is exactly the same as the English word scandal. The original meaning of scandal is a trap or a stumbling block which causes one to trip and fall. The Jews held that it was an unforgivable sin to teach another to sin. If we teach another to sin, he or she, in turn, may teach still another, until a train of sin is set in motion with no foreseeable end. The young in faith are especially vulnerable to the bad example of those who should be passing on the faith. Do you set a good example for others to follow, especially the young?

Salt and fire

What does Jesus mean when he says “have salt in yourselves” (Mark 9:50)? Salt served a very useful purpose in hot climates before the invention of electricity and refrigeration. Salt not only gave food flavour, it also preserved meat from spoiling. Salt was used as a symbol of fellowship and the sharing of a common meal with one’s friends. The near-Eastern expression to betray the salt meant to betray one’s Lord or Master or one’s friends. Leonardo da Vinci in his painting of the Last Supper depicts Judas in the act of tipping over the salt shaker, thus symbolically identifying himself as the betrayer of his Master the Lord Jesus.

Jesus used the image of salt to describe how his disciples are to live in the world. As salt purifies, preserves, and produces rich flavour for food, so the disciple of Christ must be salt in the world of human society to purify, preserve, and bring the flavour of God’s kingdom of righteousness, peace, joy, and mercy. What did Jesus mean by the expression “salted with fire” and “salt losing its saltiness”? Salt in the ancient world was often put in ovens to intensify the heat. When the salt was burned off and no longer use it was thrown out on the footpath where it would easily get trodden upon (Matthew 5:13). Perhaps Jesus wanted to contrast useful salt and salt which lost its ability to prevent corruption to encourage his disciples to bring the rich flavour of Christ’s love, holiness, and righteousness to a world dominated by greed, selfish ambition, and neglect for the weak, poor, and defenceless.

Paul the Apostle reminds us that we are called to be “the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing, to one a fragrance from death to death, to the other a fragrance from life to life” (2 Corinthians 2:15-16 ). The Lord Jesus wants the fragrance of his love and righteousness to permeate our lives, thoughts, speech, and actions. Do you allow the fragrance of Christ’s love and truth to permeate your relationships and circle of influence, especially among your family, friends, and neighbours?

“Lord Jesus, fill me with the fragrance of your love and truth that I may radiate the joy and peace of the Gospel wherever I go and with whomever I meet.”

Suy niệm:  Ai, trong trí óc của mình, lại muốn mất phần thưởng và bị cướp đi niềm vui trong ngày sau hết? Chug ta đã được ban cho phần thưởng lớn lao nhất – là chính Thiên Chúa, Ðấng là tình yêu hoàn hảo và nguồn mạch sự sống sung mãn và hạnh phúc bất tận.  Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng “Tình yêu Thiên Chúa đã tuôn đỗ vào lòng chúng ta, ngang qua Chúa Thánh Thần” (Rm 5,5). Tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta và đòi buộc chúng ta bày tỏ lòng bác ái đối với tha nhân, những người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Chúng ta được dựng nên trong tình yêu và cho tình yêu. Tình bác ái chúng ta bày tỏ với những ai đang thiếu thốn diễn tả lòng biết ơn của chúng ta đối với sự tốt lành và khoan dung vô bờ bến của Chúa dành cho chúng ta. Chúa Giêsu tuyên bố rằng bất kỳ lòng tốt hay sự giúp đỡ nào dành cho con dân của Chúa sẽ không mất phần thưởng của nó. Chúa Giêsu không bao giờ từ chối bất cứ ai thiếu thốn cầu xin Người trợ giúp. Là môn đệ của Người, chúng ta được kêu gọi sống tốt lành và quảng đại giống như Người.

 

Thánh Gregory thành Nyssa (330-395 AD), một giáo phụ đã viết:

“Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi các tôi tớ Người làm những gì vượt sức. Tình yêu và sự tốt lành của Chúa được thể hiện một cách dồi dào phong phú. Nó tuôn đỗ như thác nước xuống trên tất cả mọi người. Thiên Chúa ban phát cho mỗi người tùy theo ước muốn và khả năng của họ để làm tốt công việc. Không một ai tìm kiếm ơn cứu độ lại thiếu thốn về khả năng, được ban cho bởi Đấng đã nói rằng: ‘Bất cứ ai cho con một cốc nước lã vì lẽ con mang danh của Đức Kitô, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.’” (Bài giảng về Hình thức đời sống của người Kitô hữu 8.1)

Bạn có để cho tình yêu của Ðức Kitô biến đổi tâm hồn bạn để bạn có thể đối xử với tha nhân với lòng nhân hậu và thương xót không?

 

Tránh điều xấu và dịp tội gần

Ðức Giêsu có phóng đại khi Người thúc giục các môn đệ sử dụng những phương thế mạnh mẽ để tránh điều xấu và những hệ quả tai hại của nó không? Ðức Giêsu đặt ra cho các môn đệ một mục đích siêu nhiên trong cuộc sống xứng đáng với bất kỳ sự hy sinh nào, mục đích đó chính là Thiên Chúa và thánh ý Người dành cho cuộc đời chúng ta, và dẫn tới sự bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Giống như một bác sĩ có thể lấy đi một cái tay, một cái chân, hay một bộ phận nào của cơ thể để giữ lấy sự sống cho cả thân thể, nên chúng ta cũng phải sẵn sàng dứt bỏ bất cứ điều gì khiến chúng ta phạm tội, và chắc chắn đưa chúng ta đến cái chết thiêng liêng.

Ðức Giêsu cảnh báo các môn đệ về trách nhiệm nặng nề là chúng ta không trở thành chướng ngại vật trên con đường của người khác, nghĩa là, không được gây gương mù gương xấu, có thể đưa người khác tới chỗ phạm tội. Hạn từ cám dỗ tiếng Hy Lạp scandalon thì giống như tiếngscandal trong tiếng Anh. Ý nghĩa gốc của scandal là cái bẫy hay cớ vấp ngã làm cho người ta vấp té. Người Dothái tin rằng tội không thể tha thứ được là tội dạy người khác phạm tội. Nếu chúng ta dạy người khác phạm tội, đến lượt họ cũng sẽ dạy người khác phạm tội nữa, cho tới khi một chuỗi tội được kết lại mà không có hồi kết thúc. Đặc biệt, đức tin của giới trẻ rất dễ bị tổn thương với gương xấu của những người lẽ ra phải truyền đạt đức tin cho họ. Bạn có là một mẫu gương tốt cho người khác noi theo, đặc biệt cho những người trẻ không?

 

Muối và lửa

Ðức Giêsu có ý gì khi Người nói “hãy giữ muối trong mình” (Mc 9,50)? Muối cũng có mục đích rất hữu dụng trong những lúc thời tiết nóng bức, trước khi người ta phát minh ra điện và tủ lạnh. Muối không chỉ đem lại mùi vị cho thức ăn, nó cũng giữ thịt khỏi bị hư. Muối được sử dụng như một biểu tượng tình bằng hữu và sự chia sẻ với bạn hữu trong bữa ăn chung. Thành ngữ muối phản bội ở miền cận Đông muốn nói đến sự phản bội người Chúa hay Chủ hay bạn của mình. Leonardo da Vinci trong bức họa của mình về bữa tiệc ly đã vẽ Giuđa đang trao bình đựng muối. Vì thế, biểu tượng để nhận dạng Giuđa chính là người phản bội Thầy mình là Chúa Giêsu.

Ðức Giêsu đã dùng hình ảnh muối để diễn tả cách sống của các môn đệ trong thế gian. Giống như muối thanh tẩy, gìn giữ, và đem lại mùi vị thơm ngon, người môn đệ của Ðức Kitô cũng phải như muối trong thế giới thế giới của xã hội loài người để thanh tẩy, gìn giữ, và đem lại hương vị của vương công chính, bình an, và thương xót của Thiên Chúa. Ðức Giêsu có ý gì khi Người dùng thành ngữ “ướp bằng muối như thể luyện bằng lửa” và “muối mà hết mặn”? Muối trong thế giới cổ xưa thường được bỏ vào lò bếp để làm tăng sức nóng. Khi muối bị đốt cháy và không còn có ích nữa, nó sẽ bị ném ra đường, nơi người ta dễ dàng đạp lên (Mt 5,13). Có lẽ Ðức Giêsu muốn đối chiếu giữa muối có ích và muối đã mất đi bản chất của nó để ngăn ngừa sự hư hoại và để khích lệ các môn đệ đem lại hương vị của tình yêu, sự thánh thiện, và công chính của Ðức Kitô cho một thế giới đã bị thống trị bởi sự tham lam, ước muốn ích kỷ thống trị, và lãng quên người yếu đuối, nghèo nàn, và không có khả năng tự vệ.

Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được kêu gọi trở thành “hương thơm của Ðức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ và những người hư mất, đối với những người bị hư mất, chúng ta là mùi tử khí đưa đến tử vong; nhưng đối với những người được cứu độ, chúng ta là hương sự sống đưa đến sự sống” (2 Cr 2,15-16). Bạn có để cho hương thơm tình yêu và chân lý của Ðức Kitô thấm vào những mối quan hệ của bạn và  sự tác động ảnh hưởng, đặc biệt trong gia đình, bạn hữu, và những người xung quanh không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con với hương thơm của tình yêu và chân lý của Chúa để con có thể tỏa sáng niềm vui và bình an Tin mừng đến những nơi con đến và với những người con gặp gỡ.

 

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu– chuyển ngữ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận

Vào lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật II Thường Niên, hai cha cùng với cha đặc trách giáo xứ đã dâng thánh lễ tạ ơn, cầu bình an cho giáo xứ, cùng với sự tham dự của khoảng 50 giáo dân.

Tin mới