Vừa Đủ Thôi

Vừa Đủ Thôi

Vừa đủ thành công để khát mong Vừa đủ thất bại để xét lòng Vừa đủ thử thách để hy vọng Vừa đủ vất vả để cậy trông.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 6 TN B

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 6 TN B

Chúa chạnh lòng liền giơ tay, Đụng vào thân thể phán ngay: Sạch đi. 42. Bệnh phong biến mất tức thì, Và anh được sạch sau khi Chúa truyền.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 5 TN B

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 5 TN B

Chúa đến bên bà tức thì, Đỡ bà ngồi dậy chữa ngay lành liền. Bà cụ hết sốt bình yên, Đứng dậy lập tức đi lên hầu Người.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 3 TN B

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 3 TN B

Rồi Ngài cũng đã nói lên, Thời kì đã mãn, Nước Thiên Chúa đến. Hãy lo sám hối tội đền, Lắng nghe Lời Chúa tin liền Phúc âm.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Thánh Gia Thất

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Thánh Gia Thất

Sau khi hết cữ mãn ngày, Chiếu theo luật lệ xưa rày Môi-sê. Ma-ri cùng với Giu-se, Đem theo con trẻ đi về Gia-lem.

Lời Chúa bằng thơ

Lời Chúa bằng thơ

Sứ thần bước thẳng vào nhà, Kính chào Trinh nữ thật là đầy ơn. Chúa hằng ở với Bà luôn, Bà thật có phúc và hơn mọi người.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Có tiếng người hô trong non, Con đường quanh co hãy dọn sẵn đi. Sửa sang nẻo chính phẳng lì, Uốn ngay thẳng lối, đường đi của Người.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật I Mùa Vọng

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật I Mùa Vọng

Bấy giờ Chúa nói môn sinh, Hãy luôn sẵn sàng thức tỉnh đợi chờ. Thiên Chúa luôn đến bất ngờ, Anh em không biết thời giờ đến nơi.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 34 Thường Niên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 34 Thường Niên

Khi Chúa đến trong vinh hiển, Các thiên thần chầu hiện diện bên Ngài. Bấy giờ Chúa ngự trên ngai, Quyền năng cao cả mặt Ngài uy hùng.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 33 Thường Niên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 33 Thường Niên

Ví như chủ nhân kia vậy, Trước khi ông sắp sửa trẩy đi xa. Ông gọi tôi tớ ở nhà, Giao cho số vốn đem ra làm lời.

1 2 3 ... 20 21 22  Trang sau
 
 • Thư Định Hướng Mục Vụ 2018

  Thư Định Hướng Mục Vụ 2018

  Chúng tôi, Giám mục Giám Quản cùng với linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết, gồm 132 linh mục và 13 phó tế, tham dự tuần...

 • Bài 4: Một Hôn Nhân Hạnh Phúc

  Bài 4: Một Hôn Nhân Hạnh Phúc

  Vợ chồng hạnh phúc khi có nhau lúc mới kết hôn, mà vẫn tiếp tục quý trọng, yêu thương nhau như kho báu tìm được bằng giá...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện