Lời Chúa bằng thơ CN I VỌNG C

Lời Chúa bằng thơ CN I VỌNG C

Giữ mình cho khỏi mê say, Tham lam chè chén hằng ngày vui chơi. Đã mang lắm sự phần đời, Tâm hồn sa đọa, e rồi chẳng may. Đột nhiên ngày ấy đến ngay, Xuống trên người đó rủi thay bất ngờ.

Mẹ Lên Trời: Niềm Vui Và Hy Vọng

Mẹ Lên Trời: Niềm Vui Và Hy Vọng

Tung hô Đức Mẹ lên Trời Cả hồn cùng xác rạng ngời Thiên Cung Nữ Vương Mông Triệu oai hùng Trần gian tán tụng không ngừng ngợi ca

Kỳ Diệu - Cuộc Đời Thánh Anphongsô

Kỳ Diệu - Cuộc Đời Thánh Anphongsô

An-phong sáng lạn tài ba Thông minh lỗi lạc khác xa trong đời Gia đình danh giá tuyệt vời

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 14 B

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 14 B

Đức Giê-su trở lại quê, Đem theo đồ đệ đi về quê hương. Ngài vào trong một hội đường, Nhằm ngày Sa-bát, lệ thường thói quen.

Phêrô và Phaolô –Thánh Nhân Trung Thành

Phêrô và Phaolô –Thánh Nhân Trung Thành

Phê-rô cùng với Phao-lô Cả hai vị thánh Tông Đồ kiên trung Đồng tâm theo Chúa đến cùng Hy sinh dâng hiến, Tin Mừng truyền rao

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 11 B

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 11 B

Nước Trời cũng giống người kia, Sáng ngày mang giống, gieo lia ra đồng.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật  Thăng Thiên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Thăng Thiên

Nói xong Ngài được đưa ngay, Lên ngự bên hữu trong tay Cha Ngài.

Ngợi Khen Thánh Giuse

Ngợi Khen Thánh Giuse

Ngợi khen Thánh Cả Giuse Tôn thờ Thiên Chúa luôn nghe lời Người.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật IV Phục Sinh

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật IV Phục Sinh

Tôi là mục tử tốt lành, Dám thí mạng sống của mình cho chiên.

Tự Hào Chúa Phục Sinh

Tự Hào Chúa Phục Sinh

Vui lên! Chúa đã Phục sinh Đánh tan sự chết quang minh khải hoàn Lệnh Cha trao phó chu toàn Thiên cung, dương thế hân hoan ca mừng

1 2 3 ... 22 23 24  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo