Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật IV Phục Sinh

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật IV Phục Sinh

Tôi là mục tử tốt lành, Dám thí mạng sống của mình cho chiên.

Tự Hào Chúa Phục Sinh

Tự Hào Chúa Phục Sinh

Vui lên! Chúa đã Phục sinh Đánh tan sự chết quang minh khải hoàn Lệnh Cha trao phó chu toàn Thiên cung, dương thế hân hoan ca mừng

Mồ Trống

Mồ Trống

Ngước mắt nhìn thẳng mộ Thầy Ô kìa! Cửa mở đá rày một bên? Phía trong có một thanh niên Ngồi bên phía phải, áo thời trắng tinh

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật  Phục Sinh

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Phục Sinh

Các bà vào trong mộ đá, Thấy anh giới trẻ đồ đã chỉnh tề. Ngồi bên phải hang sát lề, Ăn mặc trắng tinh, vỗ về các bà.

Tâm Tình Tuần Thánh

Tâm Tình Tuần Thánh

Tuần Thánh - tuần cao điểm Cử hành các mầu nhiệm Của Đấng Thánh Kitô

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật  Lễ Lá

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Lễ Lá

Đức Giê-su với môn đệ, Tới thành Gia-liêm gần kề Bét-pha. Bên cạnh là làng Bê-ta, Ở trên sườn núi người ta trồng dầu.

Cảm Xúc Đi Đàng Thánh Giá – Tàpao

Cảm Xúc Đi Đàng Thánh Giá – Tàpao

Quảng trường Thánh Mẫu Tàpao Đi Đàng Thánh Giá biết bao là người! Trên tay ngọn nến sáng ngời Trang nghiêm sốt sắng nguyện lời bi thương.

Ông Thánh Giuse

Ông Thánh Giuse

Ông thánh Giuse Là người công chính Đơn sơ, khiết tịnh Tâm hồn trắng trong

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 4 Chay

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 4 Chay

Như con rắn được giương lên, Con Người rồi sẽ treo lên như vậy. 15. Để cho những ai tin cậy, Sẽ sống muôn đời với Thầy hiển vinh.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật  3 Chay

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 3 Chay

Chúa liền nổi giận quyết thề, Dùng roi đuổi hết bất kể thân hào. Xô đổ bàn ghế lật nhào, Tiền bạc tung tóe láo nháo đầy nhà.

1 2 3 ... 21 22 23  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện