Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 33 Thường Niên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 33 Thường Niên

Ví như chủ nhân kia vậy, Trước khi ông sắp sửa trẩy đi xa. Ông gọi tôi tớ ở nhà, Giao cho số vốn đem ra làm lời.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 32 Thường Niên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 32 Thường Niên

Nước Trời cũng giống hệt như, Mười cô trinh nữ khiêm nhu chỉnh trang. Cầm đèn đi đón tân lang,

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 31 Thường Niên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 31 Thường Niên

Ai là kẻ lớn chức to, Sẽ là tôi tớ hết cho anh em. Kẻ nào tự nhắc mình lên, Sẽ bị hạ xuống trở nên thấp hèn.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 30 Thường Niên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 30 Thường Niên

Vì tất cả các tiên tri, Cũng như sách luật đều quy vào đấy. Thực thi hai giới răn này, Mọi người hạnh phúc vui vầy bên nhau.

Lời Chúa bằng thơ  - CN 29 A

Lời Chúa bằng thơ - CN 29 A

Họ thưa hoàng đế Xê-zai, Thế thì hãy trả cho ngài phát ra. Của Xê-za trả Xê-za Của gì Thiên Chúa thì ta trả Người.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 28 Thường Niên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 28 Thường Niên

Đây là tiệc cưới Nước Trời, Ít người được chọn, kẻ mời lại đông.

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 27 Thường Niên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 27 Thường Niên

Và đây Ta bảo ngươi cùng, Nước trời sẽ cất khỏi từng các ngươi. Ban cho dân khác làm lời, Sinh hoa kết quả hơn người trước đây.

Lời Chúa bằng thơ. CN 25 A

Lời Chúa bằng thơ. CN 25 A

Nước Trời giống chủ vườn nho, Rạng ngày dậy sớm đi lo thuê trồng.

Xuân Ly Băng - Hồn thơ và Tấm lòng Mục tử

Xuân Ly Băng - Hồn thơ và Tấm lòng Mục tử

Hồi còn học ở chủng viện, tôi có được gặp cha Xuân Ly Băng một lần, rất chớp nhoáng, nhân một lễ truyền chức. Thế nhưng tôi rất kính mến ngài và ngài cũng thương tôi lắm. Các tác phẩm xuất bản sau này ngài đều tặng tôi một bản.

Người thơ về với nguồn thơ...

Người thơ về với nguồn thơ...

Và ngày 19.7.2017, Đức ông - thi sĩ Xuân Ly Băng đã về với Nguồn Thơ Bất Tận.

1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo
  • Thư Gởi Gia Trưởng

    Thư Gởi Gia Trưởng

    “Gia Trưởng giáo phận chúng ta sinh hoạt theo “Nội Qui Hội Gia Trưởng Công Giáo Giáo Phận Phan Thiết” được phê chuẩn bởi...

Tin tức và sự kiện