Chương trình hành hương Tàpao tháng 1 năm 2019, (Ngày hành hương của Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phan Thiết)

Chương trình hành hương Tàpao tháng 1 năm 2019, (Ngày hành hương của Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phan Thiết)
SÁNG 13.01.2019 – 6g30: Giờ khấn Đức Mẹ Tàpao – 7g00: Thánh Lễ đồng tế (do Đức Cha Emmanuel, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa chủ sự)

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THÁNG 01/2019

TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO

(Ngày hành hương của Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phan Thiết)


 

I. TỐI 12.01.2019

19g00 đến 20g30, gồm các phần:

– Rước kiệu và suy niệm Mân Côi

–  Học hỏi giáo lý

–  Diễn nguyện

–  Chầu Thánh Thể

 

II. SÁNG 13.01.2019

–  6g30: Giờ khấn Đức Mẹ Tàpao

–  7g00: Thánh Lễ đồng tế (do Đức Cha Emmanuel, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa chủ sự)