Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa Đổ Bê Tông Đà Kiềng Móng Nhà Thờ.

Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa Đổ Bê Tông Đà Kiềng Móng Nhà Thờ.
Sáng nay 19/04/2017, một ngày đẹp trời, từ sáng sớm đoàn người từ 5 giáo họ gần 70 người trong cộng đoàn giáo xứ Mẹ Thiên Chúa đã quy tụ về trên nền móng nhà thờ mới để cùng cộng tác với nhau tiến hành đổ bêtông đà kiềng

 

HÔM NAY GIÁO XỨ MẸ THIÊN CHÚA ĐỔ BÊ TÔNG ĐÀ KIỀNG MÓNG NHÀ THỜ.

 

Sáng nay 19/04/2017, một ngày đẹp trời, từ sáng sớm đoàn người từ 5 giáo họ gần 70 người trong cộng đoàn giáo xứ Mẹ Thiên Chúa đã quy tụ về trên nền móng nhà thờ mới để cùng cộng tác với nhau tiến hành đổ bêtông đà kiềng cho nền móng nhà thờ mới được vững chắc hơn.

 

hình ảnh

 

Tạ ơn Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse đã ban cho giáo xứ hôm nay có nhiều con cái trong giáo xứ đã nỗ lực hy sinh thời giờ và công sức để cộng tác với giáo xứ trong công việc chung của nhà Chúa. Mặc dù với thời buổi kinh tế khó khăn, mỗi người mỗi gia đình phải lo bươn chải để kiếm kế sinh nhai, trong đó có người phải làm thuê, người thì cuốc mướn…, nhưng không vì thế mà làm cản bước đi của bao con người nhiệt huyết hy sinh vì đức tin, vì Chúa và Giáo Hội của Ngài tại trần thế nầy, để rồi mỗi người đều ý thức trách nhiệm của mình đối với giáo xứ trong việc chung.

Cũng chính nhờ sự cộng tác trong tinh thần hiệp nhất yêu thương ấy mà Chúa Kitô Phục Sinh đã chúc lành, mang bình an đến với giáo xứ một ngày thời tiết rất đẹp, từ nắng gắt trong những tháng qua nhưng hôm nay từ sáng sớm cho đến trưa mà trời vẫn dịu mát để mọi người phải ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi cùng nhau làm việc mà không biết mệt mõi, làm trong sự gắn bó, làm trong tinh thần trách nhiệm và cảm thấy hạnh phúc vui tươi. Đây quả thực là những dấu chỉ mà Thiên Chúa đã chúc lành cho công việc của nhà Chúa tại giáo xứ chúng con.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh tiếp tục nuôi dưỡng đời sống đức tin và lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội nơi từng người và từng gia đình trong giáo xứ chúng con ngày càng gắn bó với nhau hơn để cùng nhau xây dựng một giáo xứ tốt đẹp hơn mỗi ngày.

 

Phêrô Nguyễn Hữu Nguyên