Ai Tín: Thân phụ Nữ Tu Maria Thiên Phúc Dòng Khiết Tâm Nha Trang

Ai Tín: Thân phụ Nữ Tu Maria Thiên Phúc Dòng Khiết Tâm Nha Trang
Thánh lễ An táng: 09 giờ 30' Thứ Hai ngày 14/08/2017 do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế , tại Thánh đường Giáo xứ Chính Tâm, Giáo hạt Đức Tánh

AI TÍN

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính báo

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN TÍNH

 Sinh năm 1935 tại Quỳnh Côi, Thái Bình,


 

Là Thân phụ của Nữ Tu Maria Thiên Phúc, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.

Đã được Chúa gọi về lúc 14 giờ 00 ngày 12/08/2017 (nhằm ngày 21 tháng 06 năm Đinh Dậu).
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Chính Tâm, Giáo hạt Đức Tánh, Giáo phận Phan Thiết
(Xã Trà Tân, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận)

 

Hưởng thọ 82 tuổi.

 

Chương trình Tang Lễ:
 
       Nghi thức Nhập quan:  07 giờ 00' Chúa Nhật ngày 13/08/2017
 
       Di Quan:                     09 giờ 00' Thứ Hai ngày 14/08/2017

 
      Thánh lễ An táng:        09 giờ 30' Thứ Hai ngày 14/08/2017 
                                             dĐức Cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế   
                                        tại Thánh đường Giáo xứ Chính Tâm, 
                                            Giáo hạt Đức Tánh, Giáo Phận Phan Thiết.
 
                                 An táng tại Nghĩa Trang Giáo xứ Chính Tâm.

 

 
Xin cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố GIUSE sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
Hội Dòng xin kính báo và phân ưu cùng tang quyến.