Giáo xứ Bình An-Thánh lễ Tạ ơn và chia tay Cha Quản xứ.

Giáo xứ Bình An-Thánh lễ Tạ ơn và chia tay Cha Quản xứ.
Trong tâm tình cảm tạ tri ân về những hồng ân Chúa đồ xuông trên giáo xứ yêu dấu và cầu bình an cho giáo xừ cùng mời cộng đoàn nguyện cho Cha Anrê trong sứ vụ mới.

 

Giáo xứ Bình An-Thánh lễ Tạ ơn và chia tay Cha Quản xứ.

 

Sáng Chúa Nhật VII Phục Sinh, Lễ Chúa Thăng Thiên Cha Anrê Lương Vĩnh Phú quản xứ Bình An chủ sự Thánh lễ cuối cùng tại giáo xứ cùng với sự hiệp thông của Thầy xứ, quý Dì , các Ban ngành đoàn thề và cộng đoàn giáo xứ. Trong tâm tình cảm tạ tri ân về những hồng ân Chúa đồ xuông trên giáo xứ yêu dấu và cầu bình an cho giáo xừ cùng mời cộng đoàn nguyện cho Cha Anrê trong sứ vụ mới.

 

Hình ảnh

 

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch HĐMV thay mặt cộng đoàn tri ân Cha quản xứ, với thời gian rất ngắn chỉ mới ba năm hai tháng mười ngày chủ chăn nhưng đã để lại cho Bình An những thành tích tuyệt vời,những công trình tuyệt tác, những kỷ niệm khó quên, những việc làm đầy lòng nhân ái, quảng đại, là vị mục tử hiền lành, nhân hậu, đáng kính, tràn đầy tình bác ái linh mục, sống cho đi, sống vì người khác. "Tình Cha như núi Thái sơn, yêu chiên chẳng sợ thiệt hơn thân mình". 

 

 

Đáp lời Cha An-rê nói với công đoàn Cha từ giã giáo xứ như Chúa Giê-su từ giã các Tông đồ để về Trời và có Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cha đi nhưng sẽ có chủ chăn mới. Cha nhắn nhủ cộng đoàn luôn cộng tác với vị chủ chăn mới,Bình An phải là một cộng đoàn Hiệp nhất - yêu thương-chia sẻ và nhớ cầu nguyện để Chúa Thánh Linh luôn ở với Cha.

 

 

Sau đó Cha Anrê hát tặng cộng đoàn ca khúc "Mẹ TàPao". 

 

 

 

Truyền thông Bình An