Ai Tín: Cha Vinh sơn NGUYỄN ĐẠO QUÁN

Ai Tín:  Cha Vinh sơn NGUYỄN ĐẠO QUÁN
Những Giáo xứ cha Quán từng quản nhiệm trước khi ngài rời Việt Nam: Kim Ngọc, Cù Mi,Tân Tạo, Duy Cần (Gia An), Tánh Linh.

AI TÍN

 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25)

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

 Con trân trọng kính báo:

 

 

                                     Cha Vinh sơn NGUYỄN ĐẠO QUÁN
                                          ( Vinh sơn NGUYỄN VĂN CẨN )
 
                              đã được Chúa gọi về vào lúc 17g20 ngày 11 tháng 9 năm 2018
                                         tại nhà hưu Maison Marie-Thérèse
                                                Quận 14, Paris - France
 
                                                     Hưởng thọ 91 tuổi
 
 
Những Giáo xứ cha Quán từng quản nhiệm: Kim Ngọc, Cù Mi,Tân Tạo, Duy Cần (Gia An), Tánh Linh, trước khi ngài rời Việt Nam.
     

Kính xin Quý Đức Cha, Cha Tổng đại diện, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ

và quý cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Cha Vinh sơn sớm hưởng tôn nhan Chúa.

                   Kính báo
                                                                            
               Vinh sơn Khuê.