Lễ Bổn Mạng Cha Philipphê Lê Trọng Phan Tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục

Lễ Bổn Mạng Cha Philipphê Lê Trọng Phan Tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục
Sáng ngày 03/5, cha chánh xứ Chính Tòa - kiêm Giám đốc nhà hưu đã đến đồng tế thánh lễ kính thánh Tông đồ Philipphê - bổn mạng của cha Philipphê Lê Trọng Phan tại nhà hưu dưỡng linh mục.

 

LỄ THÁNH PHILIPPHÊ – BỔN MẠNG CHA PHILIPPHÊ

LÊ TRỌNG PHAN TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC

 

hình ảnh

 

Nhằm đem lại niềm vui thiêng liêng và sự an ủi cho tuổi già cô đơn của quý cha đang nghỉ dưỡng, sáng ngày 03/5, cha chánh xứ Chính Tòa - kiêm Giám đốc nhà hưu, đã đến đồng tế thánh lễ kính thánh Tông đồ Philipphê - bổn mạng của cha Philipphê Lê Trọng Phan tại nhà hưu dưỡng linh mục.

 

Sau đó, vào trưa cùng ngày, cha Giám đốc cũng đến chia sẻ niềm vui với cha Philipphê và quý cha, trong bữa cơm thân mật của gia đình nhà hưu.