Tapao vắng bóng Cha yêu

Tapao vắng bóng Cha yêu
Tapao vắng bóng Cha yêu

Bài hát: Tapao vắng bóng Cha yêu