Khóa Tĩnh Huấn: Vững Bước Vào Hôn Nhân

Khóa Tĩnh Huấn: Vững Bước Vào Hôn Nhân
Ngày 29/09-1/10/2017 này, Chương Trình Chuyên Đề chúng con sẽ tổ chức một Khóa Tĩnh Huấn đặc biệt với tên gọi: "VỮNG BƯỚC VÀO HÔN NHÂN"

 

KHÓA TĨNH HUẤN: VỮNG BƯỚC VÀO HÔN NHÂN

 

         

Ngày 29/09-1/10/2017 này, Chương Trình Chuyên Đề chúng con sẽ tổ chức một Khóa Tĩnh Huấn đặc biệt với tên gọi: "VỮNG BƯỚC VÀO HÔN NHÂN" với mục đích chuẩn bị hành trang cho các đôi bạn trẻ bước vào đời sống gia đình. Khóa sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Martino - Đồng Nai. Chương trình của chúng con được nhiều người tiếp cận và biết đến là nhờ sự cộng tác của quý Anh Chị Trong Ban biên Tập Trang Nhà. Nay, Chúng con kính mong Quý Anh Chị đăng tin, gửi thông tin bài viết đến độc giả giúp chúng con để nhiều người có cơ hội được biết và tham gia lớp học cũng như đọc bài qua mạng. 


Sự tiếp sức của Anh Chị rất có ý nghĩa cho chúng con hoàn thành tốt sứ vụ của mình.
Chúng con xin chân thành cảm ơn.

 

Kính Thư,

BTC Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục.