Ai Tín: Thân mẫu Nữ tu Maria Trần Thị Hương, Dòng Mến Thánh Gia Phan Thiết

Ai Tín: Thân mẫu Nữ tu Maria Trần Thị Hương, Dòng Mến Thánh Gia Phan Thiết
Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào Lúc 7giờ 00' Thứ Năm ngày 15.02.2018, tại Nhà Thờ Giáo Xứ Phường Tây, Thôn Diêm Trường, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

AI TÍN

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Gia đình chúng con xin trân trọng kính báo :

 

Bà Cố Lucia Hồ Thị Uông,

Sinh 1927 Tại Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Là Thân Mẫu của các Nữ Tu:

1. Lucia Trần Thị Đoán, Dòng Mến Thánh Gia Phan Thiết

2. Maria Trần Thị Hương, Dòng Mến Thánh Gia Phan Thiết

    (Phụ Trách cộng đoàn Hiệp Nghĩa - GP/PT)

3. Maria Trần Thị Tuyết, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế

4. và Maria Trần Thị Huyền, Dòng Con  Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế .
Đã được Chúa gọi về lúc 14giờ 30' ngày 11.02. 2018

Tại Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
Hưởng thọ 91 tuổi

 

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành 

vào Lúc 7giờ 00' Thứ Năm ngày 15.02.2018

tại Nhà Thờ Giáo Xứ Phường Tây, Thôn Diêm Trường,

xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kính xin Đức Tổng Giám Mục, Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Vị  đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Lucia, sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Xin chân thành cám tạ.

 

Hợp thỉnh

Lm. Quản xứ Giáo xứ Phường Tây - TGP/Huế

Cha JB. Nguyễn Thế Tòng

 

Trưởng Nam: Gioakim Trần Văn Thông,

Simon Trần Văn Oanh (ca trưởng GX. Võ Đắt),

Nữ Tu Lucia Trần Thị Đoán, 

Maria Trần Thị Hương,

Maria Trần Thị Tuyết,

Maria Trần Thị Huyền,

cùng Tang quyến

Đồng kính báo