Ai Tín: Thân phụ Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Duy

Ai Tín: Thân phụ Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Duy
Thánh Lễ An Táng sẽ cử hành lúc 08g00, thứ Tư ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại nhà thờ Phú Hội - Phan Thiết.

AI TÍN

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh

 

Chúng con kính báo :

Ông cố Phêrô NGUYỄN HỮU TRẬN

Sinh năm 1946, tại Kim Ngọc-Phan Thiết

Là thân phụ Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Duy, Chánh Xứ Mũi Né,

đã được Chúa gọi về lúc 03g30, chiều Chúa Nhật I Mùa Vọng,

ngày 03 tháng 12 năm 2017, tại tư gia.

 

Hưởng thọ 71 tuổi.

 

Nghi thức tẩn liệm lúc 09g00 thứ Hai - 04 tháng 12.

 

Thánh Lễ An Táng sẽ cử hành lúc 08g00

thứ Tư ngày 06 tháng 12 năm 2017

tại nhà thờ Phú Hội-Phan Thiết.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Vị đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố PHÊRÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

     

Chúng con xin hết lòng cảm tạ !

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Duy 

và Tang quyến

Kính báo

 

 

Linh Mục Quản Xứ Phú Hội

Nicôla Huỳnh Đức

Đồng kính báo