Ai tín: Thân phụ Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Ai tín: Thân phụ Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh
Thánh Lễ An Táng lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Bảy Ngày 8.7.2017, tại Nhà thờ Thanh Hải, Giáo phận Phan thiết