Giáo Xứ Chính Tòa Chầu Lượt

Giáo Xứ Chính Tòa Chầu Lượt
Đến 11g00, Đức Cha Giám quản đã đến chủ sự giờ chầu chung, cùng với sự hiện diện của quý cha Tòa Giám mục, quý cha Chủng viện Nicôla, quý cha Nhà hưu dưỡng và đông đảo bà con trong giáo xứ.
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA CHẦU LƯỢT
 
Để chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Vọng và tham dự ngày chầu lượt hàng năm của giáo xứ, chiều thứ năm ngày 30/11/2017, cha GB Hoàng Đại Hoàng - quản xứ Mépu đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi. Chiều thứ sáu ngày 01/12/2017, cha Tôma Nguyễn Hải Châu - quản xứ Vinh Thủy đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới phụ huynh.
 
hình ảnh
 
Sáng Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 03/12/2017, giáo xứ Chính Tòa hân hạnh thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa. Ngay sau lễ thiếu nhi, cha chánh xứ đã đặt Mình Thánh Chúa cho bà con giáo dân Chầu. Bắt đầu là giờ chầu của các em thiếu nhi. Tiếp theo sau là từng phiên  chầu của các giáo họ trong giáo xứ.
 
Đến 11g00, Đức Cha Giám quản đã đến chủ sự giờ chầu chung, cùng với sự hiện diện của quý cha Tòa Giám mục, quý cha Chủng viện Nicôla, quý cha Nhà hưu dưỡng và đông đảo bà con trong giáo xứ.
 
Sau phiên chầu chung, đại diện giáo xứ dâng lời cám ơn Đức Cha, quý cha đã đến tham dự giờ chầu chung của giáo xứ.
 
 
Pet. Nguyễn Anh Tuấn