Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa – Cử Hành Đêm Vọng Phục Sinh

Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa – Cử Hành Đêm Vọng Phục Sinh
Hòa trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, trong dịp này Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa cũng đón nhận thêm niềm vui được đón nhận thêm 13 anh chị em tân tòng và rửa tội 10 em nhỏ.

 

GIÁO XỨ MẸ THIÊN CHÚA – CỬ HÀNH ĐÊM VỌNG PHỤC SINH 2017

Đúng 19 giờ, trong bầu khí linh thánh của đêm thứ bảy toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa quy tụ trước tiền sảnh nhà xứ để tham dự cử hành canh thức vọng Chúa Phục Sinh.

 

hinh anh

 

Hòa trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, trong dịp này Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa cũng đón nhận thêm niềm vui được đón nhận thêm 13 anh chị em tân tòng và rửa tội 10 em nhỏ.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh giáo xứ và các anh chị em tân tòng để mỗi người nên chứng nhân của Chúa Phục Sinh cho thế giới hôm nay. Alleluia.

 

Phêrô Đình Luyện