Giáo Xứ Vinh Lưu: Ba Niềm Vui trong Một Niềm Tạ Ơn.

Giáo Xứ Vinh Lưu: Ba Niềm Vui trong Một Niềm Tạ Ơn.
Lúc 9giờ sáng 31.12.2017, Đức cha Tôma đến giáo xứ Vinh lưu, chủ sự nghi thức làm phép tượng Thánh Giuse, nhà Đa năng và chủ tế thánh lễ kính Thánh Gia Thất.

 

Giáo Xứ Vinh Lưu: Ba Niềm Vui trong Một Niềm Tạ Ơn.

 

hình ảnh

 

Lúc 9giờ sáng 31.12.2017, Đức cha Tôma đến giáo xứ Vinh lưu, chủ sự nghi thức làm phép tượng Thánh Giuse, nhà Đa năng và chủ tế thánh lễ kính Thánh Gia Thất.

Đồng tế thánh lễ có cha Tổng đại diện, quý cha, đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp thông, đặc biệt có 153 đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối chung tâm tình tạ ơn.

Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn.

 

Đức cha giảng lễ.

 

 

Ông Chủ tịch HĐGX cám ơn.

 

 

Ban truyền thông