Giáo xứ Nam Chính Cha Gioakim Phạm Văn Hoạt nhận nhiệm sở mới

Giáo xứ Nam Chính  Cha Gioakim Phạm Văn Hoạt nhận nhiệm sở mới
Vào lúc 09g00 ngày 4.6.2018, Cha Giuse - Tổng đại diện Giáo phận Phan thiết đã chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Gioakim Phạm Văn Hoạt nhận nhiệm sở mới.

 

Giáo xứ Nam Chính

Cha Gioakim Phạm Văn Hoạt nhận nhiệm sở mới

 

hình ảnh

 

Vào lúc 09g00 ngày 4.6.2018, Cha Giuse - Tổng đại diện Giáo phận Phan thiết đã chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Gioakim Phạm Văn Hoạt nhận nhiệm sở mới.

Cùng hiện diện và hiệp thông trong nghi thức nhận xứ có quý cha quản hạt và quý cha, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Võ đắt và Nam chính.

Sau khi cộng đoàn khẩn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Văn phòng Tòa Giám mục công bố văn thư bổ nhiệm Cha Gioakim Phạm Văn Hoạt làm Chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Nam chính.

 

 

Sau đó, cha Tổng đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

 

Linh mục Chánh xứ là người thay mặt giám mục giáo phận để thánh hóa và giáo huấn cộng đoàn. Điều đó được biểu lộ qua việc Cha Tân Chánh xứ nhận Dây Các Phép (việc thánh hóa) và Sách Tin mừng (việc giáo huấn) từ cha Tổng.

 

Cha Tổng huấn dụ.

Trong tâm tình tri ân, một vị đại diện ban hành giáo đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức cha, cha Tổng, quý cha cùng mọi người, đặc biệt chào mừng Cha Tân chánh xứ.

 

 

Tiếp đến, trước mặt Cha Tổng và cộng đoàn, Cha Tân chánh xứ Gioakim bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội.

 

 

Tiếp theo, Cha Tân chánh xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa. Sau đó ngài dâng lời tri ân và chia sẻ những tâm tình đời phục vụ hiến dâng.

 

 

Nghi thức nhậm xứ kết thúc. Cộng đoàn hiệp cùng Cha Tân chánh xứ Gioakim dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho sự bình an, hiệp nhất của cộng đoàn Giáo xứ Nam chính.

 

Ban truyền thông