Thánh lễ khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh mục Giáo Phận Phan Thiết tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Thánh lễ khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh mục Giáo Phận Phan Thiết   tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao
Có 132 Linh Mục và 13 Phó Tế tham dự tuần Tĩnh Tâm. Giảng phòng: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Giáo phận Bà Rịa. Chủ đề: NIỀM VUI ĐỨC ÁI: Ân sủng – Tình yêu – Thông hiệp

Thánh lễ khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh mục Giáo Phận Phan Thiết

tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, sáng 13.11.2017.

 

Quý Đức Cha Quý Cha và Quý Phó Tế

 

 

 

Quý Cha và Quý Phó Tế Hạt Bắc Tuy

 

 

Quý Cha và Quý Phó Tế Hạt Phan Thiết

 

 

Quý Cha và Quý Phó Tế Hạt Hàm Thuận Nam

 

 

Quý Cha và Quý Phó Tế Hạt Hàm Tân

 

 

 

Quý Cha và Quý Phó Tế Hạt Đức Tánh