Trực Tuyến Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Nước Trời

Trực Tuyến Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Nước Trời
Lúc 9giờ ngày 11.4.2018, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Giáo Phận Phan thiết chủ sự thánh Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Họ Nước Trời, Giáo Xứ Kim Ngọc, Hạt Phan Thiết

Trực Tuyến Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Nước Trời