Trực tuyến Lễ Phong Chức Linh mục Giáo phận Phan Thiết 12/6/2018

Trực tuyến Lễ Phong Chức Linh mục Giáo phận Phan Thiết 12/6/2018
Thánh lễ Truyền chức Linh mục được cử hành lúc 8g30 ngày 12/06/2018 tại Nhà thờ Chánh Toà Phan Thiết do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm Giám Quản Tông Toà Giáo phận Phan thiết chủ sự.

Trực tuyến: Lễ Phong Chức Linh mục Giáo phận Phan thiết