Chủng Viện Nicôla -Thông Báo Tuyển Sinh 2018-2019

Chủng Viện Nicôla -Thông Báo Tuyển Sinh 2018-2019

Chủng Viện Nicôla -Thông Báo Tuyển Sinh 2018-2019

 

Chương trình

Danh sách

 

CHƯƠNG TRÌNH KỲ TUYỂN SINH

(01 - 02 / 8 / 2018)

 

Ngày 01/8/2018 :

 • 8g00:                   Tập trung - Ổn định danh sách, phiếu báo danh

                                      Phổ biến nội quy và chương trình kỳ tuyển sinh

 • 8g45:                   Chào Ban Giám Đốc và Ban Tuyển sinh
 • 9g15 - 10g45:     Thi Toán (tự luận)
 • 11g15:                 Viếng Thánh Thể
 • 11g30:                 Cơm trưa và nghỉ trưa
 • 13g30:                 Thức dậy
 • 14g00 - 14g45:   Thi viết về các Kinh
 • 15g00 - 16g00:   Thi môn Anh ngữ (trắc nghiệm)
 • 16g15 - 17g30:   Thể thao - Tắm giặt …
 • 17g30 - 17g45:   Đọc Kinh chiều
 • 18g00:                 Cơm tối
 • 19g15:                 Sinh hoạt
 • 20g30:                 Đọc Kinh tối - Nghỉ đêm.

Ngày 02/8/2018 :

 • 4g30:                   Thức dậy
 • 5g15:                   Đọc kinh - Thánh lễ
 • 6g30:                   Điểm tâm
 • 7g30 - 9g30:       Thi môn Nghị luận (tự luận)
 • 9g45 - 10g45:     Thi môn Giáo Lý (trắc nghiệm)
 • 11g15:                 Viếng Thánh Thể (do Cha Phó Giám Đốc hướng dẫn)
 • 11g30:                 Cơm trưa - Giải tán.