Lễ Khánh Thành & Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Họ Thánh Gia

Lễ Khánh Thành & Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Họ Thánh Gia
Lễ Khánh Thành & Cung hiến sẽ tổ chức vào ngày 4 tháng 1 năm 2018, do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết chủ sự

LỄ KHÁNH THÀNH & CUNG HIẾN

NHÀ THỜ GIÁO HỌ THÁNH GIA – GIÁO XỨ HIỆP AN

4 tháng 1 năm 2018

*

 

-Ngày 28 tháng 5 năm 2016, Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng nhà thờ.

-Ngày 4 tháng 1 năm 2018, Lễ Khánh Thành & Cung hiến.

         

Nhờ hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Cả Giuse

Nhờ sự nâng đỡ của Các Đức Giám Mục Giáo Phận, của Quý Cha,Quý Tu Sĩ Nam Nữ.

Nhờ lòng quảng đại giúp đỡ của Quý Giáo Xứ, Quý Ân Nhân xa gần,

 

Nhà thờ giáo họ Thánh Gia thuộc giáo xứ Hiệp An, Hạt Hàm Tân, giáo phận Phan Thiết

nay đã hoàn thành và ngày 4 tháng 1 năm 2018, lúc 8g30 sáng, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa giáo phận Phan Thiết sẽ chủ sự Thánh Lễ Khánh Thánh và Cung Hiến.

 

Chúng con chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu choTất Cả Quý Vị.

Xin Quý Vị cầu nguyện cho chúng con.

 

Linh mục chính Xứ

Anphong Nguyễn Công Vinh

 

Đại Diện Giáo Họ

Phêrô Hoàng Văn Cảnh