Thông Báo: Chương Trình Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thông Báo: Chương Trình Thánh Lễ Làm Phép Dầu
* Tại : Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết * Thánh lễ vào lúc : 09 giờ 00 * Lễ phục Trắng

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

THỨ TƯ  28 – 03 – 2018

 

*   Tại : Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết

*   Thánh lễ vào lúc :  09 giờ 00 

*   Lễ phục Trắng

 

A. Thành phần tham dự :

- Mỗi đoàn thể cử đại diện tham dự :

1.  Thiếu nhi giáo phận : 10 người

2.  Giới trẻ : 10 người

3.  Bà Mẹ Công Giáo : 10 người

4.  Gia Trưởng : 10 người

5.  Phan Sinh : 10 người

6.  Legio : 10 người

7.  Hội Têrêsa : 10 người

8.  Hội Lòng Chúa Thương Xót : 10 người

9.  MTG tại thế : 10 người

10. Tác viên Tin Mừng : 10

11.  HĐMV các giáo xứ trong giáo phận : thường vụ HĐMV mỗi giáo xứ 05 người.

12. Liên Tu sĩ

13. Chủng sinh

 

B. Phân công :

- Chuẩn bị lễ vật : các soeurs Hàn Thuyên

- Ca đoàn : Ban Thánh Nhạc

- Dâng lễ : Giáo xứ Chính Tòa : 06 người

- Giúp lễ : Quý Thầy Chủng viện Thánh Nicôla

- Đọc sách :

+ Bài đọc 1 : 01 soeur MTG Phan Thiết

+ Bài đọc 2 : 01 Thầy Giúp lễ

- Treo cờ trang trí : Gx Chính Tòa

- Sắp xếp vị trí ngồi trong nhà thờ : Gx Chính Tòa

 

C. Thánh Lễ

 

  • Sau Thánh lễ, kính mời quý cha, quý phó tế dùng cơm trưa tại TGM
  • Quý cha thay dầu mới tại văn phòng giáo xứ Chính Tòa.