Thông Báo: Hành Hương Đức Mẹ Tàpao Đêm Giao Thừa ,Chúa Nhật 31/12/2017

Thông Báo: Hành  Hương Đức Mẹ Tàpao  Đêm Giao Thừa ,Chúa Nhật 31/12/2017
22 giờ 30 : Thánh Lễ đồng tế. LỄ GIAO THỪA, do Đức Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Chủ sự.

 

TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO

      GIÁO PHẬN PHAN THIẾT              

                            -/)-                                THÔNG  BÁO

 

     HÀNH  HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO

ĐÊM GIAO THỪA - CHÚA NHẬT 31/12/2017

 

                          Để Tôn Vinh Thiên Chúa và Tạ Ơn Đức Mẹ Tàpao,

                    vào dịp cuối Năm Dương lịch, tối Chúa Nhật 31/12/2017

                                  và đón mừng Năm Mới Dương Lịch 2018.

 

                                               Chương trình như sau:

 

               22 giờ 00 :  Rước kiệu - Cung  nghinh Đức  Mẹ Tàpao.

               22 giờ 30  :  Thánh Lễ đồng tế: LỄ GIAO THỪA

 

Do Đức Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận chủ sự.

 

Ban  Điều Hành Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

   Trân  trọng kính mời Quí  Cha, Quí  Tu sĩ và  Quí Ông Bà  Anh Chị  em tham  dự.

 

 

                                                      BAN ĐIỀU HÀNH

                                        TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO