Thông báo: Chương trình Thánh Lễ và Giải tội tại Tàpao

Thông báo: Chương trình Thánh Lễ và Giải tội tại Tàpao
Sáng 13/9/2018 5g00 : Tập trung tại Quảng Trường 6g30 : Giờ khấn 7g00 : Thánh Lễ đồng tế

 

 

PDF

 

TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO

       GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THÁNG CHÍN

Từ 12-13/9/2018

------

 

1. Tối 12/9/2018

  • 18g00 : Tập trung tại Quảng Trường
  • 19g00 : Kiệu Đức Mẹ - Lần chuỗi Mân Côi - Chầu Thánh Thể
  • 21g00 : Chầu Thánh Thể riêng

 

2. Sáng 13/9/2018

  • 5g00 : Tập trung tại Quảng Trường
  • 6g30 : Giờ khấn
  • 7g00 : Thánh Lễ đồng tế