Bangladesh: Đức Phanxicô đi xe xích lô chào thăm mọi người

Bangladesh: Đức Phanxicô đi xe xích lô chào thăm mọi người
Tại Bangladesh, hôm thứ Sáu 1-12-2017, Đức Phanxicô đã đi xe xích lô để chào thăm mọi người, và đến cuộc họp liên tôn với các nhà lãnh đạo tôn giáo Phật giáo, Hinđu, Hồi giáo và các tín ngưỡng Kitô giáo khác.

Bangladesh: Đức Phanxicô đi xe xích lô chào thăm mọi người

Tại Bangladesh, hôm thứ Sáu 1-12-2017, Đức Phanxicô đã đi xe xích lô để chào thăm mọi người, và đến cuộc họp liên tôn với các nhà lãnh đạo tôn giáo Phật giáo, Hinđu, Hồi giáo và các tín ngưỡng Kitô giáo khác.

 

(Video: Vatican-Tiếng Việt; Ảnh: Zenit, Reuters)