Lm Tổng Đại diện TGP TPHCM và Lm Chánh Văn phòng HĐGM chia sẻ về sự ra đi của ĐTGM Phaollô Bùi Văn Đọc

Lm Tổng Đại diện TGP TPHCM và Lm Chánh Văn phòng HĐGM chia sẻ về sự ra đi của ĐTGM Phaollô Bùi Văn Đọc
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự ra đi đột ngột ngột của Đức cố Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, và linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ - Tân Chánh văn phòng HĐGMVN - đã có những chia sẻ thật cảm động...

Lm Tổng Đại diện TGP TPHCM và Lm Chánh Văn phòng HĐGM chia sẻ về sự ra đi của ĐTGM Phaollô Bùi Văn Đọc