Bên Mẹ - Nhớ Cha

Bên Mẹ - Nhớ Cha
Bây giờ bên Mẹ Tapao, Con xin dâng Chúa lời cầu cho cha. Mong cha quê phúc vui ca, Thương nhìn con cái thiết tha van nài.

 

Bên Mẹ - Nhớ Cha

(Kính nh Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống)

 

Về đây bên Mẹ Tapao,

Đến cùng lữ khách mà sao ngậm ngùi.

Đồi cao gió thổi đìu hiu,

Đồng Kho in dấu chân người hôm nao.

Con về bên Mẹ Tapao,

Gẫm Đàng Thánh Giá mà sao não nề.

Thứ Sáu Tuần Thánh thảm thê,

Nhớ đời mục vụ muôn bề cô đơn.

Đến đây bên Mẹ Ban Ơn,

Hướng nhìn Chủ Tế tìm người cha xưa.

Giọng cao thanh thoát vang trời,

Một chút khuyên bảo truyền Lời Chúa giao.

Con về bên Mẹ Taopao,

Để được nghe mãi, đẹp ngời chữ “Tuân” [1].

Vắng cha lòng thấy ngậm ngùi,

Ai ngờ bài giảng cuối cùng là đây.

Bây giờ bên Mẹ Tapao,

Con xin dâng Chúa lời cầu cho cha.

Mong cha quê phúc vui ca,

Thương nhìn con cái thiết tha van nài.

Mẹ Tapao xin đoái thương,

Lòng kiên nhẫn mong sao thực hành.

Bến bình an cha yên lòng,

Di chúc Hiệp nhất đoàn con chu toàn.

PHAN HUY NGUYỄN

  1. Với ba góc nhìn về chữ “Tuân” trong bài giảng tháng
  2. Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. (Tuân giữ lề luật, tuân hành ý Chúa, Tuân theo nề nếp gia phong)