Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 14 B

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 14 B
Đức Giê-su trở lại quê, Đem theo đồ đệ đi về quê hương. Ngài vào trong một hội đường, Nhằm ngày Sa-bát, lệ thường thói quen.

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B

(Mc 6,1-6)

 

1. Đức Giê-su trở lại quê,

Đem theo đồ đệ đi về quê hương.

2. Ngài vào trong một hội đường,

Nhằm ngày Sa-bát, lệ thường thói quen.

Ngài đứng dậy ở giữa đền,

Bắt đầu rao giảng lệnh truyền bề trên.

Nhiều người nghe giảng ngạc nhiên,

Bởi đâu ông được ơn trên thế này?

Khôn ngoan trí tuệ ai tày,

Làm nhiều phép lạ thế này là sao?

3. Ông ta có học là bao,

 Là con thợ mộc lẽ nào chẳng hay!

Ma-ri-a, mẹ ông này,

Anh em ông ấy ở ngay trong làng.

Giuđa, Simon họ hàng,

Cùng với chị em xóm làng với ta.

Vì thế họ liền vấp ngã,

Khinh thường chẳng nhận Ngài là tiên tri.

4. Chúa liền bảo họ tức thì:

Ngôn sứ thường bị khinh khi quê nhà.

Hoặc ngay trong họ hàng ta.

Cũng như ở trong chính gia đình mình.

5. Bởi vì có sự coi khinh,

Nên Ngài chẳng muốn hồi sinh người nào.

Vì họ có tính tự cao,

Chẳng tin chẳng nhận người nào quyền năng.

6. Bởi thế họ chẳng ăn năn,

Nên Ngài thấy lạ người dân quê nhà.

 

 Lm.GB Trần Thái Quốc