Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Thăng Thiên

Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật  Thăng Thiên
Nói xong Ngài được đưa ngay, Lên ngự bên hữu trong tay Cha Ngài.

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA THĂNG THIÊN

(Mc 16,15-20)

 

15. Các con hãy đi khắp nơi,

Loan báo Tin Mừng cho mọi thọ sinh.

16. Ai tin sẽ được tái sinh,

Qua nguồn Phép Rửa tội tình sạch tinh.

Ai không tin để tẩy mình,

Sẽ chịu án phạt cực hình dành riêng.

17. Đây là những dấu lạ thiêng,

Đi theo những kẻ được Thiên đổ tràn.

Nhân danh Thầy, Đấng quyền năng,

Sẽ trừ được quỷ nói năng siêu phàm.

18. Họ được phúc đức tặng ban,

Cầm được rắn độc chẳng ngán sợ chi.

Thuốc độc uống chẳng hại gì,

Đặt tay người bệnh tức thì lành ngay.

19. Nói xong Ngài được đưa ngay,

Lên ngự bên hữu trong tay Cha Ngài.

20. Còn các đồ đệ được sai,

Ra đi khắp chốn gặt hái linh hồn.

Chúa cùng hoạt động ban ơn,

Kèm theo dấu lạ hùng hồn khắp nơi.

Chúa luôn xác nhận những lời,

Các ông rao giảng suốt đời chứng nhân.

 

Lm GB Trần Thái Quốc