Trực tiếp truyền...
Lượt xem: 36

Diễn Nguyện đêm...
Lượt xem: 98

Thánh Lễ 13-06.2016...
Lượt xem: 210

Đêm Diễn Nguyện tại...
Lượt xem: 2286

Mẹ Tapao sáng...
Lượt xem: 4886

Buổi tối ngày...
Lượt xem: 3205

Thánh lễ sáng...
Lượt xem: 1773

Mẹ Tapao sáng...
Lượt xem: 2156

video Đêm Thánh Lễ...
Lượt xem: 512

Lễ hội dành cho...
Lượt xem: 205
1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Video Đức Mẹ TàPao

list  THánh Lê sáng 13.12.2016 tại TTTM_tàpao:

Đăng: 07:00 - 31/12/1969 - Xem: lượt.

list  Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh 13 11 2016 tại TTTM Tàpao:

Đăng: 07:00 - 31/12/1969 - Xem: lượt.

list  TTTM Tàpao 12. 11 .2016: Đêm diễn nguyện Tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót:

Đăng: 07:00 - 31/12/1969 - Xem: lượt.

list  Đức Mẹ Tàpao 12.10.2016:

Đăng: 07:00 - 31/12/1969 - Xem: lượt.

Back To Top