Video Đức Mẹ TàPao

list  THánh Lê sáng 13.12.2016 tại TTTM_tàpao:

Đăng: 07:00 - 01/01/1970 - Xem: lượt.

list  Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh 13 11 2016 tại TTTM Tàpao:

Đăng: 07:00 - 01/01/1970 - Xem: lượt.

list  TTTM Tàpao 12. 11 .2016: Đêm diễn nguyện Tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót:

Đăng: 07:00 - 01/01/1970 - Xem: lượt.

list  Đức Mẹ Tàpao 12.10.2016:

Đăng: 07:00 - 01/01/1970 - Xem: lượt.

Back To Top