Vui Học Thánh Kinh Các Thánh Tử Đạo VN

Vui Học Thánh Kinh Các Thánh Tử Đạo VN
Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì? a. Bà Anê Lê Thị Thành b. Thầy Anrê Phú Yên c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh d. Anh Phanxicô

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Tin Mừng thánh Luca 9,23-26

 

 

TIN MỪNG

 

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

 

23 Then he said to all, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.

 

24 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it.

 

25 What profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself?26 Whoever is ashamed of me and of my words, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

- Chủ đề của  hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 9,24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

01.Giáo Hội Việt nam có bao nhiêu vị tử đạo được phong hiển thánh?

a. 113                                     

b. 117

c. 118                                     

d. 120

 

02.Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo Việt Nam?

a. Đức Giáo hoàng Piô XII.

b. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.

c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

 

03.Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì?

a. Bà Anê Lê Thị Thành                  

b. Thầy Anrê Phú Yên

c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            

d. Anh Phanxicô

 

04.Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì?

a. Công Chúa Mai Hoa                            

b. Ông Đỗ Hưng Viễn

c. Bà Lê Thị Thành                         

d. Thầy Anrê Phú Yên

 

05.Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì?

a. Bà Anê Lê Thị Thành                  

b. Thầy Anrê Phú Yên

c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            

d. Anh Phanxicô

 

06.Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội Việt nam được tuyên thánh vào ngày nào?

a. Ngày 01.01.1988                        

b. Ngày 19.06.1988

c. Ngày 29.06.1988                        

d. Ngày 01.11.1988

 

07.Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước?

a. ĐGH Alexandro VII                   

b. ĐGH Gioan XXIII

c. ĐGH Piô XII                               

d. ĐGH Gioan Phalô II

 

08.Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.

 

a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM

b. Lm  Giuse MARCHAND DU

c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH

d. Lm Philipphê PHAN VĂN MINH

 

09.Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá. Tên ngài là gì?

a. Lm Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC

b. Lm  Giuse MARCHAND DU

c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH

d. Lm Philipphê PHAN VĂN MINH.

 

10.Một thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.

a. Giuse MARCHAND DU Lm

b. Ignatiô DELGADO Y  Gm

c. Têphanô CUENOT THỂ  Gm

d. Đaminh HENARES MINH Gm

 

III. Ô CHỮ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

NHỮNG GỢI Ý:

 

01.Một linh mục thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.

 

02.Là linh mục, một người con của giáo phận Vĩnh Long được vinh dự cùng soạn tự điển với Đức cha Tabert Từ. Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận ngài làm thánh bổn mạng.

 

03.Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đã bị bắt cùng tử đạo với Đức cha Henares Minh. Thầy luôn nói: “Tôi sẵn sàng đi theo Đức cha Henares Minh cho đến chết, sẵn sàng chịu mọi cực khổ như ngài, kể cả cái chết dữ tợn nhất”.

 

04.Ngài là vị quan án, người làng Quần Cống, tỉnh Nam Định.

 

05.Quan thái bộc đời vua Tự Đức, bị dẫn đi xung quanh nội thành Huế 3 ngày rồi mới chém đầu.

 

06.Một linh mục bị xử tử dưới triều vua Minh Mạng, được mọi người quý trọng đến nỗi khi ra pháp trường họ xin được khiêng ngài, còn 10 lý hình được lệnh chém thì trốn hết.

 

07.Một linh mục bị bắt đến lần thứ 3 như là ý Chúa muốn. Ngài được lãnh phúc tử đạo tại Cửa Ô Cầu Giấy, Hà nội ngày 21.12.1839.

 

08.Ngài là chủng sinh can đảm, trước những lợi danh trần thế đã nói: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chớ không màng chi danh vọng trần thế”.

 

09.Ngài là Giám mục thừa sai Paris, đã xin Đgh Grêgôriô XVI chia địa Phận Đàng Trong thành hai Địa Phận Đông và Địa Phận Tây để dễ dàng chăm sóc, với khẩu hiệu: “Để tín hữu vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo”.

 

10.Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đi theo Đức cha Hermosilla, cùng bị bắt với Đức cha và được chết ở pháp trường Năm mẫu.

 

11.Thánh tử đạo làm nghề y sĩ, người làng Nhu Lý, Quảng Trị.

 

12.Một thương gia đầy lòng quảng đại chết dưới triều vua Thiệu Trị vì đã chở Đức giám mục Lefebre Nghĩa và các cha về nước.

 

13.Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá.

 

14.Ngài là quan thị vệ dưới triều vua Minh Mạng, nên vua muốn hành hình diễn ra âm thầm, ban đêm.

 

15.Đức Giáo Hoàng đã phong các chân phước của Giáo Hội Việt Nam lên bậc hiển thánh.

 

16.Vị linh mục chết dưới triều vua Minh Mạng với chỉ dụ của vua: “Ông là người bản quốc, là đạo trưởng Giatô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải, vậy trảm quyết ngay, giải về Nam Định làm gì?”

 

17.Vị thánh nữ tử đạo của Giáo Hội Việt Nam.

 

18.Ngài còn có tên gọi là Năm Thuông, có án lưu đày biệt xứ tại Vĩnh Long. Sau khi chết được đưa về quê tại Gò Thị. Hiện nay hài cốt của ngài ở tại chủng viện Làng Sông (Bình Định).

 

19.Là một người con của Tây Ban Nha, giám mục thuộc dòng Đaminh, luôn hăng say rao giảng Tin Mừng. Dẫu đã chết ở trong ngục, nhưng ngài vẫn bị đưa ra pháp trường chém đầu như án đã đề ra.

 

20.Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG.

 

Quả vậy,

ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;

còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi,

thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Tin Mừng thánh Luca 9,24

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề:  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

 

* Câu Tin Mừng thánh Luca 9,24:

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;

còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi,

thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

 

II. Lời giải đáp

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

01.b. 117

02.c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

03.b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)

04.b. Ông Đỗ Hưng Viễn

05.d. Anh Phanxicô

06.b. Ngày 19.06.1988

07.d. ĐGH Gioan Phalô II

08.a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM

09.c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH

10.a. Giuse MARCHAND DU Lm

 

 

III. Lời giải đáp

Ô CHỮ  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

01. Lm  Giuse MARCHAND DU Linh mục

02. Philipphê PHAN VĂN MINH Linh mục

03. Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU Thầy giảng

04. Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM Quan án

05. Micae HỒ ĐÌNH HY Quan thái bộc

06. Luca VŨ BÁ LOAN Linh mục

07. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC Linh mục

08. Tôma TRẦN VĂN THIỆN Chủng sinh

09. Têphanô CUENOT THỂ  Giám mục  

10. Giuse NGUYỄN DUY KHANG

11. Simon PHAN ĐẮC HÒA Y sĩ

12. Mátthêu LÊ VĂN GẪM Thương gia

13. Phaolô LÊ BẢO TỊNH Lm

14. Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG

15. Đgh GIOAN PHAOLÔ II      

16. Vinh sơn ĐỖ YẾN linh mục

17. Anê LÊ THỊ THÀNH   

18. Anrê NGUYỄN KIM THÔNG

19. Ignatiô DELGADO Y Giám mục

20. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM  

        

Hàng dọc : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÁI HÙNG