Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48

 •   07/08/2019 10:01:52 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21

 •   30/07/2019 10:18:15 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13

 •   24/07/2019 06:27:28 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42

 •   16/07/2019 09:23:30 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42GIA ĐÌNH THÀNH TÂM LẮNG NGHE LỜI CHÚA***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37

 •   11/07/2019 11:32:38 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37GIA ĐÌNH THỰC THI GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
chau thánh thể

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.07.2019 – Chúa nhật XIV Thường niên – Lc 10,1-12.17-20

 •   03/07/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.07.2019 – Chúa nhật XIV Thường niên – Lc 10,1-12.17-20GIA ĐÌNH THỰC THI SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17

 •   19/06/2019 09:22:42 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17 GIA ĐÌNH SỐNG TÌNH YÊU TRAO BAN   *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15

 •   11/06/2019 07:26:11 PM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15 GIA ĐÌNH SỐNG TÌNH YÊU HIỆP NHẤT *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

 •   05/06/2019 05:12:53 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23 VÂNG THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53

 •   30/05/2019 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53 GIA ĐÌNH SỐNG CHỨNG NHÂN CHO CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình...
Cầu nguyên trước Thánh Thể- Ngày 26.05.2019 – Chúa nhật VI Phục Sinh – Ga 14,23-29

Cầu nguyên trước Thánh Thể- Ngày 26.05.2019 – Chúa nhật VI Phục Sinh – Ga 14,23-29

 •   22/05/2019 02:59:01 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyên trước Thánh Thể- Ngày 26.05.2019 – Chúa nhật VI Phục Sinh – Ga 14,23-29 GIA ĐÌNH TUÂN GIỮ LỜI CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.05.2019 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 13,31-33a.34-35

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.05.2019 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 13,31-33a.34-35

 •   15/05/2019 06:37:01 AM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.05.2019 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 13,31-33a.34-35 GIA ĐÌNH SỐNG GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG *** Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.05.2019 – Chúa nhật IV Phục Sinh – Ga 10,27-30

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.05.2019 – Chúa nhật IV Phục Sinh – Ga 10,27-30

 •   07/05/2019 11:16:01 PM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.05.2019 – Chúa nhật IV Phục Sinh – Ga 10,27-30 GIA ĐÌNH VUN TRỒNG ƠN THIÊN TRIỆU *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.05.2019 – Chúa nhật III Phục Sinh – Ga 21,1-19

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.05.2019 – Chúa nhật III Phục Sinh – Ga 21,1-19

 •   02/05/2019 11:48:39 PM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.05.2019 – Chúa nhật III Phục Sinh – Ga 21,1-19 GIA ĐÌNH ĐÓN NHẬN TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.04.2019 – Chúa nhật II Phục Sinh – Ga 20,19-31

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.04.2019 – Chúa nhật II Phục Sinh – Ga 20,19-31

 •   27/04/2019 08:43:49 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.04.2019 – Chúa nhật II Phục Sinh – Ga 20,19-31 GIA ĐÌNH TIN TƯỞNG VÀO CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.04.2019 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 8,1-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.04.2019 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 8,1-11

 •   04/04/2019 06:35:41 AM
 •   Đã xem: 476
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.04.2019 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 8,1-11 GIA ĐÌNH QUYẾT TÂM TỪ BỎ TỘI LỖI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.03.2019 – Chúa nhật IV mùa Chay – Lc 15,1-3.11-32

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.03.2019 – Chúa nhật IV mùa Chay – Lc 15,1-3.11-32

 •   29/03/2019 10:43:41 PM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.03.2019 – Chúa nhật IV mùa Chay – Lc 15,1-3.11-32 GIA ĐÌNH CẢM NHẬN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.03.2019 – Chúa nhật III mùa Chay – Lc 13,1-9

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.03.2019 – Chúa nhật III mùa Chay – Lc 13,1-9

 •   20/03/2019 11:30:00 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.03.2019 – Chúa nhật III mùa Chay – Lc 13,1-9 GIA ĐÌNH QUYẾT TÂM SÁM HỐI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây