Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.08.2021 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời – Lc 1,39-56

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.08.2021 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời – Lc 1,39-56

 •   10/08/2021 04:00:28 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.08.2021 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời – Lc 1,39-56 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG KHIÊM NHƯỜNG NHƯ MẸ MARIA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.8.2021 – Chúa Nhật XIX Thường niên – Ga 6,41-52

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.8.2021 – Chúa Nhật XIX Thường niên – Ga 6,41-52

 •   03/08/2021 11:59:55 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.8.2021 – Chúa Nhật XIX Thường niên – Ga 6,41-52 GIÚP NGƯỜI TRẺ RƯỚC CHÚA MỖI NGÀY *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.08.2021 – Chúa Nhật XVIII Thường niên – Ga 6,24-35

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.08.2021 – Chúa Nhật XVIII Thường niên – Ga 6,24-35

 •   27/07/2021 09:46:08 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.08.2021 – Chúa Nhật XVIII Thường niên – Ga 6,24-35 GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐẾN VỚI THÁNH THỂ CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.07.2021 – Chúa Nhật XVII Thường niên – Ga 6,1-15

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.07.2021 – Chúa Nhật XVII Thường niên – Ga 6,1-15

 •   21/07/2021 08:38:02 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.07.2021 – Chúa Nhật XVII Thường niên – Ga 6,1-15 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG QUẢNG ĐẠI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.7.2021 – Chúa Nhật XVI Thường niên – Mc 6,30-34

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.7.2021 – Chúa Nhật XVI Thường niên – Mc 6,30-34

 •   13/07/2021 08:22:26 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.7.2021 – Chúa Nhật XVI Thường niên – Mc 6,30-34 GIÚP NGƯỜI TRẺ BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.7.2021 – Chúa Nhật XV Thường niên – Mc 6,7-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.7.2021 – Chúa Nhật XV Thường niên – Mc 6,7-13

 •   07/07/2021 09:47:55 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.7.2021 – Chúa Nhật XV Thường niên – Mc 6,7-13 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ ***  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.07.2021– Chúa Nhật XIV Thường niên – Mc 6,1-6

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.07.2021– Chúa Nhật XIV Thường niên – Mc 6,1-6

 •   29/06/2021 08:28:07 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.07.2021– Chúa Nhật XIV Thường niên – Mc 6,1-6 GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.06.2021 – Chúa nhật XIII Thường niên – Mc 5,21-43

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.06.2021 – Chúa nhật XIII Thường niên – Mc 5,21-43

 •   22/06/2021 05:38:10 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Cầu ngyện trước Thánh Thể- Ngày 27.06.2021 – Chúa nhật XIII Thường niên – Mc 5,21-43 GIÚP NGƯỜI TRẺ KHAO KHÁT CHẠM VÀO CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.06.2021 – Chúa Nhật XII Thường niên – Mc 4, 35-41

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.06.2021 – Chúa Nhật XII Thường niên – Mc 4, 35-41

 •   15/06/2021 06:22:12 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.06.2021 – Chúa Nhật XII Thường niên – Mc 4, 35-41 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG ĐỨC TIN KIÊN VỮNG GIỮA ĐỜI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.6.2021 – Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.6.2021 – Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34

 •   08/06/2021 08:21:47 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.6.2021 – Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34 GIÚP NGƯỜI TRẺ TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.6.2021 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Mc 14,12-16.22-26

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.6.2021 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Mc 14,12-16.22-26

 •   01/06/2021 05:26:24 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.6.2021 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Mc 14,12-16.22-26 GIÚP NGƯỜI TRẺ YÊU MẾN THÁNH THỂ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.05.2021 – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Mt 28,16-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.05.2021 – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Mt 28,16-20

 •   26/05/2021 06:42:11 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.05.2021 – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Mt 28,16-20 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG HIỆP NHẤT *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.5.2021 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.5.2021 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

 •   19/05/2021 06:25:48 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.5.2021 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG BÌNH AN ĐÍCH THỰC *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.05.2021– Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.05.2021– Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-20

 •   11/05/2021 05:15:51 PM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.05.2021– Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-20 NGƯỜI TRẺ RAO TRUYỀN CHÂN LÝ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.05.2021– Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ga 15,9-17

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.05.2021– Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ga 15,9-17

 •   04/05/2021 04:11:01 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.05.2021– Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ga 15,9-17 NGƯỜI TRẺ SỐNG TÌNH YÊU CHO ĐI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.5.2021 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 15,1-8

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.5.2021 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 15,1-8

 •   01/05/2021 03:54:06 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.5.2021 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 15,1-8 GIÚP NGƯỜI TRẺ Ở LẠI TRONG CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.04.2021 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Ga 10,11-18

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.04.2021 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Ga 10,11-18

 •   20/04/2021 08:53:32 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.04.2021 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Ga 10,11-18 GIÚP NGƯỜI TRẺ VUN TRỒNG ƠN GỌI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin...
Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 18.04.2021– Chúa Nhật III Phục Sinh – Lc 24,35-48

Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 18.04.2021– Chúa Nhật III Phục Sinh – Lc 24,35-48

 •   13/04/2021 04:24:40 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày18.04.2021– Chúa Nhật III Phục Sinh – Lc 24,35-48 GIÚP NGƯỜI TRẺ NHẬN RA CHÚA ĐỒNG HÀNH TRONG CUỘC SỐNG *** Lạy Chúa Giêsu Thánh...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.04.2021 – Chúa Nhật II Phục Sinh – Ga 20,19-31

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.04.2021 – Chúa Nhật II Phục Sinh – Ga 20,19-31

 •   07/04/2021 05:16:22 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.04.2021 – Chúa Nhật II Phục Sinh – Ga 20,19-31 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG CHỨNG NHÂN PHỤC SINH *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây