Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.11.2020 – Lễ Chúa Kitô Vua – Mt 25,31-46

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.11.2020 – Lễ Chúa Kitô Vua – Mt 25,31-46

 •   20/11/2020 07:43:34 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.11.2020 – Lễ Chúa Kitô Vua – Mt 25,31-46 NGƯỜI TRẺ SỐNG YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ *** Lạy Chúa Giêsu là Vua của tình yêu, trước...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.11.2020 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Mt 10,17-22

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.11.2020 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Mt 10,17-22

 •   14/11/2020 04:13:01 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.11.2020 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Mt 10,17-22 NGƯỜI TRẺ SỐNG ĐẠO VÀ TỬ ĐẠO *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.11.2020 – Chúa nhật XXXII Thường niên – Mt 25,1-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.11.2020 – Chúa nhật XXXII Thường niên – Mt 25,1-13

 •   03/11/2020 03:27:58 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.11.2020 – Chúa nhật XXXII Thường niên – Mt 25,1-13 NGƯỜI TRẺ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN *** Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.11.2020 – Lễ Các Thánh Nam Nữ – Mt 5,1-12a

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.11.2020 – Lễ Các Thánh Nam Nữ – Mt 5,1-12a

 •   28/10/2020 04:45:57 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.11.2020 – Lễ Các Thánh Nam Nữ – Mt 5,1-12a NGƯỜI TRẺ NOI GƯƠNG CÁC THÁNH *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, cùng với các...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.10.2020 – Chúa nhật XXX Thường niên – Mt 22,34-40

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.10.2020 – Chúa nhật XXX Thường niên – Mt 22,34-40

 •   21/10/2020 11:39:06 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.10.2020 – Chúa nhật XXX Thường niên – Mt 22,34-40 NGƯỜI TRẺ SỐNG GIỚI RĂN MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày18.10.2020 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Mt 28,16-20- Chúa Nhật Truyền giáo

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày18.10.2020 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Mt 28,16-20- Chúa Nhật Truyền giáo

 •   14/10/2020 02:10:57 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày18.10.2020 Chúa nhật XXIX Thường niên – Mt 28,16-20 – Chúa Nhật Truyền giáo NGƯỜI TRẺ LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG CUỘC SỐNG *** Lạy...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.10.2020 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Mt 22,1-14

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.10.2020 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Mt 22,1-14

 •   08/10/2020 05:18:41 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.10.2020 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Mt 22,1-14 NGƯỜI TRẺ SỐNG TÂM TÌNH TRI ÂN CẢM TẠ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.10.2020 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.10.2020 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

 •   29/09/2020 07:24:51 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.10.2020 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38 NGƯỜI TRẺ SỐNG MẦU NHIỆM MÂN CÔI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin được...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.09.2020 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Mt 21,28-32

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.09.2020 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Mt 21,28-32

 •   23/09/2020 03:08:10 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.09.2020 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Mt 21,28-32 NGƯỜI TRẺ THỰC THI THÁNH Ý CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự hiện...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.09.2020 – Chúa nhật XXV Thường niên – Mt 20,1-16a

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.09.2020 – Chúa nhật XXV Thường niên – Mt 20,1-16a

 •   16/09/2020 04:55:04 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.09.2020 – Chúa nhật XXV Thường niên – Mt 20,1-16a NGƯỜI TRẺ SỐNG QUẢNG ĐẠI YÊU THƯƠNG *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.09.2020 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Mt 18,21-35

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.09.2020 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Mt 18,21-35

 •   09/09/2020 05:16:01 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.09.2020 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Mt 18,21-35 NGƯỜI TRẺ SỐNG TÌNH YÊU THƯƠNG THA THỨ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20

 •   04/09/2020 04:07:50 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20 NGƯỜI TRẺ GIÚP NHAU SỬA LỖI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20

 •   30/08/2020 01:42:01 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20 NGƯỜI TRẺ GIÚP NHAU SỬA LỖI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.08.2020 – Chúa nhật XXII Thường niên – Mt 16,21-27

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.08.2020 – Chúa nhật XXII Thường niên – Mt 16,21-27

 •   25/08/2020 10:11:01 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.08.2020 – Chúa nhật XXII Thường niên – Mt 16,21-27 THÁNH GIÁ TRONG CUỘC ĐỜI NGƯỜI TRẺ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.08.2020 – Chúa nhật XXI Thường niên – Mt 16,13-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.08.2020 – Chúa nhật XXI Thường niên – Mt 16,13-20

 •   21/08/2020 07:03:39 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.08.2020 – Chúa nhật XXI Thường niên – Mt 16,13-20 NGƯỜI TRẺ TUYÊN XƯNG NIỀM TIN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.08.2020 – Chúa nhật XX Thường niên – Mt 15,21-28

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.08.2020 – Chúa nhật XX Thường niên – Mt 15,21-28

 •   11/08/2020 06:40:01 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.08.2020 – Chúa nhật XX Thường niên – Mt 15,21-28 NGƯỜI TRẺ TIN TƯỞNG CẦU XIN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hiện diện...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.08.2020 – Chúa nhật XIX Thường niên – Mt 14,22-33

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.08.2020 – Chúa nhật XIX Thường niên – Mt 14,22-33

 •   07/08/2020 07:07:31 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.08.2020 – Chúa nhật XIX Thường niên – Mt 14,22-33 GIÚP NGƯỜI TRẺ VƯỢT QUA SÓNG GIÓ *** Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn kính và...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.08.2020 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Mt 14,13-21

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.08.2020 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Mt 14,13-21

 •   28/07/2020 02:27:01 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.08.2020 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Mt 14,13-21 NGƯỜI TRẺ SỐNG BÁC ÁI CHIA SẺ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.07.2020 – Chúa nhật XVII Thường niên – Mt 13,44-52

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.07.2020 – Chúa nhật XVII Thường niên – Mt 13,44-52

 •   21/07/2020 04:02:02 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.07.2020 – Chúa nhật XVII Thường niên – Mt 13,44-52 NGƯỜI TRẺ VUN TRỒNG CÁC NHÂN ĐỨC *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây