timthumb

Chúa Nhật XXI Thường Niên

 •   16/08/2022 05:48:29 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”
timthumb

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.07.2022 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21

 •   27/07/2022 04:51:42 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
CHỌN CHÚA LÀM GIA NGHIỆP
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.08.2021 – Chúa Nhật XXI Thường niên – Ga 6,60-69

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.08.2021 – Chúa Nhật XXI Thường niên – Ga 6,60-69

 •   17/08/2021 06:31:40 PM
 •   Đã xem: 600
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.08.2021 – Chúa Nhật XXI Thường niên – Ga 6,60-69 GIÚP NGƯỜI TRẺ CHỌN LỰA HỢP TIN MỪNG *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.08.2021 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời – Lc 1,39-56

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.08.2021 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời – Lc 1,39-56

 •   10/08/2021 04:00:28 AM
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.08.2021 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời – Lc 1,39-56 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG KHIÊM NHƯỜNG NHƯ MẸ MARIA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.8.2021 – Chúa Nhật XIX Thường niên – Ga 6,41-52

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.8.2021 – Chúa Nhật XIX Thường niên – Ga 6,41-52

 •   03/08/2021 11:59:55 PM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.8.2021 – Chúa Nhật XIX Thường niên – Ga 6,41-52 GIÚP NGƯỜI TRẺ RƯỚC CHÚA MỖI NGÀY *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.08.2021 – Chúa Nhật XVIII Thường niên – Ga 6,24-35

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.08.2021 – Chúa Nhật XVIII Thường niên – Ga 6,24-35

 •   27/07/2021 09:46:08 PM
 •   Đã xem: 642
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.08.2021 – Chúa Nhật XVIII Thường niên – Ga 6,24-35 GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐẾN VỚI THÁNH THỂ CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.07.2021 – Chúa Nhật XVII Thường niên – Ga 6,1-15

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.07.2021 – Chúa Nhật XVII Thường niên – Ga 6,1-15

 •   21/07/2021 08:38:02 PM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.07.2021 – Chúa Nhật XVII Thường niên – Ga 6,1-15 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG QUẢNG ĐẠI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.7.2021 – Chúa Nhật XVI Thường niên – Mc 6,30-34

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.7.2021 – Chúa Nhật XVI Thường niên – Mc 6,30-34

 •   13/07/2021 08:22:26 PM
 •   Đã xem: 697
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.7.2021 – Chúa Nhật XVI Thường niên – Mc 6,30-34 GIÚP NGƯỜI TRẺ BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.7.2021 – Chúa Nhật XV Thường niên – Mc 6,7-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.7.2021 – Chúa Nhật XV Thường niên – Mc 6,7-13

 •   07/07/2021 09:47:55 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.7.2021 – Chúa Nhật XV Thường niên – Mc 6,7-13 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ ***  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.07.2021– Chúa Nhật XIV Thường niên – Mc 6,1-6

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.07.2021– Chúa Nhật XIV Thường niên – Mc 6,1-6

 •   29/06/2021 08:28:07 PM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.07.2021– Chúa Nhật XIV Thường niên – Mc 6,1-6 GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.06.2021 – Chúa nhật XIII Thường niên – Mc 5,21-43

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.06.2021 – Chúa nhật XIII Thường niên – Mc 5,21-43

 •   22/06/2021 05:38:10 PM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Cầu ngyện trước Thánh Thể- Ngày 27.06.2021 – Chúa nhật XIII Thường niên – Mc 5,21-43 GIÚP NGƯỜI TRẺ KHAO KHÁT CHẠM VÀO CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.06.2021 – Chúa Nhật XII Thường niên – Mc 4, 35-41

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.06.2021 – Chúa Nhật XII Thường niên – Mc 4, 35-41

 •   15/06/2021 06:22:12 PM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.06.2021 – Chúa Nhật XII Thường niên – Mc 4, 35-41 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG ĐỨC TIN KIÊN VỮNG GIỮA ĐỜI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.6.2021 – Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.6.2021 – Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34

 •   08/06/2021 08:21:47 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.6.2021 – Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34 GIÚP NGƯỜI TRẺ TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.6.2021 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Mc 14,12-16.22-26

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.6.2021 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Mc 14,12-16.22-26

 •   01/06/2021 05:26:24 PM
 •   Đã xem: 526
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.6.2021 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Mc 14,12-16.22-26 GIÚP NGƯỜI TRẺ YÊU MẾN THÁNH THỂ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.05.2021 – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Mt 28,16-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.05.2021 – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Mt 28,16-20

 •   26/05/2021 06:42:11 PM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.05.2021 – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Mt 28,16-20 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG HIỆP NHẤT *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.5.2021 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.5.2021 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

 •   19/05/2021 06:25:48 AM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.5.2021 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG BÌNH AN ĐÍCH THỰC *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.05.2021– Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.05.2021– Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-20

 •   11/05/2021 05:15:51 PM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.05.2021– Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-20 NGƯỜI TRẺ RAO TRUYỀN CHÂN LÝ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.05.2021– Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ga 15,9-17

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.05.2021– Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ga 15,9-17

 •   04/05/2021 04:11:01 PM
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.05.2021– Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ga 15,9-17 NGƯỜI TRẺ SỐNG TÌNH YÊU CHO ĐI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy,...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây