Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19

 •   07/10/2019 11:16:01 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

 •   01/10/2019 09:58:01 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31

 •   23/09/2019 12:26:01 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13

 •   19/09/2019 10:19:01 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.09.2019 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Lc 15,1-32

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.09.2019 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Lc 15,1-32

 •   13/09/2019 07:28:16 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.09.2019 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Lc 15,1-32
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.09.2019 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Lc 14,25-33

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.09.2019 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Lc 14,25-33

 •   05/09/2019 09:12:26 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.09.2019 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Lc 14,25-33
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.09.2019 – Chúa nhật XXII Thường niên – Lc 14,1.7-14

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.09.2019 – Chúa nhật XXII Thường niên – Lc 14,1.7-14

 •   30/08/2019 06:51:53 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.09.2019 – Chúa nhật XXII Thường niên – Lc 14,1.7-14
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.08.2019 – Chúa nhật XXI Thường niên – Lc 13,22-30

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.08.2019 – Chúa nhật XXI Thường niên – Lc 13,22-30

 •   28/08/2019 04:49:56 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.08.2019 – Chúa nhật XXI Thường niên – Lc 13,22-30
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.08.2019 – Chúa nhật XX Thường niên – Lc 12,49-53

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.08.2019 – Chúa nhật XX Thường niên – Lc 12,49-53

 •   16/08/2019 09:03:49 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.08.2019 – Chúa nhật XX Thường niên – Lc 12,49-53
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48

 •   07/08/2019 10:01:52 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21

 •   30/07/2019 10:18:15 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13

 •   24/07/2019 06:27:28 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42

 •   16/07/2019 09:23:30 PM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42GIA ĐÌNH THÀNH TÂM LẮNG NGHE LỜI CHÚA***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37

 •   11/07/2019 11:32:38 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37GIA ĐÌNH THỰC THI GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
chau thánh thể

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.07.2019 – Chúa nhật XIV Thường niên – Lc 10,1-12.17-20

 •   03/07/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.07.2019 – Chúa nhật XIV Thường niên – Lc 10,1-12.17-20GIA ĐÌNH THỰC THI SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17

 •   19/06/2019 09:22:42 AM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17 GIA ĐÌNH SỐNG TÌNH YÊU TRAO BAN   *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15

 •   11/06/2019 07:26:11 PM
 •   Đã xem: 386
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15 GIA ĐÌNH SỐNG TÌNH YÊU HIỆP NHẤT *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

 •   05/06/2019 05:12:53 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23 VÂNG THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53

 •   30/05/2019 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53 GIA ĐÌNH SỐNG CHỨNG NHÂN CHO CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây