Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.03.2021 – Chúa Nhật Lễ Lá – Mc 15,1-39

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.03.2021 – Chúa Nhật Lễ Lá – Mc 15,1-39

 •   23/03/2021 09:44:57 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.03.2021 – Chúa Nhật Lễ Lá – Mc 15,1-39 GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN THÁNH GIÁ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.03.2021 – Chúa Nhật V Mùa Chay – Ga 12,20-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.03.2021 – Chúa Nhật V Mùa Chay – Ga 12,20-23

 •   16/03/2021 11:35:37 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.03.2021 – Chúa Nhật V Mùa Chay – Ga 12,20-23 GIÚP NGƯỜI TRẺ BIẾT HY SINH PHỤC VỤ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.03.2021 – Chúa nhật IV Mùa Chay – Ga 3,14-21

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.03.2021 – Chúa nhật IV Mùa Chay – Ga 3,14-21

 •   15/03/2021 06:03:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.03.2021 – Chúa nhật IV Mùa Chay – Ga 3,14-21 GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU GIÊSU *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.03.2021 – Chúa Nhật III Mùa Chay – Ga 2,13-25

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.03.2021 – Chúa Nhật III Mùa Chay – Ga 2,13-25

 •   02/03/2021 04:18:42 PM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.03.2021 – Chúa Nhật III Mùa Chay – Ga 2,13-25 GIÚP NGƯỜI TRẺ THANH TẨY TÂM HỒN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.02.2021 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Mc 9,2-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.02.2021 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Mc 9,2-11

 •   24/02/2021 10:22:50 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.02.2021 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Mc 9,2-11 GIÚP NGƯỜI TRẺ NÊN GIỐNG CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.02.2021 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Mc 1,12-15

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.02.2021 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Mc 1,12-15

 •   16/02/2021 08:02:59 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.02.2021 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Mc 1,12-15 GIÚP NGƯỜI TRẺ VƯỢT THẮNG CÁM DỖ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.02.2021 – Chúa nhật VI Thường niên – Mc 1,40-45

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.02.2021 – Chúa nhật VI Thường niên – Mc 1,40-45

 •   09/02/2021 05:08:07 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.02.2021 – Chúa nhật VI Thường niên – Mc 1,40-45 GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.02.2021 – Chúa nhật V Thường niên – Mc 1,29-39

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.02.2021 – Chúa nhật V Thường niên – Mc 1,29-39

 •   03/02/2021 09:29:03 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.02.2021 – Chúa nhật V Thường niên – Mc 1,29-39 GIÚP NGƯỜI TRẺ VƯỢT THẮNG ĐAU KHỔ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.01.2021 – Chúa nhật IV Thường niên – Mc 1,21-28

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.01.2021 – Chúa nhật IV Thường niên – Mc 1,21-28

 •   25/01/2021 09:56:45 PM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.01.2021 – Chúa nhật IV Thường niên – Mc 1,21-28 GIÚP GIỚI TRẺ TIN VÀO LỜI QUYỀN NĂNG *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.01.2021 – Chúa Nhật III Thường niên – Mc 1,14-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.01.2021 – Chúa Nhật III Thường niên – Mc 1,14-20

 •   19/01/2021 05:25:56 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.01.2021 – Chúa Nhật III Thường niên – Mc 1,14-20 GIÚP NGƯỜI TRẺ SÁM HỐI VÀ ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA GỌI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.01.2021 – Chúa Nhật II Thường niên – Ga 1,35-42

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.01.2021 – Chúa Nhật II Thường niên – Ga 1,35-42

 •   11/01/2021 08:03:04 PM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.01.2021 – Chúa Nhật II Thường niên – Ga 1,35-42 GIÚP NGƯỜI TRẺ Ở LẠI VỚI CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.01.2021 – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Mc 1,7-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.01.2021 – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Mc 1,7-11

 •   08/01/2021 12:38:51 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.01.2021 – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Mc 1,7-11 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG ƠN GỌI LÀM CON CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.01.2021 – Lễ Chúa Hiển Linh – Mt 2,1-12

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.01.2021 – Lễ Chúa Hiển Linh – Mt 2,1-12

 •   01/01/2021 05:36:16 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.01.2021 – Lễ Chúa Hiển Linh – Mt 2,1-12 GIÚP NGƯỜI TRẺ BIẾT KHÁT KHAO CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.12.2020 – Lễ Thánh Gia Thất – Lc 2,22-40

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.12.2020 – Lễ Thánh Gia Thất – Lc 2,22-40

 •   23/12/2020 01:23:52 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.12.2020 – Lễ Thánh Gia Thất – Lc 2,22-40 GIÚP NGƯỜI TRẺ CHU TOÀN BỔN PHẬN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thờ,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.12.2020 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Lc 1,26-38

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.12.2020 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Lc 1,26-38

 •   15/12/2020 06:02:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.12.2020 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Lc 1,26-38 GIÚP NGƯỜI TRẺ NHẬN RA Ý CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã xuống thế...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.12.2020 – Chúa Nhật III Mùa Vọng – Ga 1,6-8.19-28

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.12.2020 – Chúa Nhật III Mùa Vọng – Ga 1,6-8.19-28

 •   12/12/2020 04:24:19 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.12.2020 – Chúa Nhật III Mùa Vọng – Ga 1,6-8.19-28 GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐỔI MỚI TÂM HỒN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tôn...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.12.2020 – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Mc 1,1-8

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.12.2020 – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Mc 1,1-8

 •   05/12/2020 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.12.2020 – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Mc 1,1-8 GIÚP NGƯỜI TRẺ DỌN MỘT CON ĐƯỜNG *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.11.2020 – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Mc 13,33-37

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.11.2020 – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Mc 13,33-37

 •   25/11/2020 03:43:22 PM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.11.2020 – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Mc 13,33-37 GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG TỈNH THỨC *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin thờ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.11.2020 – Lễ Chúa Kitô Vua – Mt 25,31-46

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.11.2020 – Lễ Chúa Kitô Vua – Mt 25,31-46

 •   20/11/2020 07:43:34 AM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.11.2020 – Lễ Chúa Kitô Vua – Mt 25,31-46 NGƯỜI TRẺ SỐNG YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ *** Lạy Chúa Giêsu là Vua của tình yêu, trước...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây