Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20

 •   30/08/2020 01:42:01 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.09.2020 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mt 18,15-20 NGƯỜI TRẺ GIÚP NHAU SỬA LỖI *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.08.2020 – Chúa nhật XXII Thường niên – Mt 16,21-27

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.08.2020 – Chúa nhật XXII Thường niên – Mt 16,21-27

 •   25/08/2020 10:11:01 PM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 30.08.2020 – Chúa nhật XXII Thường niên – Mt 16,21-27 THÁNH GIÁ TRONG CUỘC ĐỜI NGƯỜI TRẺ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.08.2020 – Chúa nhật XXI Thường niên – Mt 16,13-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.08.2020 – Chúa nhật XXI Thường niên – Mt 16,13-20

 •   21/08/2020 07:03:39 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.08.2020 – Chúa nhật XXI Thường niên – Mt 16,13-20 NGƯỜI TRẺ TUYÊN XƯNG NIỀM TIN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.08.2020 – Chúa nhật XX Thường niên – Mt 15,21-28

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.08.2020 – Chúa nhật XX Thường niên – Mt 15,21-28

 •   11/08/2020 06:40:01 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.08.2020 – Chúa nhật XX Thường niên – Mt 15,21-28 NGƯỜI TRẺ TIN TƯỞNG CẦU XIN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hiện diện...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.08.2020 – Chúa nhật XIX Thường niên – Mt 14,22-33

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.08.2020 – Chúa nhật XIX Thường niên – Mt 14,22-33

 •   07/08/2020 07:07:31 AM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.08.2020 – Chúa nhật XIX Thường niên – Mt 14,22-33 GIÚP NGƯỜI TRẺ VƯỢT QUA SÓNG GIÓ *** Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn kính và...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.08.2020 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Mt 14,13-21

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.08.2020 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Mt 14,13-21

 •   28/07/2020 02:27:01 AM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.08.2020 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Mt 14,13-21 NGƯỜI TRẺ SỐNG BÁC ÁI CHIA SẺ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.07.2020 – Chúa nhật XVII Thường niên – Mt 13,44-52

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.07.2020 – Chúa nhật XVII Thường niên – Mt 13,44-52

 •   21/07/2020 04:02:02 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.07.2020 – Chúa nhật XVII Thường niên – Mt 13,44-52 NGƯỜI TRẺ VUN TRỒNG CÁC NHÂN ĐỨC *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.07.2020 – Chúa nhật XVI Thường niên – Mt 13,24-43

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.07.2020 – Chúa nhật XVI Thường niên – Mt 13,24-43

 •   17/07/2020 06:52:00 AM
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.07.2020 – Chúa nhật XVI Thường niên – Mt 13,24-43 NGƯỜI TRẺ GIỮA MÔI TRƯỜNG TRẦN THẾ *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.07.2020 – Chúa nhật XV Thường niên – Mt 13,1-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.07.2020 – Chúa nhật XV Thường niên – Mt 13,1-23

 •   07/07/2020 05:41:07 AM
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.07.2020 – Chúa nhật XV Thường niên – Mt 13,1-23 NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc cho...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.07.2020 – Chúa nhật XIV Thường niên – Mt 11,25-30

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.07.2020 – Chúa nhật XIV Thường niên – Mt 11,25-30

 •   30/06/2020 04:32:02 AM
 •   Đã xem: 748
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.07.2020 – Chúa nhật XIV Thường niên – Mt 11,25-30 NGƯỜI TRẺ SỐNG HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.06.2020 – Chúa nhật XII Thường niên – Mt 10,26-33

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.06.2020 – Chúa nhật XII Thường niên – Mt 10,26-33

 •   19/06/2020 07:44:01 PM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.06.2020 – Chúa nhật XII Thường niên – Mt 10,26-33 NGƯỜI TRẺ CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.06.2020 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Ga 6,51-59

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.06.2020 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Ga 6,51-59

 •   09/06/2020 06:28:02 AM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.06.2020 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Ga 6,51-59 NGƯỜI TRẺ SỐNG TÌNH YÊU TRAO BAN *** Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.06.2020 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 3,16-18

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.06.2020 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 3,16-18

 •   02/06/2020 04:07:01 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.06.2020 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 3,16-18 NGƯỜI TRẺ SỐNG TÌNH YÊU HIỆP NHẤT *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.05.2020 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Ga 20,19-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.05.2020 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Ga 20,19-23

 •   29/05/2020 07:13:01 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.05.2020 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Ga 20,19-23 NGƯỜI TRẺ ĐƯỢC SAI ĐI *** Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con mừng lễ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.05.2020 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Mt 28,16-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.05.2020 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Mt 28,16-20

 •   19/05/2020 04:05:01 AM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.05.2020 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Mt 28,16-20
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.05.2020 – Chúa nhật VI Phục sinh – Ga 14,15-21

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.05.2020 – Chúa nhật VI Phục sinh – Ga 14,15-21

 •   11/05/2020 11:31:01 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.05.2020 – Chúa nhật VI Phục sinh – Ga 14,15-21
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.05.2020 – Chúa nhật V Phục sinh – Ga 14,1-12

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.05.2020 – Chúa nhật V Phục sinh – Ga 14,1-12

 •   05/05/2020 04:06:01 AM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.05.2020 – Chúa nhật V Phục sinh – Ga 14,1-12
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.05.2020 – Chúa nhật IV Phục sinh – Ga 10,1-10

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.05.2020 – Chúa nhật IV Phục sinh – Ga 10,1-10

 •   28/04/2020 04:18:01 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.05.2020 – Chúa nhật IV Phục sinh – Ga 10,1-10
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.04.2020 – Chúa nhật III Phục sinh – Lc 24,13-35

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.04.2020 – Chúa nhật III Phục sinh – Lc 24,13-35

 •   21/04/2020 04:24:01 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.04.2020 – Chúa nhật III Phục sinh – Lc 24,13-35

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây