Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.04.2020 – Chúa nhật Phục sinh – Ga 20,1-9

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.04.2020 – Chúa nhật Phục sinh – Ga 20,1-9

 •   07/04/2020 04:52:01 AM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.04.2020 – Chúa nhật Phục sinh – Ga 20,1-9
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.04.2020 – Chúa nhật lễ Lá – Mt 27,11-54

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.04.2020 – Chúa nhật lễ Lá – Mt 27,11-54

 •   31/03/2020 03:13:03 AM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.04.2020 – Chúa nhật lễ Lá – Mt 27,11-54
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45

 •   24/03/2020 04:16:02 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41

 •   20/03/2020 09:47:01 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42

 •   12/03/2020 10:55:01 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9

 •   03/03/2020 05:35:06 AM
 •   Đã xem: 465
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48

 •   29/02/2020 03:35:02 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11

 •   29/02/2020 03:35:02 AM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37

 •   29/02/2020 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.02.2020 – Chúa nhật V Thường niên – Mt 5,13-16

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.02.2020 – Chúa nhật V Thường niên – Mt 5,13-16

 •   04/02/2020 05:18:01 AM
 •   Đã xem: 496
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.02.2020 – Chúa nhật V Thường niên – Mt 5,13-16
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23

 •   29/01/2020 05:17:01 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40

 •   29/01/2020 05:17:01 AM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34

 •   15/01/2020 07:33:01 AM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17

 •   07/01/2020 06:20:02 AM
 •   Đã xem: 573
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12

 •   03/01/2020 06:46:07 PM
 •   Đã xem: 628
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24

 •   25/12/2019 06:26:02 PM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24
Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23

Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23

 •   25/12/2019 06:26:02 PM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

 •   10/12/2019 06:54:02 AM
 •   Đã xem: 605
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43

 •   05/12/2019 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây