Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.06.2020 – Chúa nhật XII Thường niên – Mt 10,26-33

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.06.2020 – Chúa nhật XII Thường niên – Mt 10,26-33

 •   19/06/2020 07:44:01 PM
 •   Đã xem: 523
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.06.2020 – Chúa nhật XII Thường niên – Mt 10,26-33 NGƯỜI TRẺ CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.06.2020 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Ga 6,51-59

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.06.2020 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Ga 6,51-59

 •   09/06/2020 06:28:02 AM
 •   Đã xem: 804
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.06.2020 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Ga 6,51-59 NGƯỜI TRẺ SỐNG TÌNH YÊU TRAO BAN *** Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.06.2020 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 3,16-18

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.06.2020 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 3,16-18

 •   02/06/2020 04:07:01 AM
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.06.2020 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 3,16-18 NGƯỜI TRẺ SỐNG TÌNH YÊU HIỆP NHẤT *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính,...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.05.2020 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Ga 20,19-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.05.2020 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Ga 20,19-23

 •   29/05/2020 07:13:01 AM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.05.2020 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Ga 20,19-23 NGƯỜI TRẺ ĐƯỢC SAI ĐI *** Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con mừng lễ...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.05.2020 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Mt 28,16-20

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.05.2020 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Mt 28,16-20

 •   19/05/2020 04:05:01 AM
 •   Đã xem: 707
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.05.2020 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Mt 28,16-20
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.05.2020 – Chúa nhật VI Phục sinh – Ga 14,15-21

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.05.2020 – Chúa nhật VI Phục sinh – Ga 14,15-21

 •   11/05/2020 11:31:01 PM
 •   Đã xem: 555
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.05.2020 – Chúa nhật VI Phục sinh – Ga 14,15-21
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.05.2020 – Chúa nhật V Phục sinh – Ga 14,1-12

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.05.2020 – Chúa nhật V Phục sinh – Ga 14,1-12

 •   05/05/2020 04:06:01 AM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.05.2020 – Chúa nhật V Phục sinh – Ga 14,1-12
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.05.2020 – Chúa nhật IV Phục sinh – Ga 10,1-10

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.05.2020 – Chúa nhật IV Phục sinh – Ga 10,1-10

 •   28/04/2020 04:18:01 AM
 •   Đã xem: 692
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.05.2020 – Chúa nhật IV Phục sinh – Ga 10,1-10
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.04.2020 – Chúa nhật III Phục sinh – Lc 24,13-35

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.04.2020 – Chúa nhật III Phục sinh – Lc 24,13-35

 •   21/04/2020 04:24:01 AM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.04.2020 – Chúa nhật III Phục sinh – Lc 24,13-35
Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 19.04.2020 – Chúa nhật II Phục sinh – Ga 20,19-31

Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 19.04.2020 – Chúa nhật II Phục sinh – Ga 20,19-31

 •   14/04/2020 04:14:02 AM
 •   Đã xem: 649
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 19.04.2020 – Chúa nhật II Phục sinh – Ga 20,19-31
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.04.2020 – Chúa nhật Phục sinh – Ga 20,1-9

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.04.2020 – Chúa nhật Phục sinh – Ga 20,1-9

 •   07/04/2020 04:52:01 AM
 •   Đã xem: 692
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.04.2020 – Chúa nhật Phục sinh – Ga 20,1-9
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.04.2020 – Chúa nhật lễ Lá – Mt 27,11-54

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.04.2020 – Chúa nhật lễ Lá – Mt 27,11-54

 •   31/03/2020 03:13:03 AM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.04.2020 – Chúa nhật lễ Lá – Mt 27,11-54
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45

 •   24/03/2020 04:16:02 AM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41

 •   20/03/2020 09:47:01 AM
 •   Đã xem: 571
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42

 •   12/03/2020 10:55:01 AM
 •   Đã xem: 658
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9

 •   03/03/2020 05:35:06 AM
 •   Đã xem: 664
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48

 •   29/02/2020 03:35:02 AM
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11

 •   29/02/2020 03:35:02 AM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37

 •   29/02/2020 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây