Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26

 •   11/11/2019 10:27:01 PM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.11.2019 –  Chúa nhật XXXII Thường niên – Lc 20, 27-38

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.11.2019 –  Chúa nhật XXXII Thường niên – Lc 20, 27-38

 •   04/11/2019 11:29:01 PM
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.11.2019 –  Chúa nhật XXXII Thường niên – Lc 20, 27-38
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.11.2019 – Chúa nhật XXXI Thường niên – Lc 19,1-10

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.11.2019 – Chúa nhật XXXI Thường niên – Lc 19,1-10

 •   29/10/2019 01:15:07 AM
 •   Đã xem: 618
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.11.2019 – Chúa nhật XXXI Thường niên – Lc 19,1-10
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.10.2019 – Chúa nhật XXX Thường niên – Lc, 18,9-14

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.10.2019 – Chúa nhật XXX Thường niên – Lc, 18,9-14

 •   22/10/2019 12:38:06 AM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.10.2019 – Chúa nhật XXX Thường niên – Lc, 18,9-14
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.10.2019 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Lc 24,46-53

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.10.2019 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Lc 24,46-53

 •   14/10/2019 07:58:01 PM
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.10.2019 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Lc 24,46-53
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19

 •   07/10/2019 11:16:01 PM
 •   Đã xem: 630
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

 •   01/10/2019 09:58:01 AM
 •   Đã xem: 853
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31

 •   23/09/2019 12:26:01 PM
 •   Đã xem: 750
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13

 •   19/09/2019 10:19:01 PM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.09.2019 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Lc 15,1-32

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.09.2019 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Lc 15,1-32

 •   13/09/2019 07:28:16 AM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.09.2019 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Lc 15,1-32
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.09.2019 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Lc 14,25-33

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.09.2019 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Lc 14,25-33

 •   05/09/2019 09:12:26 PM
 •   Đã xem: 696
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.09.2019 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Lc 14,25-33
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.09.2019 – Chúa nhật XXII Thường niên – Lc 14,1.7-14

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.09.2019 – Chúa nhật XXII Thường niên – Lc 14,1.7-14

 •   30/08/2019 06:51:53 AM
 •   Đã xem: 603
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.09.2019 – Chúa nhật XXII Thường niên – Lc 14,1.7-14
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.08.2019 – Chúa nhật XXI Thường niên – Lc 13,22-30

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.08.2019 – Chúa nhật XXI Thường niên – Lc 13,22-30

 •   28/08/2019 04:49:56 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 25.08.2019 – Chúa nhật XXI Thường niên – Lc 13,22-30
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.08.2019 – Chúa nhật XX Thường niên – Lc 12,49-53

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.08.2019 – Chúa nhật XX Thường niên – Lc 12,49-53

 •   16/08/2019 09:03:49 AM
 •   Đã xem: 660
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 18.08.2019 – Chúa nhật XX Thường niên – Lc 12,49-53
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48

 •   07/08/2019 10:01:52 PM
 •   Đã xem: 684
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.08.2019 – Chúa nhật XIX Thường niên – Lc 12,32-48
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21

 •   30/07/2019 10:18:15 PM
 •   Đã xem: 709
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 04.08.2019 – Chúa nhật XVIII Thường niên – Lc 12,13-21
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13

 •   24/07/2019 06:27:28 AM
 •   Đã xem: 740
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42

 •   16/07/2019 09:23:30 PM
 •   Đã xem: 806
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42GIA ĐÌNH THÀNH TÂM LẮNG NGHE LỜI CHÚA***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37

 •   11/07/2019 11:32:38 PM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.07.2019 – Chúa nhật XV Thường niên – Lc 10,25-37GIA ĐÌNH THỰC THI GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây