Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2020 – 2021

Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2020 – 2021

 •   02/09/2020 08:13:41 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Tôi có thể đương đầu với nỗi sợ như thế nào? Lời khuyên từ thánh Inhaxiô thành Loyola

Tôi có thể đương đầu với nỗi sợ như thế nào? Lời khuyên từ thánh Inhaxiô thành Loyola

 •   26/08/2020 09:45:01 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Tổ ấm giữa giông tố

Tổ ấm giữa giông tố

 •   21/08/2020 09:03:01 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Thiên Chúa không vắng bóng!

Thiên Chúa không vắng bóng!

 •   21/08/2020 07:04:01 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Thư gửi Mẹ lên trời (15/08)!

Thư gửi Mẹ lên trời (15/08)!

 •   21/08/2020 07:03:01 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Chúa Đau Cùng Con trong đại dịch COVID-19

Chúa Đau Cùng Con trong đại dịch COVID-19

 •   21/08/2020 07:03:01 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Người công giáo trong đại dịch covid-19

Người công giáo trong đại dịch covid-19

 •   21/08/2020 07:03:01 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Định vị bản thân trong thế giới: Tôi là ai?

Định vị bản thân trong thế giới: Tôi là ai?

 •   21/08/2020 07:03:01 AM
 •   Đã xem: 596
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Radio Người Trẻ] Chỉ vì một chữ yêu

[Radio Người Trẻ] Chỉ vì một chữ yêu

 •   12/08/2020 09:03:01 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Sự thấp kém cao cả

Sự thấp kém cao cả

 •   11/08/2020 08:55:01 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Cuộc thử thách đức tin do Covid-19

Cuộc thử thách đức tin do Covid-19

 •   10/08/2020 09:19:01 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Radio Người Trẻ] Như hạt giống âm thầm

[Radio Người Trẻ] Như hạt giống âm thầm

 •   10/08/2020 08:49:01 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
3 CORONA  Một bài học (1) 1

Corona - một bài học, Lm Hoàng Kim Tốt

 •   09/08/2020 07:50:55 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
30 cây số, con đường sao dài quá!

30 cây số, con đường sao dài quá!

 •   09/08/2020 09:11:01 AM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Giáo lý viên, bạn là ai?

Giáo lý viên, bạn là ai?

 •   06/08/2020 08:21:04 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Nỗi khổ riêng

Nỗi khổ riêng

 •   06/08/2020 08:50:02 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Bình an giữa sóng gió

Bình an giữa sóng gió

 •   06/08/2020 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Chia sẻ của ĐHY João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các dòng tu

Chia sẻ của ĐHY João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các dòng tu

 •   02/08/2020 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0
 Trong số các cơ quan trung ương Tòa Thánh, có Bộ các dòng tu phụ trách các vấn đề liên quan đến những người nam nữ thánh hiến, tên chính thức đầy đủ là: ”Bộ về các Hội Dòng Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ” (Congregazione per gli Istituti di Vita Consecrata e le Società di Vita Apostolica). Bộ cũng phụ trách các vấn đề của đoàn trinh nữ thánh hiến. Trong bài này, chúng tôi xin gọi là ”Bộ các dòng tu” cho ngắn gọn.
[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 18 Nguyên Tội: Nguồn gốc giáo lý và Đặc tính

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 18 Nguyên Tội: Nguồn gốc giáo lý và Đặc tính

 •   01/08/2020 06:37:02 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây